Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita: zece puncte pe ordinea de zi pentru a fi soluţionate urgent | Informația Harghitei - jurnal independent
duminică , 23 iunie 2024
Home » Societate » Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita: zece puncte pe ordinea de zi pentru a fi soluţionate urgent
Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita: zece puncte pe ordinea de zi pentru a fi soluţionate urgent

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita: zece puncte pe ordinea de zi pentru a fi soluţionate urgent

Şedinţa extraordinară ce a avut loc luni, 26 iunie 2017, cu doar trei zile înainte de anunţata şedinţă ordinară, a fost prezidată de vicepreşedintele Consiliului Judeţean Harghita, Biró Barna Botond. Cu o prezenţă de 24 din 31 de consilieri – după cum a anunţat secretarul judeţului, d-l Egyed Árpád – toate condiţiile au fost îndeplinite pentru ca şedinţa să se desfăşoare în bune condiţii.

Preambul

Vicepreşedintele Biró Barna a început prin a motiva şi a cere înţelegerea consilierilor pentru faptul că materialele şedinţei nu au fost gata la timp, subliniind că încă şi în cursul dimineţii se lucra la proiectele de hotărâri pentru ca acestea să fie legale şi pentru ca în şedinţă să se poată aproba proiectele pe care consiliul să şi le poată asuma. Cu primele trei puncte de pe ordinea de zi care sunt, de fapt, procesele verbale – rezultatul a tot atâtea şedinţe extraordinare – din 30 martie, 6 aprilie, respectiv 15 mai 2017, în total ordinea de zi avea 10 puncte plus capitolul „diverse”. Şi, vicepreşedintele a prezentat succint celelalte subiecte ce urmau a fi dezbătute şi aprobate, toate acestea având caracter extraordinar, bunăoară, trebuia aprobat urgent „contractul cadru de colaborare  între judeţele Harghita şi Covasna”; constituirea parteneriatului judeţului Harghita cu mai multe localităţi în vederea realizării reabilitării DJ 131, DJ 133, DJ 137; modificarea şi completarea HG 168/2014 privind însuşirea „Strategiei Judeţene Antidrog Harghita 2014-2020” şi Planul de acţiune aferent perioadei 2014-2020; aprobarea regulamentului de funcţionare a Incubatorului de afaceri „HARGHITA BUSINESS CENTER”; aprobarea modelului contractului de incubare; aprobarea cofinanţării Turului ciclist al Ţinutului secuiesc – 2017. Refereritor la punctul 10, privind aprobarea modalităţii şi condiţiilor de despăgubire a Judeţului Harghita pentru prejudiciul material cauzat în patrimoniul acestuia, vicepreşedintele a spus: „Deoarece la şedinţele extraordinare (anterioare n.n.) am reuşit să vedem situaţia în profunzime, dar nu am reuşit să luăm o decizie deoarece numeric nu am fost suficienţi, din acest motiv am decis, luând în considerare interesele oamenilor din judeţ, să mai punem din nou pe ordinea de zi această chestiune”.

Supusă votului, ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate, după ce s-a răspuns la câteva întrebări.

Parteneriatul Harghita Covasna

În legătură cu acest subiect trebuie ştiut faptul că cele două judeţe au purtat consultări, cu participarea judeţelor din regiunea Centru pentru prioritizarea proiectelor ce vor fi susţinute cu prioritate în atragerea fondurilor structurale din exerciţiul financiar 2014-2020. În cadrul acestor consultări s-a convenit ca un drum interjudeţean care leagă cele două judeţe să fie considerat ca prioritar, fiind un proiect deosebit de important pentru ambele judeţe. Traseul acestui drum se compune din mai multe sectoare de drumuri judeţene, iar valoarea acestui proiect este de peste 27,6 milioane euro, respectiv peste 124,2 milioane lei. Ca urmare a analizelor comune privind posibilitatea derulării unui proiect privind reabilitarea în comun a drumurilor judeţene care au legătură pe teritoriul administrativ al ambelor judeţe. A fost propusă, aşadar, colaborarea celor două judeţe în vederea implementării acestei investiţii. Finanţarea proiectului urmează a fi accesată de către cele două unităţi administrativ-teritoriale atât prin instrumente structurale aferente Programului de Dezvoltare Regională 2014-2020, cât şi din bugetele locale şi alte surse legal constituite.

