Încadrarea pe zone a terenurilor din intravilanul municipiului Miercurea-Ciuc | Informația Harghitei - jurnal independent
luni , 22 iulie 2024
Home » Societate » Încadrarea pe zone a terenurilor din intravilanul municipiului Miercurea-Ciuc
Încadrarea pe zone a terenurilor din intravilanul municipiului Miercurea-Ciuc

Încadrarea pe zone a terenurilor din intravilanul municipiului Miercurea-Ciuc

În recenta şedinţă ordinară, Consiliul local municipal Miercurea-Ciuc a aprobat punctajul şi criteriile de încadrare a terenurilor intravilane din municipiu, în vederea stabilirii impozitului pe terenurile ocupate de clădiri şi alte construcţii şi a redevenţei de concesionare, pentru că în urma modernizării sistemului de infrastructură şi de utilităţi a oraşului – drumuri, canalizare menajeră, reţea de apă potabilă, canalizare de apă pluvială, reţea electrică – a rezultat o îmbunătăţire semnificativă a acestora şi, astfel, s-a impus actualizarea şi reevaluarea punctajului pe baza cărora au fost încadrate terenurile în cele patru categorii A, B, C şi D. Criteriile generale care au stat acum la baza acordării punctajului au fost următoarele: teren limitrof cu o stradă pe care există reţea de apă potabilă; teren limitrof cu o stradă pe care există reţea de canalizare menajeră; teren limitrof cu o stradă pe care există reţea de canalizare pluvială; teren limitrof cu o stradă pe care există reţea de gaze naturale; teren limitrof cu o stradă pe care există reţea de  electricitate; teren limitrof cu o stradă modernizată (asfaltat, betonat); teren situat în zona centrală; terenuri cu destinaţie de locuit, situate în zonă cu acces îngreunat; teren limitrof cu o stradă cu trafic greu sau cu circulaţie rutieră intensă; teren situat în zonă defavorizată social. Astfel, începând cu 1 ianuarie 2017 se abrogă Hotărârile Consiliului local (HCL) 141/2001, 58/2003, 141/2001, 97/2010, respectiv 276/2013.

Ce trebuie să se înţeleagă

Dacă primele şase criterii nu necesită explicaţii în plus, nu acelaşi lucru este valabil pentru următoarele patru criterii. Aşadar, prin zonă centrală trebuie să se înţeleagă zona situată între străzile Lunca Mare – Szék – Iancu de Hunedoara – Ciocârliei – Bradului – Arsenalului – Ghiocelului – Braşovului. Prin zona cu acces îngreunat trebuie să se înţeleagă zona delimitată de străzile Salcâm – Zorilor – Obor, zonă ce include şi străzile Fabricii – Vânătorilor – Băilor – Pescarilor şi Primăverii. Terenurile limitrofe zonei centrale şi zonei cu acces îngreunat sunt considerate a fi situate în zona centrală, respectiv în zona cu acces îngreunat, indiferent de latura pe care se situează imobilul.

Străzile cu trafic greu şi circulaţie rutieră intensă sunt străzile: Braşovului. Rét, Forrás, Uzina electrică, Topliţa-Ciuc, Zöld Péter.

Se consideră defavorizată social strada Primăverii şi strada Şumuleu pe porţiunea de la numărul 1 până la numerele 70, respectiv 81.

Încadrarea pe zone

Pe baza punctajului cumulat obţinut se aprobă încadrarea pe zone a terenurilor din intravilanul municipiului Miercurea-Ciuc, astfel: 7 puncte zona A; 5-6 puncte zona B, 3-4 puncte zona C, cel mult două puncte zona D.

În cazul lucrărilor edilitare constând în realizarea sau extinderea reţelelor de apă, canalizare menajeră sau pluvială, gaz natural, energie electrică, construire de drumuri, efectuate pe baza autorizaţiilor aferente, la stabilirea impozitului anual efectiv al terenului, punctajul aferent acestei noi infrastructuri nu se ia în considerare pe o perioadă de 5 ani începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

Pe baza încadrării zonale stabilite de Planul Urbanistic General şi a Regulamentului Local de Urbanism, prin HCL nr. 200/2012, încadrarea este în felul următor: case de vacanţă, zone de case de vacanţă se încadrează în zona B; zona verde cu rol de complex sportiv – D; zona de agroturism în intravilan – D; zonă de instituţii şi servicii publice – C; zonă de gospodărie comunală – D; zonă cu destinaţie specială – C; zonă de circulaţie rutieră şi amenajări aferente – D; zonă de circulaţie feroviară şi amenajări aferente – D.

Schimbarea

Schimbarea încadrării dintr-o zonă în alta a terenurilor se face anual, odată cu adoptarea  hotărârii privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, ţinând cont cu modificările de punctaj ce rezultă din lucrările noi de infrastructură. Aceste lucrări trebuie să fie realizate pe bază de autorizaţie de construcţie şi trebuie să fie confirmate de compartimentul de resort din aparatul de specialitate al primarului.

Pentru străzile în care reţelele edilitare au fost realizate doar în parte, terenurile situate pe porţiunea neamenajată vor fi reîncadrate conform realităţii existente în teren. Realizarea doar în parte a fiecărei reţele edilitare, cu indicarea exactă a punctului terminus al acesteia va fi confirmată de operatorul fiecărui serviciu public în parte.

Un plus de informaţie

Am amintit mai sus faptul că zona caselor de vacanţă şi casele de vacanţă sunt încadrate în zona B, se impune precizarea că este vorba despre casele de vacanţă şi zona: Jigodin-Băi nr. 9-107, 2-108; strada Harom nr. 25-29; strada Băilor (Szécseny) nr. 74-78A, 82A-86.

AURELIA ILUŢ

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.