Sărmaş: Unor aleşi locali şi salariaţi ai primăriei li s-a pus pata pe farmacia „Deceneus” | Informația Harghitei - jurnal independent
marți , 23 iulie 2024
Home » Sănătate » Sărmaş: Unor aleşi locali şi salariaţi ai primăriei li s-a pus pata pe farmacia „Deceneus”
Sărmaş: Unor aleşi locali şi salariaţi ai primăriei li s-a pus pata pe farmacia „Deceneus”

Sărmaş: Unor aleşi locali şi salariaţi ai primăriei li s-a pus pata pe farmacia „Deceneus”

Nu cred că trebuie să amintesc despre rolul unei farmacii într-o comunitate pentru că indiferent de vârstă, sex,credinţă, naţionalitate etc. măcar o dată am simţit pe propria piele importanţa unei astfel de unităţi.

Îmi amintesc cum, cu ani în urmă, mai ales după 2000, în campaniile de alegeri locale, o problemă importantă pe agenda electorală a candidaţilor la primării era înfiinţarea unei farmacii, mai ales în localităţile rurale ale ţării. Aşa a fost şi în Harghita, mai ales în partea de nord a judeţului.

După 1989, până în anul 2002, în comuna Sărmaş nu a existat nici o farmacie în adevăratul sens al cuvântului, oamenii trebuind să se deplaseze la Topliţa sau în alte localităţi pentru a-şi procura unele medicamente necesare îngrijirii sănătăţii.

În anul 2002, cu sprijinul autorităţilor locale, s-a deschis o farmacie în Sărmaş, într-un loc central foarte important pentru sănătatea oamenilor, la parterul clădirii în care îşi desfăşoară activitatea cabinetele medicale ale celor doi medici de familie şi cabinetul stomatologic. A fost un lucru extraordinar şi îndemânos pentru locuitorii Sărmaşului spre lauda aleşilor locali de atunci.

Este vorba despre SC Deceneus Farm-Con SRL, coordonată de un specialist cu experienţă, doamna Marcela Diţa, farmacist primar şi medic în specializarea farmacie, care a devenit sărmăşancă prin soţul domniei sale, ale cărei rădăcini sunt bine înfipte în satul Fundoaia. În acelaşi an, autorităţile locale din acea vreme din comuna Sărmaş au încheiat cu SC Deceneus Farm-Con SRL Contractul de închiriere nr. 1459/2002 pentru o suprafaţă destinată special pentru farmacie şi anexe ale acesteia.

Acest contract a fost prelungit, anual, prin acte adiţionale şi, bineînţeles, chiria a fost majorată, pe măsură, iar clauzele contractuale s-au înmulţit, după cum se va vedea. Practic, o activitate intensă din partea proprietarului. În Contractul de închiriere nr. 1459/19.08.2002 încheiat pe 5 ani, prelungit prin Actul adiţional nr. 6999/02.010/2007 până în 18.08.2012,  sunt cuprinse obligaţiile chiriaşului de a plăti chiria, de a întreţine spaţiul şi de a efectua lucrări de reparaţii pentru a evita deteriorări. Din anul 2012, acest contract s-a prelungit tot prin acte adiţionale, chiria majorându-se, de la 0,20$/mp/lună la 1,00$/mp/lună, pentru farmacie, cu majorări în caz de întârziere şi clauza de reziliere a contractului de către proprietar la neplata chiriei pe 2 ani. Aceasta în timp ce cabinetele existente la etajele aceluiaşi imobil plătesc chirie doar 1,50 euro/mp/an!!!

De asemenea, apar obligaţii noi pentru chiriaş (farmacie), printre care: să elibereze bunul imobil în termenul stabilit de proprietar, dacă interesele publice sau cerinţele urbanistice impun aceasta şi – atenţie! – „Să suporte impozitele şi taxele locale, conform legislaţiei în vigoare – respectiv plata taxei pe clădire asimilată impozitului pe clădiri în cuantumul stabilit de hotărârea Consiliului local Sărmaş”.

Cu toate aceste modificări contractuale, numai în favoarea proprietarului, Farmacia „Deceneus” din Sărmaş şi-a desfăşurat activitatea fără probleme, în slujba oamenilor, spre mulţumirea şi satisfacţia acestora.

