Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita: | Informația Harghitei - jurnal independent
joi , 30 noiembrie 2023
Home » Societate » Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita:
Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita:

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita:

Metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe 2015 şi a estimărilor pentru anii 2016-2018

 

Cam târziu

Ministerul Finanţelor Publice, prin Adresa 417563/12.08.2014 şi 417596/13.08.2014, a trimis Consiliului Judeţean Harghita „Scrisoarea-cadru privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe 2015 şi a estimărilor pe anii 2016-2018, precum şi limita sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale”.

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita, prin Adresa 55853/25.08.2014, a specificat indicatorii privind limitele sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi a sumei de 18,5 la sută din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe 2015 şi a estimărilor pe 2016-2018. Prin aceeaşi adresă s-a stabilit că termenul de depunere la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Harghita a lucrărilor elaborate de unităţile administrativ-teritoriale pe baza sumelor repartizate este cel târziu 10 septembrie 2014, întrucât lucrarea centralizată la nivelul judeţului Harghita trebuie prezentată la Ministerul Finanţelor Publice până cel târziu la 15 septembrie 2014.

 

Situaţie de urgenţă

Pentru îndeplinirea solicitării Ministerului de Finanţe, precum şi a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Harghita, respectiv depunerea proiectelor de buget pe anul 2015 şi a estimărilor pe anii 2016-2018 de către toate unităţile administrativ-teritoriale din judeţ, până la 10 septembrie 2014, era necesară convocarea şedinţei extraordinare pentru repartizarea sumelor orientative din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale şi a sumelor aferente cotei de 18,5 la sută din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, şedinţă extraordinară care a avut loc vineri, 29 august 2014.

 

Estimările sumelor defalcate

Estimările sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale la nivelul judeţului ce se repartizează unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ sunt: pentru 2015 – 8.575,00 mii lei; pentru 2016 – 5.729,00 mii lei; pentru 2017 – 5.864,00 mii lei; pentru 2018 – 5.864,00 mii lei.

Estimările celor 20 la sută din sumele aferente cotei de 18,5 la sută din impozitul pe venit la nivelul judeţului ce se repartizează unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ sunt: pentru 2015 – 8.136,00 mii lei; pentru 2016 – 5.297 mii lei; pentru 2017 – 5.294,00 mii lei; pentru 2018 – 5.294 mii lei.

Aceste sume, potrivit Legii finanţelor publice, se repartizează către unităţile administrativ-teritoriale pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită co-finanţare locală.

 

Sumele sunt doar orientative

Sumele de mai sus, propuse prin proiectul de hotărâre şi adoptate de Consiliul Judeţean în şedinţa extraordinară sunt orientative, important de reţinut, iar sumele efective pe 2015 vor fi repartizate cu ocazia adoptării bugetului de stat pe anul 2015.

 

Se impune precizarea

Potrivit art. 37 din Legea 273/2006, Legea finanţelor publice, cu completările şi modificările ulterioare, Ministerul Finanţelor transmite direcţiilor generale ale finanţelor publice şi consiliilor judeţene până la data de 1 iunie a fiecărui an o scrisoare-cadru care va specifica contextul macroeconomic pe baza căruia vor fi întocmite proiectele de buget programate, metodologiile de elaborare a acestora, limitele sumelor etc. în vederea elaborării de către ordonatorii de credite a proiectelor de buget locale.

Dacă s-ar fi respectat art. 37 din Legea finanţelor ar fi fost suficient timp pentru a face un lucru temeinic, gândit bine şi argumentat pentru a avea un buget real sau cât mai aproape de realitate pentru anul viitor. Cum termenul nu s-a respectat, să faci în 5-10 zile ceea ce se putea face în trei luni şi jumătate nu-i tot una, de aceea preşedintele Consiliului Judeţean, Borboly Csaba, a repetat în mai multe rânduri faptul că aceste proiecte de buget sunt doar orientative şi a insistat asupra acestui lucru pentru ca să fie clar inclusiv pentru primarii şi consiliile locale că cifrele care au rezultat din algoritmul efectuat de Consiliul Judeţean sunt doar orientative.

Asupra celorlalte hotărâri adoptate în şedinţa extraordinară vom reveni într-un număr viitor al ziarului.

AURELIA ILUŢ

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.