Propunerea de asociere a fost aprobată.

Parteneriatul dintre CJH şi patru localităţi

S-a aprobat constituirea parteneriatului între judeţul Harghita cu comunele: Ulieş, Feliceni, Mărtiniş şi Ocland cu scopul realizării proiectului de finanţare în cadrul P.O.R. 2014 – 2020, Axa prioritară 6 „Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea infrastructurii rutiere regionale TEN-T”. Trebuie reţinut faptul că, între hotărârea referitoare la parteneriatul dintre cele două judeţe şi acest parteneriat cu comunele amintite este o legătură firească, deoarece prin aceste localităţi trec drumurile situate pe teritoriul judeţului Harghita. Este vorba despre următoarele sectoare: DJ 131 – zona limitrofă judeţului Covasna/Harghita – Ocland, Sânpaul – DJ 133; DJ 133 – Orăşeni-Daia-DJ 137A; DJ 137A – Tăureni-Oţeni-Nicoleşti-Ulieş-Petecu-limita jud. Braşov. Urgenţa aprobării acestui proiect a rezultat din spusele vicepreşedintelui Barti Tihamér, care a precizat că în chiar ziua următoare şedinţei expira termenul încheierii acestor parteneriate.

Incubatorul de afaceri „Harghita Business Center”

Sediul acestui incubator este în municipiul Odorheiu Secuiesc şi obiectivul general al acestuia este îmbunătăţirea mediului de afaceri prin dezvoltarea infrastructurii de sprijinire a afacerilor din zona Odorhei, iar unul din obiectivele specifice este dezvoltarea nivelului de competenţă şi a spiritului antreprenorial, cu precădere la nivelul tinerilor şi sprijinirea transpunerii în practică a ideilor inovative. Nu este de neglijat faptul că se preconizează stimularea înfiinţării de noi întreprinderi şi îmbunătăţirea performanţelor economice ale întreprinderilor existente.

În legătură directă cu cele de mai sus, s-a aprobat şi modelul de contract de închiriere.

Turul ciclist

Fără probleme s-a aprobat acordarea alocaţiei bugetare pentru cofinanţarea activităţilor în legătură cu „Turul Ciclist al Ţinutului Secuiesc – 2017”, ediţia a XI-a şi „Gala Sportului Harghitean-2017”, o chestiune foarte urgentă, deoarece acest buget mai trebuie aprobat şi de către ministerul de resort cât mai rapid, pentru putea fi începute pregătirile pentru această manifestare sportivă de amploare.

Punctul 10, pentru a patra oară un punct dezbătut cu uşile închise

Preşedintele şedinţei, vicepreşedintele Biró Barna Botond, a amintit faptul că în presă (concret în „Informaţia Harghitei” n.n.) s-a scris că nu este de înţeles de ce Consiliul Judeţean ia decizii în şedinţe închise, spre deosebire de şedinţele instanţei judecătoreşti (pe marginea aceluiaşi subiect n.n). „Când şedinţele sunt deschise, noi luăm decizii altele decât cele luate în şedinţele închise. La şedinţele instanţei se prezintă o poziţie clară din partea tuturor, pe când sarcina noastră este ca acea hotărâre pe care o vom lua să nu dea posibilitate unor interpretări greşite, evident, poziţia noastră după dezbatere apare sub forma unei hotărâri şi această hotărâre va fi publică”.

O întrebare ajutătoare a venit din partea consilierului PCM Salamon Zoltán: „Dacă şedinţa instanţei – pe acelaşi subiect – este publică, atunci Consiliul Judeţean de ce declară şedinţă închisă?”

D-l vicepreşedinte a mai adus argumente: „În şedinţa instanţei fiecare parte se prezintă cu un punct de vedere clar, în cazul nostru, punctul nostru clar este hotărârea, aceasta este publică. Şi, pentru ca noi, consiliul, să putem lua o hotărâre, pro şi contra, propun să luăm această hotărâre în şedinţă închisă”.

Propunerea s-a aprobat şi evident, am părăsit sala.

AURELIA ILUŢ

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.