Relaţiile dintre proprietar şi chiriaş au decurs normal până când Primăria comunei Sărmaş a anunţat SC Deceneus Farm Con SRL că farmacia are obligaţia de a plăti, lunar, pe lângă chiria stabilită şi impozit pentru spaţiul închiriat, respectiv 698,00 lei/an, această sumă crescând la 750,00 lei în anii 2008 şi 2009. Această taxă pe clădire a fost solicitată de către Primăria Sărmaş în mod ilegal şi preferenţial, pentru că la etajele clădirii în care îşi desfăşoară farmacia activitatea mai funcţionează două cabinete medicale de familie şi un cabinet stomatologic, cărora Primăria Sărmaş nu le-a stabilit obligaţii de a plăti taxe pe clădire, deşi acestea desfăşoară activităţi economice ca şi farmacia şi în acelaşi imobil.

În acest caz, Primăria Sărmaş a aplicat preferenţial prevederile art. 250, alin. 5 din Codul fiscal, solicitând impozit pe clădire numai farmaciei, deşi aceasta este la fel, ca şi cabinetele medicale şi cabinetul stomatologic, unitate sanitară de interes public, iar profesia de farmacist este specialist profesionist în domeniul sănătăţii şi nicidecum o profesie conexă actului medical.

Pe scurt, art. 250, alin. 5 din Codul fiscal, în conformitate cu Evidenţa unităţilor sanitare întocmită de Institutul Naţional de Statistică, precizează foarte clar că şi farmaciile, alături de cabinete medicale de familie, cabinete stomatologice, puncte farmaceutice şi altele se încadrează în categoria unităţilor sanitare de interes public. Practic, conform legii, toate aceste unităţi sanitare de interes public sunt scutite de plata impozitului pentru spaţiul închiriat, printre care şi farmacia.

Din această plată preferenţială, solicitată numai farmaciei, se vede de la o poştă că unei părţi a salariaţilor Primăriei Sărmaş şi a unor aleşi locali li s-a pus pata atât pe farmacie, cât mai ales pe spaţiul în care îşi desfăşoară activitatea, în felul acesta primăria devenind pentru unii mumă şi pentru alţii ciumă, vorba proverbului.

Bineînţeles că aceasta naşte o serie de întrebări, de genul: ce se urmăreşte, cine este interesat de acest spaţiu central, ce se doreşte a se deschide în locul farmaciei şi multe altele. Poate că şi răspunsurile o să apară la momentul potrivit, pentru că în mod sigur în jurul acestui spaţiu destinat special pentru farmacie există nişte interese meschine. Chiar dacă nu se schimbă destinaţia spaţiului, se urmăreşte înlăturarea SC Deceneus Farm-Con SRL din peisajul farmaceutic sărmăşan şi implantarea altei firme, cu acelaşi obiect de activitate, care să rămână singura unitate farmaceutică din Sărmaş, pentru un câştig mai consistent.

Oricum am întoarce lucrurile, din toate demersurile întreprinse de proprietar, reiese foarte clar că se urmăreşte eliminarea totală a SC Deceneus Farm-Con SRL din Sărmaş. Mai mult, şi aici iar se poate pune un mare semn de întrebare, Primăria Sărmaş, chiar dacă a anunţat, în anul 2007, că farmacia este obligată să plătească impozit pe clădire, nu a comunicat la timp titlurile de creanţă în baza cărora chiriaşul să poată achita impozitul stabilit. Oare de ce?! Şi aici răspunsul este clar. Să aibă motive de reziliere a contractului.

Cu toate acestea, SC Deceneus Farm-Con SRL a achitat Primăriei, pe lângă chirie şi impozitul pentru clădire, impus pentru anii 2007,  2008 şi 2009. Pentru anii 2010, 2011, 2012 şi 2013, Primăria Sărmaş a emis în data de 24.10.2013 un număr de 4 (patru) decizii de impunere, cu numere de înregistrare succesive, în valoare totală de 8.747,00 lei???!!! Primăria Sărmaş, prin Adresa nr. 6339/12.11.2013, a atenţionat la modul serios SC Deceneus Farm-Con SRL că, dacă nu achită taxa pe clădire pe cei 4 ani, nu mai prelungeşte contractul de închiriere pentru anul 2014 prin act adiţional?!

