Din Raportul Camerei de Conturi Harghita:Abateri de la legalitate şi regularitate care au prejudiciat bugetele locale cu suma de 2.213.000 lei | Informația Harghitei - jurnal independent
miercuri , 24 iulie 2024
Home » Economic »
Din Raportul Camerei de Conturi Harghita:
Abateri de la legalitate şi regularitate care au prejudiciat bugetele locale cu suma de 2.213.000 lei
<h5><i>Din Raportul Camerei de Conturi Harghita:</i></h5>Abateri de la legalitate şi regularitate care au prejudiciat bugetele locale cu suma de 2.213.000 lei

Din Raportul Camerei de Conturi Harghita:
Abateri de la legalitate şi regularitate care au prejudiciat bugetele locale cu suma de 2.213.000 lei

  • Din totalul prejudiciilor constatate, peste 1,6 milioane de lei au reprezentant drepturi salariale acordate ilegal demnitarilor, funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul entităţilor verificate

Auditorii publici ai Camerei de Conturi Harghita au constatat, în timpul controalelor efectuate anul trecut la 28 de unităţi administrativ-teritoriale şi la două societăţi comerciale de interes local, că bugetele locale au fost prejudiciate, în anul 2021, cu suma de 2.213.000lei. Din această sumă, în timpul controalelor au fost recuperaţi operativ 456.000 lei, ceea ce reprezintă 20,6% din totalul prejudiciilor. De asemenea, în urma verificărilor, care au fost efectuate în 2022 şi au vizat anul 2021, au fost constatate abateri de la legalitate şi regularitate generatoare de venituri suplimentare, cuvenite bugetelor publice, în valoare de 4.195.000 lei, din care s-a încasat operativ suma de 2.717.000 lei.

„Cu ocazia verificărilor efectuate au fost constatate, de asemenea, şi nereguli financiar-contabile (n.n. – cuantificate la valoarea de 250.099.000 lei) care, deşi nu au determinat identificarea de venituri suplimentare sau prejudicii, totuşi au influenţat calitatea gestiunii economico-financiare a entităţilor verificate”, se arată în Raportul finanţelor publice locale pe anul 2021 la nivelul judeţului Harghita, întocmit de Camera de Conturi Harghita şi făcut public recent.

Astfel, în urma celor 30 de acţiuni de audit sau de control, derulate pe parcursul anului trecut, au fost constatate nereguli şi abateri de la legalitate şi regularitate în valoare totală de 256.507.000 lei.

„În urma desfăşurării acţiunilor de audit financiar, în patru cazuri: UATC Frumoasa, UATC Lunca de Sus, UATC Remetea şi UATC Sânsimion, opinia exprimată în rapoartele de audit fiind cu rezerve, cu paragraf de evidenţiere a anumitor aspecte. În celelalte cazuri au fost constatate abateri de la legalitate şi regularitate cu valori peste pragul de semnificaţie, drept pentru care, în rapoartele de audit, au fost exprimate opinii contrare asupra situaţiilor financiare şi conturilor auditate”, se precizează în documentul citat.

În urma acţiunilor de audit sau control, pentru valorificarea abaterilor neremediate în totalitate în perioada verificărilor efectuate, până la data întocmirii raportului, au fost emise un număr de 12 decizii, prin care s-au dispus 28 de măsuri. Din cele 12 decizii emise, au fost contestate un număr de 2 decizii.

La 14 din unităţile administrativ-teritoriale verificate s-a constatat că au fost acordate eronat unele drepturi ce au condus la majorări salariale nejustificate

Cele mai semnificative abateri de la legalitate şi regularitate care au condus la prejudicierea bugetelor autorităţilor publice locale se numără acordarea de majorări salariale în mod nelegal. „La un număr de 13 unităţi administrativ-teritoriale: UATM Gheorgheni, UATM Miercurea-Ciuc, UATO Băile Tuşnad, UATC Bilbor, UATC Ditrău, UATC Feliceni, UATC Frumoasa, UATC Lăzarea, UATC Lunca de Jos, UATC Mărtiniş, UATC Sâncrăieni, UATC Sândominic şi UATC Tomeşti, s-a constatat acordarea eronată a unor drepturi ce au condus la majorări salariale nejustificate. Astfel, au fost acordate demnitarilor, funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul entităţilor verificate, respectiv consilierilor locali drepturi salariale fără respectarea prevederilor legale în domeniul salarizării personalului din fonduri publice reprezentând spor FEN, indemnizaţii de hrană, majorări salariale care depăşesc indemnizaţia viceprimarului, stabilirea eronată a indemnizaţiei lunare pentru primar şi viceprimar, stabilirea eronată a indemnizaţiilor de şedinţă pentru consilierii locali etc. În condiţiile abaterilor de la legalitate şi regularitate mai sus prezentate, entităţile auditate au fost prejudiciate patrimonial cu suma de 849 mii lei, din care în timpul misiunilor de audit a fost recuperată suma de 72 mii lei”, conformraportului.

Un alt caz este al comunei Lunca de Jos, unde în urma verificării modului de stabilire sau acordare a drepturilor salariale, pentru perioada 2019-2021, reprezentând salariile de bază, gradaţiile, sporurile şi alte drepturi salariale, auditorii publici externi au constatat „acordarea eronată a salariilor de bază, stabilirea în mod incorect a procentelor corespunzătoare celor 5 gradaţii”. „Astfel, în urma verificării dispoziţiilor primarului şi a statelor de plată, coroborate cu prevederile HCL nr. 2/30.01.2019, s-a constatat că, în perioada 2019-2021 şi până la zi, pentru un număr de 5 (cinci) angajaţi din cadrul entităţii au fost acordate salarii de bază mai mari decât cele stabilite prin HCL, nefiind respectate nici prevederile art. 10, alin. (4) din Legea-cadru nr. 153/2017. De asemenea, s-a constatat că în cazul a trei angajaţi au fost stabilite şi acordate venituri salariale cu depăşirea nivelului indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar, nefiind respectate prevederile art. 11, alin. (4) din Legea nr. 153/2017. Valoarea totală a drepturilor salariale acordate, în mod nelegal, a fost în sumă de 187 mii lei, abaterea constatată aflându-se în stadiul de valorificare”, se mai arată în raport.

Un caz aparte, privitor la acordarea salariilor, a fost constatat de auditorii publici externi la Serviciul Public Local de Termoficare, Apă şi Canalizare (SPLTAC) Gheorgheni, pe care îl vom prezenta într-un număr viitor. (Şt. Pătrîntaş)

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.