PNDR 2014-2020 a debutat în Harghita sub bune auspicii: 338 de cereri de finanţare depuse, în valoare totală nerambursabilă de 121 milioane euro | Informația Harghitei - jurnal independent
sâmbătă , 13 iulie 2024
Home » Agricultură/Ecologie » PNDR 2014-2020 a debutat în Harghita sub bune auspicii: 338 de cereri de finanţare depuse, în valoare totală nerambursabilă de 121 milioane euro
PNDR 2014-2020 a debutat în Harghita sub bune auspicii: 338 de cereri de finanţare depuse, în valoare totală nerambursabilă de 121 milioane euro

PNDR 2014-2020 a debutat în Harghita sub bune auspicii: 338 de cereri de finanţare depuse, în valoare totală nerambursabilă de 121 milioane euro

Interviu cu directorul Oficiului Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale Harghita, dr. ing. Ioan Hîrb (I)

  • În perioada 2007-2013, în cadrul Programului, în judeţ au fost depuse 3.494 de proiecte, din care 2.955 au fost selectate, ceea ce a făcut ca Harghita să se situeze pe locul al doilea în Regiunea Centru
  • Nu au existat localităţi fără proiecte

 Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) este un program prin care se acordă fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană şi Guvernul României pentru dezvoltarea economico-socială a spaţiului rural din România. Despre cum s-a desfăşurat PNDR 2007-2013, care au fost zonele fruntaşe din judeţ ce au accesat finanţări, dar şi cum a debutat noua perioadă de finanţare 2014-2020, am stat de vorbă cu directorul Oficiului Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (OJFIR) Harghita, dr. ing. Ioan Hîrb.

Perioada 2007-2013: Până în prezent, au fost finanţate 2.791 de proiecte, în valoare de peste 162 milioane euro, urmând ca cel târziu în 30 martie 2018 să fie finalizate şi celelalte

– Domnule director, pentru început, cum s-a încheiat pentru OJFIR Harghita perioada 2007-2013 din punct de vedere al atragerii fondurilor în judeţ? Câte proiecte s-au accesat în această perioadă şi care este valoarea lor totală?

În această perioadă, în judeţul Harghita au fost depuse în vederea finanţării prin submăsurile Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2007-2013 un număr de 3.496 proiecte, din care au fost selectate 2.955 de proiecte. Au fost încheiate contracte de finanţare pentru 2.791 de proiecte, în valoare totală de 162,308 milioane euro. Până în 30 martie 2018, vor fi finalizate şi proiectele care sunt pe tranziţie.

– La ce nivel se situează judeţul Harghita, din punct de vedere al numărului de proiecte şi al valorii plăţilor, comparativ cu celelalte judeţe ale Regiunii Centru?

– Din punct de vedere al numărului de proiecte şi al valorii plăţilor efectuate, judeţul Harghita, comparativ cu celelalte judeţe al Regiunii Centru Alba Iulia (n.n. – Regiunea Centru este formată din judeţele Alba, Braşov, Sibiu, Mureş, Covasna şi Harghita), se situează pe locul al doilea în Regiune. Precizăm că au fost şi ani în care ne-am situat pe locul I în Regiune în ceea ce priveşte plăţile.

Zona Miercurea-Ciuc fruntaşă la numărul de proiecte depuse, la polul opus zonele Topliţa şi Cristuru Secuiesc; comunele Sărmaş şi Tulgheş, printre primele

– Care sunt zonele din judeţ cu cele mai multe proiecte? Care sunt localităţile care pot fi luate drept exemplu din punct de vedere al numărului de proiecte implementate în cadrul PNDR 2007-2013?

Făcând o analiză comparativă a numărului de proiecte depuse pe zonele judeţului, pot să vă informez asupra faptului că, în zona Miercurea-Ciuc, sunt cele mai multe proiecte depuse, în număr de 1.164, în zona Odorheiu Secuiesc au fost depuse 1.049 de proiecte, în zona Gheorgheni au fost depuse 567 de proiecte, în zona Topliţa 446, iar în zona Cristuru Secuiesc doar 270 de proiecte. În ceea ce priveşte numărul de proiecte depuse pe localităţi, liderul judeţului este comuna Joseni cu 122 proiecte, urmată de comuna Sărmaş cu proiecte şi comunele Suseni, Mărtiniş şi Tulgheş cu câte 98 de proiecte fiecare.

Există localităţi fără proiecte?

La nivelul judeţului Harghita, zona Topliţa şi zona Cristuru Secuiesc înregistrează cel mai mic număr de proiecte depuse şi anume: 446, respectiv 270 de proiecte. Nu există localităţi fără proiecte.

Perioada 2014-2020: Până în prezent, autorităţile publice locale au depus cele mai multe proiecte, în valoare de 88,50 milioane euro

Domnule ing. Ioan Hîrb, cum a debutat PNDR 2014-2020 în judeţul Harghita? Câte proiecte sunt semnate pe noua perioadă şi care este valoarea acestora? Ce domenii sunt vizate de beneficiari?