SC Deceneus Farm-Con SRL, o firmă serioasă, care se respectă, prin Ordinul de plată nr. 107/13.11.2013, a achitat în contul proprietarului, în urma înştiinţării de plată, fără decizii de impunere, suma de 8.747,00 lei. După achitarea acestei sume, Contractul de închiriere a fost prelungit prin act adiţional, pentru anii 2014 şi 2015.

Având în vedere ilegalitatea perceperii acestei taxe pe clădire, SC Deceneus Farm-Con SRL s-a adresat în contencios-administrativ Tribunalului Harghita, care prin Hotărârea civilă nr. 1093/24.06.2015 a dispus anularea Deciziilor de impunere nr. 5925, 5926, 5927 şi 5928 din data de 24.10.2013, precum şi a Deciziei nr. 2048/15.05.2014 privind soluţionarea contestaţiei emisă de pârâtă. De asemenea, dispune anularea Deciziei nr. 1367/19.03.2014, precum şi a Deciziei nr. 1900/08.05.2014 privind soluţionarea contestaţiei emisă de pârâtă. Tot prin această hotărâre, Tribunalul Harghita a obligat Primăria comunei Sărmaş să restituie SC Deceneus Farm-Con SRL suma de 8.747,00 lei, achitată cu titlu de taxă pe clădire pentru anii 2010, 2011, 2012 şi 2013 şi majorări de întârziere până la data de  24.10.2013, comunicată reclamantei prin Înştiinţarea de plată nr. 5929/24.10.2013, cu dobânzi fiscale aferente conform art. 124 din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală. De asemenea, obligă pârâta să restituie reclamantei suma de 2.258,00 lei achitată cu titlu de taxă pe clădire pentru anul 2014 şi majorări de întârziere, precum şi să plătească reclamantei suma de 1.120,00 lei, cheltuieli de judecată. Această hotărâre a Tribunalului Harghita a rămas definitivă prin Hotărârea Civilă a Curţii de Apel Târgu-Mureş nr. 93/03.02.2016.

SC Deceneus Farm-Con SRL, bazându-se pe hotărârea definitivă, la refuzul Primăriei Sărmaş de a returna banii, deşi a fost atenţionată în scris, a fost nevoită să apeleze la executarea silită prin executorul judecătoresc. În felul acesta, SC Deceneus Farm-Con SRL şi-a recuperat banii plătiţi cu titlul de taxe pe clădire, dobânzile fiscale aferente, majorările de întârziere, cheltuielile de judecată şi cheltuielile de executare silită.

Pe bună dreptate se pune întrebarea: din ai cui bani se plăteşte incompetenţa prin aplicarea greşită şi abuzivă a legii, respectiv cheltuieli de judecată, cheltuieli de executare silită, dobânzi fiscale aferente şi majorările de întârziere? Din banii contribuabililor sărmăşeni, care nu au nici o vină pentru necunoaşterea legislaţiei în vigoare de către unii salariaţi ai primăriei sau din banii celor care au greşit (voit sau nu)!!!

De obicei, oamenii integri ar trebui să înveţe din greşeli şi să nu le mai repete, în cazul nostru din aplicarea greşită şi abuzivă a legislaţiei şi executarea silită!!!

Din păcate, şi-mi susţin afirmaţia cu mult regret, la Primăria Sărmaş, vinovaţii executării silite, de la cei mai mici, până la cei mai mari, nu au învăţat nimic din această tristă experienţă de împrăştierea fără chibzuinţă a banului public ca urmare a aplicării greşite şi abuzive a legislaţiei. Nu au învăţat absolut nimic nici unii salariaţi implicaţi şi, ceea ce este şi mai tragic, nici cei din conducere, din moment ce repetă cu multă seninătate şi nonşalanţă aceeaşi greşeală!!!???

Dovadă a acestei afirmaţii este faptul că Primăria Sărmaş a pretins, în continuare, impozit pe clădire şi pentru anul 2015, emiţând titlul executoriu nr.7179/06.11.2015, în valoare de 2.258,00 lei! Din nou SC Deceneus Farm-Con SRL a achitat această sumă pretinsă, în contul primăriei, respectând o clauză contractuală, care nu se regăseşte în contractul iniţial de închiriere, ci în acte adiţionale, tocmai pentru a putea solicita prelungirea Contractului de închiriere pentru anul 2016.

