Şi la Judecătoriile Odorheiu Secuiesc, Gheorgheni şi Topliţa, în anul 2020, numărul dosarelor înregistrate a fost în scădere faţă de 2019 | Informația Harghitei - jurnal independent
luni , 11 decembrie 2023
Home » Societate » Şi la Judecătoriile Odorheiu Secuiesc, Gheorgheni şi Topliţa, în anul 2020, numărul dosarelor înregistrate a fost în scădere faţă de 2019
Şi la Judecătoriile Odorheiu Secuiesc, Gheorgheni şi Topliţa, în anul 2020, numărul dosarelor înregistrate a fost în scădere faţă de 2019

Şi la Judecătoriile Odorheiu Secuiesc, Gheorgheni şi Topliţa, în anul 2020, numărul dosarelor înregistrate a fost în scădere faţă de 2019

Numărul dosarelor înregistrate la Judecătoriile Odorheiu Secuiesc, Gheorgheni şi Topliţa au fost în scădere în anul 2020, comparativ cu 2019, la fel cum a fost şi la celelalte două instanţe care funcţionează în judeţ, Tribunalul Harghita şi Judecătoria Miercurea Ciuc.

La două din cele trei judecătorii, instanţele au funcţionat, în medie, cu jumătate din numărul de magistraţi prevăzuţi în schema de personal, astfel că numărul de cauze alocate pentru soluţionare unui judecător a fost mare.

Judecătoria Odorheiu Secuiesc

La Judecătoria Odorheiu Secuiesc, anul trecut, volumul de activitate a fost de 4.409 de cauze faţă de 5.134 de dosare în 2019, în scădere cu 14,12%.

Conform raportului de bilanţ privind activitatea Judecătoriei Odorheiu Secuiesc în anul trecut, din totalul de 4.409 cauze, aflate pe rolul instanţei în cursul lui 2020, sunt 3.607 dosare civile şi 802 penale. În 2019, numărul cauzelor civile era de 4.212, iar cel al dosarelor penale a fost de 922.

În anul 2020, cele 4.409 cauze au fost rulate de 4 judecători definitivi şi unul stagiar, „încărcătura medie pe schema de personal fiind de 881,8 de dosare, iar încărcătura pe judecător a fost de 881,8 de cauze rulate”.

„Apreciem că datele statistice oferite de Statis şi Ecris nu sunt reale având în vedere că la stabilirea lor s-a luat în considerare ca efectiv ocupate 5 posturi de judecători, deşi instanţa a funcţionat cu patru judecători definitivi şi un judecător stagiar. Astfel, folosirea acestui algoritm duce la o diferenţă semnificativă la stabilirea încărcăturii pe judecător. În realitate, încărcătura pe judecătorii definitivi este de 1.055,5 dosare, judecătorul stagiar având repartizate doar 187 de cauze”, se arată în document.

În perioada de referinţă, instanţa a înregistrat un număr de 3.629 dosare nou intrate şi 3.631 de cauze soluţionate. La finalul anului 2020, din totalul de 778 dosare aflate în stoc (cauze rămase nesoluţionate la finalul anului trecut), un număr de 51 erau mai vechi de 1 an şi 5 luni.

Anul trecut, un număr de 3.510 au fost soluţionate în termen de maximum un an de la înregistrare. Durata medie de soluţionare în materiile non penal a fost de 2,6 luni, iar în penal de 2,9 luni.

La nivelul acestei instanţe, 208 hotărâri pronunţate au fost atacate prin apel, 2 prin recurs şi 7 prin contestaţie. Din acest total, 22 de hotărâri civile au fost modificate sau desfiinţate. De asemenea, şi 4 hotărâri penale au fost modificate sau desfiinţate.

Judecătoria Gheorgheni

În cursul anului 2020, la Judecătoria Gheorgheni au fost înregistrate un număr de 2.056 cauze şi s-au soluţionat un număr de 2.208 dosare, la care s-a adăugat un stoc de 1.072 dosare, totalul de soluţionat fiind de 3.128 cauze.

