Mediul de afaceri, sprijinit cu măsuri economice şi fiscale în criza pandemiei SARS-CoV-2 | Informația Harghitei - jurnal independent
vineri , 8 decembrie 2023
Home » Economic » Mediul de afaceri, sprijinit cu măsuri economice şi fiscale în criza pandemiei SARS-CoV-2
Mediul de afaceri, sprijinit cu măsuri economice şi fiscale în criza pandemiei SARS-CoV-2

Mediul de afaceri, sprijinit cu măsuri economice şi fiscale în criza pandemiei SARS-CoV-2

Sinteza măsurilor luate de Guvernul României pentru afacerile afectate de criză

Pentru susţinerea mediului de afaceri aflat în faţa unei crize fără precedent, Guvernul a venit cu un prim set de măsuri economice şi fiscale prin OUG 29 şi OUG 30, apoi prin OUG 32, OUG 33 şi OUG 37, la cererea mediului de afaceri s-au făcut o serie de simplificări la primul set de măsuri şi s-a venit cu un nou pachet de masuri economice si fiscale.

Şomajul tehnic

De şomaj tehnic plătit de stat pot beneficia salariaţii oricărui angajator care a închis temporar total/parţial sau a redus activitatea ca urmare a efectelor pandemiei SARS-CoV-2 pe perioada stării de urgenţă.

Indemnizaţia de şomaj tehnic plătită de stat reprezintă 75% din salariul brut al angajatului, dar nu mai mult de 75% din salariul mediu brut pe economie (5.429 lei *75%=4.072 lei).

Pentru a beneficia de şomaj tehnic plătit de stat, angajatorii depun electronic la AJOFM o cerere, declaraţia pe propria răspundere şi lista angajaţilor aflaţi în şomaj tehnic. Documentele se depun începând cu 1 aprilie pentru şomajul tehnic din perioada 16-31 martie şi începând cu 1 mai pentru perioada 1 aprilie – 16 aprilie. Firmele vor primi sumele de la AJOFM în 15 zile de la depunerea documentelor şi în 3 zile de la încasarea sumelor sunt obligate să le plătească salariaţilor. Calculul, reţinerea şi plata contribuţiilor sociale aferente ajutorului de şomaj se realizează de angajator din indemnizaţiile încasate din bugetul de şomaj. Termenul de plată a obligaţiilor fiscale este data de 25 a lunii următoare celei în care se face plata din bugetul asigurărilor de şomaj.

Beneficiază de şomaj tehnic plătit de stat alţi profesionişti aşa cum sunt reglementaţi la art. 3, alin. (2) din Codul civil (PFA, întreprindere individuală, cabinet, orice formă de muncă aferentă profesiilor liberale etc.), persoane care obţin venituri exclusiv din contracte de drepturi de autor, persoane care au contracte de activitate sportivă, dacă întrerup temporar activitatea ca urmare a efectelor pandemiei SARS-CoV-2. Aceştia beneficiază de o indemnizaţie lunară egală cu 75% din salariul mediu brut pe economie. Pentru a beneficia de şomajul tehnic plătit de stat, titularii formelor de organizare menţionate mai sus depun electronic la AJPIS o cerere şi o declaraţie până la 10 aprilie pentru luna martie şi până la 10 mai pentru luna aprilie. Sumele vor fi virate de către AJPIS în conturile titularilor în termen de 10 zile de la depunerea documentelor.

Ordinul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale nr. 741/31.03.2020 a aprobat modelele documentelor necesare pentru obţinerea şomajului tehnic plătit de stat.

Amânarea plăţii utilităţilor

Pe durata stării de urgenţă, întreprinderile mici şi mijlocii care şi-au întrerupt activitatea total sau parţial în baza deciziilor emise de autorităţile publice pe perioada stării de urgenţă şi care deţin certificate de situaţie de urgenţă pot beneficia de amânarea la plată pentru servicii de utilităţi sau alte facilităţi şi măsuri de sprijin. Aceste facilităţi sunt valabile şi pentru următoarele profesii care îndeplinesc servicii de interes public: notar public, avocat, executor judecătoresc, a căror activitate este afectată în mod direct prin măsurile dispuse de autorităţile publice. Criteriile se stabilesc prin hotărârea Guvernului. De asemenea, de aceste facilităţi beneficiază cabinetele medicilor de familie şi cabinetele stomatologice a căror activitate este afectată în mod direct prin măsurile dispuse de autorităţile publice.

Certificat de urgenţă poate obţine orice operator economic a cărui activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2 şi care a înregistrat reducerea încasărilor sau veniturilor în luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% faţă de media încasărilor sau veniturilor din perioada ianuarie-februarie 2020 sau este închis.

Certificatele se solicită în baza unei declaraţii pe propria răspundere, prin care solicitantul îşi asumă faptul că toate datele furnizate sunt complete, reale şi corecte în fiecare detaliu prezentat. Modelul declaraţiei pe propria răspundere va putea fi descărcat de pe platforma: http://prevenire.gov.ro şi se va obţine exclusiv online, fără costuri, în câteva minute, de la aceeaşi platformă.

