S-a aprobat creşterea suprafeţei aferente procesului de învăţământ la Liceul de Artă ,,Nagy István Művészeti Középiskola” | Informația Harghitei - jurnal independent
sâmbătă , 2 decembrie 2023
Home » Societate » S-a aprobat creşterea suprafeţei aferente procesului de învăţământ la Liceul de Artă ,,Nagy István Művészeti Középiskola”
S-a aprobat creşterea suprafeţei aferente procesului de învăţământ la Liceul de Artă ,,Nagy István Művészeti Középiskola”

S-a aprobat creşterea suprafeţei aferente procesului de învăţământ la Liceul de Artă ,,Nagy István Művészeti Középiskola”

Şedinţa ordinară a Consiliului local municipal Miercurea-Ciuc

În ultima zi lucrătoare a lunii noiembrie 2014, Consiliul local municipal Miercurea-Ciuc s-a întrunit în şedinţă ordinară. Faptul că la această şedinţă au fost prezenţi studenţii anului III ai Universităţii „Sapientia” din localitate nu a creat nimănui vreo emoţie, şedinţa a decurs ca de obicei, rapid, fără prea multe intervenţii, ca urmare, desigur, a faptului că dezbaterile au avut loc în comisii, acest lucru – pentru a încheia subiectul – le-a fost explicat studenţilor de către cei doi viceprimari – Antal Attila şi Szőke Domokos – la sfârşitul conferinţei de presă ce a precedat şedinţa pentru a-i face să înţeleagă stilul de lucru al Consiliului.

 

În folosul comunităţii

Una din hotărârile adoptate a fost în legătură cu stabilirea domeniilor şi serviciilor publice şi locurile în care contravenienţii vor presta activităţi în folosul comunităţii din municipiul Miercurea-Ciuc. În legătură cu această chestiune trebuie să se reţină faptul, precizat clar în art. 1 din hotărâre şi subliniat în conferinţa de presă de către viceprimarul Antal Attila, că: „În cazul în care, în termenul prevăzut de la rămânerea definitivă a sancţiunii nu există posibilitatea executării silite asupra veniturilor şi disponibilităţii băneşti ale contravenientului, Serviciul comunitar pentru cadastru, agricultură, control urban şi executare silită din aparatul de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc va sesiza instanţa judecătorească în vederea înlocuirii amenzii cu sancţiunea obligării contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii, ţinându-se seama de partea din amendă care a fost achitată”. Domeniile serviciilor publice şi locul în care contravenienţii vor presta activităţi în folosul comunităţii în municipiul Miercurea-Ciuc sunt: lucrări de curăţire şi întreţinere a terenurilor de joacă, spaţiilor verzi, parcurilor, trotuarelor, şanţurilor, malului şi albiei Oltului şi pârâului Şumuleu, terenurile virane aparţinând domeniului public sau a căror proprietari nu au fost identificaţi, precum şi lucrări de întreţinere şi curăţenie în piaţa agro-alimentară, la adăpostul de noapte, în atelierele aparţinând primăriei, secţia floricolă, şcolile, grădiniţele, cimitirele din oraş şi alte asemenea.

Tariful orei de muncă prestată în folosul comunităţii se calculează după salariul minim net pe economie pentru anul respectiv.

 

 Cu avizul favorabil al tuturor comisiilor de specialitate

În unanimitate de voturi, Consiliul local a hotărât ca: „În scopul creşterii suprafeţei aferente procesului de învăţământ la Liceul de Artă din localitate, spaţiile aflate pe latura nordică a etajului 1 şi 2 a clădirii Casei de cultură a sindicatelor recent achiziţionată, respectiv spaţiul necesar accesului direct din incinta actuală a unităţii de învăţământ la spaţiile situate la parterul Casei sindicatelor să fie modernizate, recompartimentate şi reparate. La etajul 1 se va amenaja o sală de gimnastică cu două vestiare, iar la etajul 2 se vor amenaja cinci săli de clasă/atelier şi un grup sanitar” –  după cum a explicat viceprimarul Antal Attila.

 

 Aprobarea programelor culturale organizate în luna decembrie

Cu un vot împotrivă şi o abţinere, Consiliul a aprobat organizarea programelor culturale din luna decembrie 2014 şi, fireşte, a aprobat şi bugetul de venituri şi cheltuieli al programelor culturale. Şirul programelor culturale ale lunii decembrie au început cu sărbătorirea Zilei Naţionale a României – în organizarea Instituţiei Prefectului – judeţul Harghita şi a Asociaţiei Centrului Cultural Ardealul în colaborare cu municipiul Miercurea-Ciuc. Este vorba despre un spectacol festiv la care municipiul Miercurea-Ciuc contribuie cu suma de 6.500 lei. Pentru serbările de iarnă – Sf. Nicolae, evenimentele cu ocazia Adventului, Târgul de Crăciun, program de colinde – bugetul total aprobat este de 20.000 lei. Pentru realizarea acestor programe culturale se vor încheia contracte de prestări servicii, se vor achiziţiona elemente de iluminat festiv pentru coroana de Advent, pentru bradul de Crăciun, dulciuri pentru copiii care vor participa la programele organizate special pentru ei, desigur, în limita sumei pentru acest şir de programe.

AURELIA ILUŢ

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.