În anul 2019, au fost înregistrate 2.766 de cauze noi, la care s-a adăugat un stoc de 1.422 de dosare, totalul de soluţionat fiind de 4.188 de cauze. În 2019, au fost soluţionate 3.116 cauze.

În 2020, potrivit rapoartelor generate din Statis semicentral, „Judecătoria Gheorgheni figurează cu un număr de 65 dosare suspendate, însă în mod real la data de 31.12.2020 numărul cauzelor suspendate era 73”.

„Dosarele asociate din cauzele civile nu au fost contorizate în această evidenţă, deşi soluţionarea acestora presupune de multe ori un efort consistent, în unele cazuri apropiat de cel depus pentru soluţionarea cauzelor pe fond (ex.: reexaminare anulare cerere, reexaminare taxă judiciară de timbru, ajutor public judiciar)”, se arată în bilanţul pe 2020 al Judecătoriei Gheorgheni.

În raport se precizează că din stocul de 920 dosare aflate pe rolul instanţei la sfârşitul anului 2020, un număr de 107 cauze se aflau în procedura regularizării cererii de chemare în judecată.

Judecătoria Gheorgheni a avut prevăzut în anul 2020, în schema funcţională, un număr de 4 judecători. În perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2020, Judecătoria Gheorgheni a funcţionat cu un număr de 3 judecători, iar începând cu 1 decembrie cu 2 magistraţi.

La nivelul acestei instanţe, în anul 2020, încărcătura pe judecător a fost de 978 dosare, un magistrat pronunţând în medie 690 de hotărâri. „În ce priveşte încărcătura pe scheme, aceasta este 782, având în vedere volumul de activitate împărţit la numărul judecătorilor din schemă”, se arată în raport.

În anul 2020, durata medie de soluţionare a dosarelor la nivelul Judecătoriei Gheorgheni a fost de 4,4 luni în materia penală şi 4,5 luni în celelalte materii – civil, minori şi familie etc. Pe parcursul anului trecut, în materie penală un număr de 372 dosare şi în civil 1.836 de cauze s-au soluţionat în termen de până la 12 luni.

„Numărul de dosare mai vechi de un an în anul 2020 a rămas aproximativ acelaşi ca şi în anul 2019 şi a fost cauzat în principal de faptul că instanţa a funcţionat cu un număr redus de judecători”.

„Din totalul de 2.208 hotărâri pronunţate, au fost atacate 92, respectiv 82 în civil (din care 80 apeluri şi 2 recursuri) şi 10 în penal (2 apeluri, 8 contestaţii).

În anul 2020 au fost înregistrate în Registrul practicii de casare un număr de 125 dosare, din care un număr de 40 de hotărâri au fost modificate (18 sentinţe au fost modificate în parte, 22 sentinţe modificate în totalitate), un dosar a fost trimis spre rejudecare, numărul total al sentinţelor menţinute fiind de 84.

Având în vedere cele 2.208 hotărâri judecătoreşti pronunţate în cursul anului 2020 şi cele 40 de hotărâri schimbate în căile de atac, rezultă la nivelul instanţei un indice de casare de 1,81% la nivelul anului 2020 la Judecătoria Gheorgheni”, se precizează în raportul citat.

„Ca şi până acum, şi pentru anul 2021, colectivul instanţei are principala preocupare fluctuaţia ridicată de personal, sens în care s-a solicitat ocuparea tuturor posturilor libere în ceea ce priveşte personalul auxiliar de specialitate, având în vedere faptul că la data întocmirii bilanţului instanţa are un deficit de 1 grefier arhivar. De asemenea, în vederea îmbunătăţirii activităţii, ar fi utilă reîntregirea numărului de judecători care funcţionează efectiv la Judecătoria Gheorgheni de la 2 la 4”, conchide documentul.