Şi iar povestea se repetă. SC Deceneus Farm-Con SRL a depus la Judecătoria Topliţa contestaţie la executare. Judecătoria Topliţa, prin Sentinţa civilă nr. 391/12.04/2016, anulează Titlul executoriu nr. 7179/06.11.2015 şi somaţia cu acelaşi număr şi a dispus restituirea către contestatoare a sumei de 2.258,00 lei, achitată pe baza acestui titlu. Sentinţa s-a dat cu drept de apel. Aştept cu mare interes decizia finală.

Este foarte important şi interesant de menţionat o precizare din Sentinţa civilă nr. 391/12.04/2016 a Judecătoriei Topliţa: „Nulitatea actului administrativ fiscal, constatată prin hotărâre judecătorească definitivă, atrage şi anularea actelor ulterioare şi repunerea părţilor în situaţia anterioară”.

Iată că am trecut în cea de-a doua săptămână a lunii mai 2016 şi Primăria Sărmaş nu a emis un act adiţional de prelungire a Contractului de închiriere nr. 1459/2002 pentru anul 2016. Ba mai mult, primarul comunei Sărmaş, domnul Valentin Mândru, a semnat Dispoziţia nr. 42/11.02.2016, avizată pentru legalitate de doamna Elisabeta Marcu, secretar, în care se precizează, printre altele, că având în vedere faptul că Contractul de închiriere nr. 1459/2002 a încetat prin ajungerea la termen la data de 31.12.2015 şi Notificarea nr. 74/06.01.2016 emisă de proprietarul imobilului, Comuna Sărmaş, prin primar, cu privire la eliberarea spaţiului, dispune constituirea comisiei pentru preluarea spaţiului situat la parterul Dispensarului Uman Sărmaş de la „fostul chiriaş” SC Deceneus Farm-Con SRL, în „stare corespunzătoare de funcţionare”.

Poate că în concepţia unor salariaţi ai primăriei şi a unor aleşi locali, două farmacii nu mai pot supravieţui în Sărmaş şi trebuie, prin orice mijloace, să dispară cea mai veche şi să rămână a cui?! Bineînţeles, cu scopul de a câştiga mai bine.

De ce unor aleşi locali şi unor salariaţi ai Primăriei Sărmaş nu le-a venit ideea de a distruge Farmacia Deceneus din anul 2002 până în anul 2013, când s-au emis retroactiv cele 4 decizii la care am făcut referire? Se înţelege foarte bine pentru ce!

Practic, la Sărmaş este un caz fericit, numai în beneficiul locuitorilor comunei, să funcţioneze două farmacii, pe lângă cele două cabinete medicale de familie şi cabinetul stomatologic.

Închei acest prim articol din comuna Sărmaş amintind cititorilor noştri că neclarităţile unor hotărâri ale Consiliului local al comunei Sărmaş, unele anomalii de pe site-ul Primăriei Sărmaş, vizavi de respingerea de către primărie a cererii SC Deceneus Farm-Con SRL de prelungire a Contractului de închiriere nr. 1459/2002 pentru anul 2016, fac obiectul unei acţiuni de contencios-administrativ la Tribunalul Harghita, de unde aşteptăm cu nerăbdare rezultatul.

Voi continua să aduc la cunoştinţa sărmăşenilor şi a cititorilor noştri urmările incredibile ale unei rezoluţii, pusă pe o cerere adresată Primăriei comunei Sărmaş în luna noiembrie 2015 de către SC Deceneus Farm-Con SRL, despre o adresă de răspuns a primăriei la o cerere a aceleiaşi societăţi, semnată de primarul Valentin Mândru, cu referire la şedinţa Consiliului local Sărmaş din 27.11.2015, o adresă a Instituţiei Prefectului – judeţul Harghita, referitoare la aceeaşi şedinţă a Consiliului local Sărmaş, cât şi alte lucruri surprinzătoare, referitoare la clădirea cunoscută de sărmăşeni sub numele de Dispensarul Uman.

VASILE GOTEA

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.