La Primăria Miercurea-Ciuc, auditorii Camerei de Conturi Harghita au identificat prejudicii de 676.000 lei | Informația Harghitei - jurnal independent
sâmbătă , 23 septembrie 2023
Home » Economic » La Primăria Miercurea-Ciuc, auditorii Camerei de Conturi Harghita au identificat prejudicii de 676.000 lei
La Primăria Miercurea-Ciuc, auditorii Camerei de Conturi Harghita au identificat prejudicii de 676.000 lei

La Primăria Miercurea-Ciuc, auditorii Camerei de Conturi Harghita au identificat prejudicii de 676.000 lei

De asemenea, nerespectarea reglementărilor legale au condus la nestabilirea, neurmărirea şi neîncasarea a aproximativ 5.000.000 lei la bugetul local

Auditorii publici din cadrul Camerei de Conturi Harghita au identificat prejudicii totale în valoare de 667.000 lei, în urma acţiunilor de audit efectuate anul trecut la Primăria municipiului Miercurea-Ciuc, fiind vizată execuţia bugetară din 2015.

În 2015, la fel ca în anii anteriori, cea mai semnificativă abatere care a dus la prejudicierea bugetului municipiului Miercurea-Ciuc s-a referit la alocarea de fonduri, în afara cadrului legal permisiv, unor structuri sportive de drept privat. Astfel, „alocarea – în afara cadrului legal permisibil – de sprijin financiar nerambursabil unor asociaţii, structuri sportive de drept privat, fără scop lucrativ şi nerecunoscute legal ca persoane juridice de utilitate publică” a dus la prejudicierea bugetului cu suma de 600.000 lei, se arată în „Raportul privind finanţele publice locale pe anul 2015 la nivelul judeţului Harghita”, realizat de Camera de Conturi. Pentru înlăturarea acestei abateri, auditorii publici au dispus „măsura de evaluare exactă a prejudiciului estimat şi recuperarea acestuia de la persoanele responsabile în termenul legal de prescripţie, în baza principiilor răspunderii civile stipulate la art. 55 din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali şi art. 75 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici.

De asemenea, „prin nerespectarea prevederilor legale cu privire la acordarea ajutorului de încălzire, au beneficiat de acest sprijin financiar unele persoane neîndreptăţite”, valoarea abaterii fiind de 8.000 lei.

O altă abatere, care a prejudiciat bugetul local al municipiului cu 12.000 lei, a fost „decontarea unor cheltuieli neeligibile în cadrul finanţărilor acordate din bugetul local – sub formă de subvenţii – pentru susţinerea activităţii unor structuri sportive de drept public”, se mai arată în documentul citat.

Şi în aceste cazuri au fost dispuse măsuri de evaluare exactă a prejudiciului şi de recuperare a lui.

Venituri suplimentare cuvenite bugetului local şi neurmărite de 4.417.000 lei, pentru neaplicarea de sancţiuni penalizatoare în cazul reabilitării blocurilor

Potrivit raportului, „în urma verificării modului de administrare a contractelor de achiziţie publică, cu referire la respectarea clauzelor contractuale, s-a constatat neaplicarea de sancţiuni de către autoritatea contractantă pentru neîndeplinirea de către executant a obligaţiilor contractuale, în cazul unor investiţii efectuate pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din municipiul Miercurea-Ciuc”. Auditorii publici au calculat că valoarea estimativă a acestei abateri a fost de 4.417.000 lei, reprezentând venituri din penalităţi pentru neîndeplinirea clauzelor contractuale necalculate, neînregistrate, neurmărite şi neîncasate. Pentru valorificarea constatării au fost dispuse măsuri prin decizie.

În 2015, o altă abatere generatoare de venituri suplimentare cuvenite bugetului a fost „nerespectarea unor prevederi legale privind proprietatea publică şi regimul juridic al bunurilor din domeniul public al entităţii verificate, cu consecinţe negative asupra încasării de venituri bugetare, sub forma redevenţei (cedarea gratuită a dreptului de folosinţă asupra terenurilor din domeniul public unei entităţi de drept privat)”. Valoarea acestei abateri a fost estimată la 545.000 lei.

∗∗∗

Acţiunile de audit financiar şi cel al performanţei la unitatea-administrativ teritorială Miercurea-Ciuc au avut loc în perioadele: 11.05-06.07.2016 şi 11.07-31.08.2016. În urma auditului financiar, efectuat la Primăria Miercurea-Ciuc şi la cinci unităţi şcolare aflate în subordinea ei, au fost constatate un număr de 15 abateri, „din care şase au fost remediate în timpul şi ca urmare a auditului”.

De asemenea, în urma constatărilor şi concluziilor rezultate din aceste misiuni de audit au fost formulate şi comunicate structurilor de management ale instituţiilor publice recomandări cu măsurile ce se impun a fi luate pentru remedierea/eliminarea cauzelor generatoare de performanţă nesatisfăcătoare. Recomandările s-au referit la activităţile de utilitate publică: parcări, pieţe, afişaj-reclamă şi cimitire. (Şt.P.)

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.