Judecătoria Topliţa

În anul 2020, la Judecătoria Topliţa volumul total de activitate a fost de 2.594 cauze, în scădere faţă de 2019, când au fost înregistrate 3.114 de dosare. Din totalul de 2.594 dosare aflate pe rolul instanţei în cursul anului 2020, 1.732 au fost cauze civile, 246 cauze cu minori şi familie, 237 litigii cu profesionişti şi 379 cauze penale. În 2019, numărul cauzelor civile era de 2.296, 166 au fost litigiile cu profesionişti, 380 cauze penale, 272 cauzele cu minori şi familie.

„Pe lângă toate acestea, se soluţionează un număr mare şi divers de cereri, care necesită un studiu atent şi care nu se reflectă în evidenţele statistice, şi anume: cereri de abţinere, incompatibilitate, cereri de ajutor public judiciar, cereri de neconstituţionalitate, cereri de îndreptare eroare materială, cereri de perimare, contestaţia privind tergiversarea procesului, cereri de efectuarea de percheziţii în timpul procesului, prevăzute de art. 97, alin. 1 din ROIIJ nr. 1375/15 decembrie 2015”, se precizează în raportul de activitate pe anul 2020 a Judecătoriei Topliţa.

Anul trecut, la această instanţă au fost soluţionate 1.828 de dosare (2.259 cauze în 2019).

Conform documentului citat, „stocul de dosare nesoluţionate la finele anului 2020, de 766 cauze, marchează o scădere de 10,40% faţă de anul 2019, încheiat cu un stoc de 855 cauze. În stocul de 766 dosare sunt asimilate şi cauzele suspendate, care la data de 31.12.2020 însumau 42 dosare”.

În ceea ce priveşte „încărcătura pe schemă” (calculată ca raport între volumul de activitate şi numărul de posturi de judecători prevăzut în schema de personal a instanţei, care este de 5 magistraţi) acesta a fost de 518,8 dosare/judecător.

„În privinţa indicatorului încărcătură pe judecător (calculat ca raport între volumul de activitate şi numărul de judecători ce au funcţionat efectiv în cadrul instanţei), acesta a fost de 926,4 dosare/judecător (prin raportare la prezenţa efectivă de 2,8 stabilită de aplicaţia Statis semicentral pentru anul 2020)”, se arată în bilanţ.

Din totalul de 1.828 hotărâri pronunţate de magistraţii Judecătoriei Topliţa în 2020, 146 au fost atacate la instanţele superioare: 141 cu apel, 2 cu recurs şi 3 cu contestaţie. Din acestea, 51 de hotărâri au fost desfiinţate/modificate în căile de atac în materie penală şi 8 în materie civilă.

„În cursul anului 2020, Judecătoria Topliţa a funcţionat efectiv cu doi judecători definitivi şi un judecător stagiar, pe o schemă de cinci judecători, astfel că volumul mare de activitate a supraîncărcat în continuare judecătorii cu sarcini profesionale. Prin urmare este necesară ocuparea în timp rezonabil şi a posturilor vacante. (…) Astfel, schema incompletă de judecători, presiunea timpului, sub cerinţa păstrării termenelor procedurale la nivelul de 3-4 săptămâni pentru administrarea probelor, la un număr sporit de cauze pentru fiecare judecător, a generat şi în anul 2020 scurtarea timpului alocat pentru fiecare dosar”, se arată în raportul de activitate.

***

La nivelul celor trei instanţe, în cursul anului 2020, nu au fost aplicate sancţiuni disciplinare sau penale judecătorilor şi personalului auxiliar.

Toate cele trei judecătorii au înregistrat un grad general de eficienţă încadrat la categoria „Eficient”.

Judecătoriile Odorheiu Secuiesc, Gheorgheni şi Topliţa sunt arondate, alături de Judecătoria Miercurea Ciuc, Tribunalului Harghita, care se află în circumscripţia Curţii de Apel Târgu Mureş. (Şt.P.)

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.