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 a debutat în judeţul Harghita sub bune auspicii, până la data întâlnirii noastre fiind depuse 388 cereri de finanţare, în valoare totală nerambursabilă de aproximativ 121 milioane euro.

O parte din cererile de finanţare la care facem referire mai sus au fost evaluate, iar o parte sunt încă în procesul de evaluare-selectare urmare a derulării procedurilor şi lansărilor sesiunilor de depunere de proiecte recente.

Ponderea cea mai mare este deţinută de autorităţile administraţiei publice locale, care au depus proiecte în vederea dezvoltării, modernizării sau adaptării infrastructurii agricole şi silvice, modernizarea infrastructurii de bază la scară mică, precum şi pentru protejarea patrimoniului cultural, în valoare totală nerambursabilă de peste 88,50 milioane euro (sM 4.3, sM 7.2 şi sM 7.6).

Submăsurile lansate prin PNDR 2014-2020 vizează finanţarea activităţilor desfăşurate în zona rurală, astfel solicitanţi privaţi au depus proiecte ale căror obiective s-au axat în special pe creşterea competitivităţii exploataţiilor agricole prin dotarea cu utilaje şi echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum şi pentru investiţii în modernizarea fermelor proprii, în valoare totală de aproximativ 11,5 milioane euro (sM 4.1 şi sM 4.1a).

În ceea ce priveşte solicitările de finanţare pentru instalarea tinerilor fermieri şi pentru dezvoltarea fermelor mici, cererile de finanţare depuse la nivelul judeţului Harghita cumulează doar 2,2 milioane euro (sM 6.1. şi sM 6.3). De asemenea, sunt vizate într-o mai mică măsură înfiinţarea exploataţiilor pomicole la nivelul judeţului, şi datorită condiţiilor climatice specifice zonei montane.

Totodată, solicitanţi privaţi au aplicat pentru obţinerea de fonduri nerambursabile pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de microîntreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul non-agricol din zonele rurale, ca de exemplu pentru construirea sau modernizarea de pensiuni agroturistice, înfiinţarea în zonă rurală de cabinete medicale de specialitate (în special cu specific veterinar sau stomatologic), înfiinţarea de ateliere de întreţinere şi reparaţii maşini agricole, înfiinţarea de ateliere de reparaţii autovehicule, spălătorii auto şi vulcanizare auto, în valoare totală de aproximativ 4,9 milioane euro.

Interes crescut din partea potenţialilor beneficiari pentru finanţările acordate prin PNDR

– Cum se percepe interesul potenţialilor beneficiari cu privire la oportunităţile de finanţare disponibile comparativ cu perioada 2007-2013? Condiţiile/criteriile de eligibilitate sunt mai stricte sau mai permisive? Care sunt cauzele/greşelile frecvente pentru care proiectele sunt respinse?

Potenţialii beneficiari sunt interesaţi de finanţările care se acordă prin Program, dovadă fiind înregistrările solicitărilor pe care le primim la sediul instituţiei atât telefonic, cât şi prin prezentarea persoanelor respective în cadrul programului de audienţe, condus de către reprezentanţii instituţiei. Comparativ cu sesiunile de depunere anterioare, criteriile de eligibilitate au fost modificate, iar procedura de evaluare simplificată.

În ceea ce priveşte greşelile constatate în procesul de evaluare al cererilor de finanţare depuse, precizăm faptul că au fost organizate 4 întâlniri, la care au fost invitaţi reprezentanţii celor 39 de firme de consultanţă din judeţ. Cu ocazia acestor evenimente, experţii OJFIR Harghita au prezentat în detaliu cauzele care au condus la neeligibilitatea proiectelor şi au comunicat în scris consultanţilor greşelile care au fost identificate la întocmirea proiectelor care au fost evaluate.

De exemplu: lipsa documentelor obligatorii de ataşat la depunerea cererii de finanţare – documente prin care se certifică venituri fiscale cu 2 ani înainte de depunerea proiectelor, documente de proprietate/folosinţă a terenurilor unde se precizează amplasarea gropilor de gunoi, lipsa documentelor pentru deţinerea dreptului de acces şi pentru depozitarea gunoiului de grajd în condiţii legale, neconcordanţa dintre Studiul de fezabilitate şi secţiunea Analiza economico-financiară prezentată în proiect, nu se demonstrează concret modul în care exploataţia agricolă se va dezvolta/moderniza şi va asigura creşterea productivităţii, necorelări între cererea de finanţare, Registrul exploataţiei gestionat de ANSVSA, Registrul agricol şi Planul de afaceri, calcule greşite ale dimensiunii exploataţiei sau ale suprafeţei platformelor de gunoi necesare, răspunsuri la solicitarea de informaţii suplimentare incomplete şi necorelate cu datele prezentate în Studiul de fezabilitate sau în Planul de afaceri, prezentate în proiecte.

(În numărul viitor, în partea a doua a interviului realizat cu directorul OJFIR Harghita, vom afla, printre altele, cum vine instituţia în sprijinul potenţialilor beneficiari ai PNDR, ce măsuri se adresează autorităţilor publice locale, dar şi alte aspecte.)

(Consemnare de Şt. Pătrîntaş)

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.