Puteți susține ziarul Informația Harghitei și, implicit, această pagină de Internet
prin direcționarea către Fundația „Adevărul Harghitei”
a până la 3,5% din impozitul datorat.

Program de pionierat | Informația Harghitei - jurnal independent
miercuri , 17 aprilie 2024
Home » Societate » Program de pionierat
Program de pionierat

Program de pionierat

 Realizările celor zece ani de asistenţă comunitară

 

Unul dintre multele programe de succes iniţiate şi derulate în judeţ de către Consiliul Judeţean Harghita este programul de asistenţă comunitară. La împlinirea a 10 ani – Consiliul Judeţean a considerat că este oportun să-i strângă la un loc pe cei care de atâta vreme au trudit pentru stoparea declinului social din localităţile mici şi izolate şi să-i felicite pentru osteneală. Acest lucru s-a întâmplat recent, şi sunt convinsă că participanţii la întâlnire s-au reîntors pe la casele lor şi printre oamenii a căror stare de sănătate depinde în mare măsură de ei.

 Privind în urmă

„Programul asistenţei comunitare este un program al cărui rol este de coeziune socială. Este un program pe cât de necesar pe atât şi de util şi, tot necesar este ca uneori să privim în urmă şi să vedem ce am făcut pentru a şti ce avem de făcut în viitor” – este de părere Elekes Zoltán, directorul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, direcţie care răspunde de derularea acestui program de asistenţă comunitară. Reamintim, pentru cei ce nu ştiu, că asistenţa comunitară în judeţul Harghita este rezultatul unei triple colaborări: ONG-uri; consilii locale şi Consiliul Judeţean. Condiţia în care are loc această colaborare este acea ca primăria să asigure salarizarea asistentului comunitar, ONG-ul să asigure automobilul şi telefonul mobil al asistentului comunitar, iar Consiliul Judeţean să asigure combustibilul şi reparaţiile minore ale automobilului, precum şi cheltuielile telefonului mobil. Am amintit de ONG-uri, prin urmare trebuie să spun că pot depune cereri de finanţare: organizaţiile, asociaţiile, fundaţiile, unităţile de cult care desfăşoară activităţi de asistenţă comunitară în judeţ. Mai trebuie spus că: cadrul bugetar al programului pe 2014 este de 50.000 lei, iar contribuţia proprie: minimum 20 la sută din valoarea totală a proiectului.

 Realizări concrete

Organizaţia Agro Caritas – Gheorgheni a asigurat servicii de asistenţă comunitară în 9 localităţi: Puntea Lupului, Ghiduţ, Păuleni, Fântâna Brazilor, Valea lui Pavel, Remetea, Hagota, Pintic şi Recea. Prin programul sprijinit de Consiliul Judeţean Harghita cu suma de 35.000 lei s-au asigurat servicii comunitare pentru 500-650 persoane lunar, în total în 10.276 cazuri. Activităţile realizate au fost multe şi variate. Bunăoară, s-a asigurat transportul bolnavilor, persoanelor vârstnice, copiilor la medici de familie, spital, la medici specialişti – în 574 de cazuri; s-au înregistrat aproape 600 de situaţii pentru prescrierea şi achiziţionarea medicamentelor; în aproape 800 de cazuri s-a acţionat pentru achiziţionarea de hrană şi alte produse; s-au achitat facturi şi taxe – 398 cazuri; au fost peste 3.500 de demersuri legate de instituţii publice; peste 400 de persoane bolnave şi vârstnice au fost vizitate; s-a asigurat transportul/distribuirea de hrană caldă şi alimente în aproape 4.000 de cazuri; în 30 de cazuri s-a acţionat pentru repararea aparatelor electrocasnice. Asociaţia Orotva (Jolotca) îşi desfăşoară activitatea de asistenţă comunitară în 2 localităţi izolate: Jolotca şi Tilalmos. Prin programul sprijinit de CJH în valoare de 6.700 lei, asociaţia a ajutat 62 de persoane în 265 de cazuri. Concret, 57 de persoane bolnave, vârstnice şi copii au fost transportate la medici de familie, în total au fost 150 de situaţii de această natură; s-a achiziţionat hrană şi alte produse necesare pentru 20 de persoane; în total 35 de bolnavi şi persoane vârstnice singure au fost vizitate; s-au prescris şi achiziţionat medicamente pentru 15 persoane; au fost şi 45 de situaţii în care s-au făcut demersuri legate de instituţii publice; au fost sprijinite 3 familii numeroase; s-au rezolvat şi alte probleme sociale, în 32 de cazuri. Parohia Unitariană Firtuşu a asigurat asistenţă comunitară în această localitate – Firtuşu. Programul derulat aici a fost sprijinit de CJH cu suma de 5.200 lei, iar rezultatul a fost acela că au fost ajutate 14 persoane în 35 de cazuri şi s-a realizat transportul bolnavilor la medic sau spital, după caz; s-au rezolvat probleme oficiale; s-au efectuat cumpărăturile solicitate şi s-au rezolvat alte probleme sociale. Parohia Unitariană Crăciunel îşi desfăşoară activitatea de asistenţă comunitară în Crăciunel, iar prin programul sprijinit de Consiliul Judeţean în valoare de 2.682 lei au fost sprijinite 114 persoane, în 52 de cazuri; s-a realizat transportul a 26 de bolnavi la medic/spital în 16 situaţii; s-au rezolvat probleme oficiale pentru 30 de persoane, în 12 cazuri; s-a asigurat transportul copiilor la şcoală – 16 copii, în 4 cazuri; s-a asigurat transportul acasă a liceenilor în weekend-uri – 8 persoane, în 4 cazuri; s-au rezolvat alte probleme sociale, precum cumpărarea de alimente, medicamente pentru 34 persoane în 16 cazuri.

 Acreditarea activităţii de asistenţă comunitară

Fără a intra în detalii, este important să amintesc Legea nr. 197/2014 şi HG 118/2014. În baza noii legislaţii, noutatea constă în faptul că acreditarea are loc în două etape: 1) acreditarea instituţiilor, fundaţiilor, asociaţiilor şi ale unităţilor de cult ca prestatori de servicii sociale şi 2) acreditarea serviciului „documente necesare”. Prin documente necesare se înţelege: cerere tip, descrierea serviciului, documentul de înfiinţare – statut, date referitoare la codul fiscal al organizaţiei, regulament de organizare şi funcţionare, organigrama, CV-ul persoanei cu experienţă/calificare în managementul serviciilor sociale sau în domeniul asistenţei sociale, dovada certificării competenţelor, copie de pe contractul încheiat cu persoana angajată, angajamentul privind respectarea obligaţiei prevăzute de lege privind acordarea serviciilor de asistenţă comunitară.

Şi încă un amănunt: furnizorul de servicii de asistenţă comunitară trebuie să fie persoană juridică înregistrată ca asociaţie, fundaţie, cult religios sau alt tip de ONG.

AURELIA ILUŢ

aureliailut@gmail.com

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.