Acordarea de credite IMM urilor 

Se vor acorda garanţii de stat firmelor care solicită credite pentru realizarea de investiţii/pentru finanţare capital de lucru de până la 90% din valoarea finanţării.

Ministerul Finanţelor va subvenţiona cu 100% dobânzile pentru credite până în 31 martie 2021, cu posibilitatea prelungirii facilităţii până la 31.03.2022.

Perioada de garantare a creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru va fi de 36 de luni, cu posibilitatea prelungirii cu 36 de luni. Pentru creditele de investiţii a fost menţinută perioada de 120 de luni.

Suspendarea ratelor la bănci

Ratele la bănci pot fi suspendate la cererea debitorului – persoană fizică sau juridică – pentru o perioadă de la una până la nouă luni, dar durata pe care se suspendă nu va depăşi data de 31 decembrie 2020. Această facilitate se adresează atât firmelor, cât şi persoanelor fizice.

Măsura îi priveşte pe cei care au fost afectaţi direct sau indirect de măsurile luate în contextul pandemiei SARS-CoV-2, iar solicitarea se poate face în 45 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial.

Poate fi amânată plata ratelor pentru creditele de consum, credite ipotecare, contracte de leasing, acordate atât de către bănci, cât şi de instituţiile financiare nebancare (IFN).

Poate solicita suspendarea ratelor la bănci orice persoană fizică care a suferit reduceri de salariu, și-a pierdut locul de muncă, a intrat în şomaj sau şomaj tehnic, el sau un membru al familiei, i-au fost afectate afacerea sau veniturile.

Această facilitate se adresează şi firmelor a căror activitate a fost restricţionată de măsurile adoptate odată cu introducerea Stării de Urgenţă.

Pe perioada de suspendare a ratelor, dobânda restantă se capitalizează la soldul creditului existent (adică se adaugă creditului), dar se va reeşalona pe toată durata creditului. La creditele ipotecare, pe perioada suspendării ratelor, dobânda va fi 0.

Pentru a nu creşte ratele plătite ulterior de către firme şi populaţie, băncile vor fi obligate să prelungească termenele de rambursare cu perioada pentru care a fost acordată amânarea la plată.

Aplicarea ordonanţei se va face după momentul în care vor fi elaborate şi publicate normele de implementare, inclusiv modalităţile şi condiţiile de acordare şi recuperare a garanţiilor de stat, în maximum 15 zile de la intrarea în vigoare a acestei ordonanţe de urgență.

Amânarea plății impozitelor locale

Guvernul a decis şi prorogarea termenului de plată pentru: impozitul pe clădiri, impozitul pe teren şi impozitul pe mijloacele de transport, de la 31 martie 2020 la 30 iunie 2020, perioadă în care se vor primi în continuare bonificaţiile stabilite de consiliile locale.

Plata obligaţiilor fiscale, suspendarea măsurilor de executare silită

Pentru obligaţiile fiscale scadente, începând cu data intrării în vigoare a OUG 30 şi neachitate în termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgenţă nu se calculează dobânzi şi penalităţi de întârziere şi se suspendă sau nu încep măsuri de executare silită.

Se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire a persoanelor fizice, cu excepţia executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanţelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătoreşti pronunţate în materie penală.

S-a decis şi prorogarea termenului pentru depunerea intenţiei de restructurare până la data de 31 iulie 2020 şi prorogarea termenului de depunere a cererii de restructurare până la data de 30 octombrie 2020.

Alte facilitaţi fiscale

Pentru contribuabilii plătitori de impozit pe profit care îşi achită la termen darea, există o bonificaţie calculată asupra impozitului pe profit datorat pe 25 aprilie 2020 de 5% pentru contribuabilii mari şi de 10% pentru contribuabilii mijlocii şi pentru ceilalţi contribuabili.

Contribuabilii plătitori de impozit pe venitul microîntreprinderilor, care plătesc impozitul pentru trimestrul 1 până la 25 aprilie 2020, beneficiază de o bonificaţie de 10% calculată asupra impozitului datorat pentru trimestrul respectiv.

Contribuabilii care aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate efectuate trimestrial, pot efectua plăţile anticipate trimestriale pentru anul 2020, la nivelul sumei rezultate din calculul impozitului pe profit trimestrial curent. Modul de calcul se păstrează pentru toate trimestrele anului fiscal 2020.

Pentru cei care au optat pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic, se aplică pentru plăţile anticipate datorate pentru trimestrele rămase din anul modificat care se încheie în anul 2020, precum şi pentru calculul celor care sunt aferente trimestrelor din anul fiscal modificat care începe în anul 2020 şi sunt cuprinse în anul calendaristic 2020.

Pentru importuri la medicamente, echipamente de protecţie şi alte dispozitive sau echipamente medicale şi materiale sanitare care pot fi utilizate în prevenirea, limitarea, tratarea şi combaterea COVID-19 nu se mai solicită plata taxelor pe valoare adăugată la vamă, pe perioada stării de urgenţă şi încă alte 30 de zile după încetarea stării de urgenţă.

Expert contabil Sebastian BUZILĂ

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.