În primele nouă luni din acest an peste 1.600 de persoane au solicitat dispozitive medicale decontate de CAS Harghita | Informația Harghitei - jurnal independent
joi , 9 decembrie 2021
Home » Sănătate » În primele nouă luni din acest an peste 1.600 de persoane au solicitat dispozitive medicale decontate de CAS Harghita
În primele nouă luni din acest an peste 1.600 de persoane au solicitat dispozitive medicale decontate de CAS Harghita

În primele nouă luni din acest an peste 1.600 de persoane au solicitat dispozitive medicale decontate de CAS Harghita

  • Suma decontată pentru un concentrator de oxigen, necesar pacienţilor care au trecut prin COVID-19 este de 193,39 lei/lună
  • Informaţii generale despre dispozitivele medicale

Continuăm seria de materiale informative, realizate împreună cu sprijinul Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) Harghita, despre serviciile de care beneficiază persoanele asigurate în domeniul public de asigurări de sănătate, cu câteva informaţii generale privind dispozitivele. În cadrul acestui material vom afla câteva informaţii despre pachetul de bază, procedura de obţinere a dispozitivelor, ne vom îndrepta atenţia şi spre decontarea costurilor pentru concentratorul de oxigen, necesar în cazul pacienţilor care au trecut prin COVID-19, iar în final vom vedea câteva cifre pentru judeţul Harghita.

Potrivit CAS Harghita, dispozitivele medicale, tehnologiile şi dispozitivele asistive se acordă asiguraţilor, pentru o perioadă determinată ori nedeterminată, în baza prescripţiei medicale eliberate de medicul aflat în contract cu casa de asigurări de sănătate. Trebuie ştiut şi faptul că prescripţiile medicale îşi pierd valabilitatea dacă nu sunt depuse la casa de asigurări de sănătate în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii.

Aceste dispozitive sunt eliberate asiguraţilor doar de furnizori care se află în contract cu casa de asigurări de sănătate, prin cumpărare sau închiriere. Pentru anumite dispozitive medicale, pentru care preţul acestora este mai mare faţă de preţul pe care îl decontează CNAS pentru categoria respectivă de dispozitiv, există posibilitatea ca asiguratul să suporte o contribuţie personală.

Pachetul de bază pentru dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu cuprinde: dispozitive de protezare în domeniul ORL, dispozitive pentru protezare stomii, dispozitive pentru retenţie sau/şi incontinenţă urinară, proteze pentru membre, orteze pentru coloana vertebrală sau membre, încălţăminte ortopedică, dispozitive pentru deficienţe vizuale, echipamente pentru oxigenoterapie şi ventilaţie noninvazivă, dispozitive pentru terapia cu aerosoli, dispozitive de mers, proteze externe de sân.

Procedura de obţinere a dispozitivelor

Persoana asigurată, o rudă de gradul I sau II, soţul/soţia sau reprezentantul legal al acesteia depune o cerere la casa de asigurări de sănătate în evidenţele căreia se află asiguratul beneficiar al dispozitivului, alături de următoarele documente: copia actului de identitate; prescripţia medicală pentru dispozitiv; certificatul de încadrare în grad şi tip de handicap pentru echipamentele pentru oxigenoterapie şi ventilaţie noninvazivă, după caz.

Pentru copiii în vârstă de până la 14 ani, se ataşează prescripţia medicală pentru dispozitiv, cu specificarea domiciliului copilului, şi copia certificatului de naştere.

De precizat şi faptul că documentele se pot transmite casei de asigurări de sănătate şi prin poştă sau prin mijloace de comunicare electronică.

În cazul acceptării cererii, precizează CAS Harghita, se va emite o decizie de aprobare pentru procurarea sau închirierea dispozitivului, în limita fondului aprobat cu această destinaţie. Decizia se ridică de la CAS de către beneficiar, o rudă de gradul I sau II, soţul/soţia sau reprezentantul legal al acestuia, sau, la cerere, se expediază prin poştă.

În situaţia în care cererile pentru dispozitive depăşesc fondul lunar aprobat, se întocmesc liste de prioritate, pe categorii de dispozitive. În acest caz, decizia se emite în momentul în care fondul aprobat cu această destinaţie permite decontarea dispozitivului, în ordinea listei de prioritate.

Din cauza creditelor de angajament disponibile, care nu sunt suficiente, preciza ec. Duda Tihamér Attila, directorul general al CAS Harghita, apar listele de aşteptare şi, astfel, pentru anumite dispozitive se aşteaptă şi câteva luni. În prezent, spunea acesta, perioada de aşteptare este mai mică faţă de anii anteriori, când se aştepta şi câte 6 luni, în principal din două motive: a scăzut numărul solicitărilor şi au fost alocate sume mai mari.

După ce primeşte decizia de aprobare de la CAS, persoana se adresează unuia dintre furnizorii de dispozitive aflaţi în contract cu casa de asigurări de sănătate, cu următoarele documente: decizia emisă de casa de asigurări de sănătate şi prescripţia medicală. Şi în această situaţie documentele se pot transmite furnizorului şi prin poştă sau curierat.

Pentru dispozitivele de protezare stomii, retenţie sau/şi incontinenţă urinară, fotolii rulante, echipamente pentru oxigenoterapie şi ventilaţie noninvazivă şi filtre umidificatoare HME, decizia de aprobare emisă de casa de asigurări de sănătate va fi însoţită şi de taloane corespunzătoare lunilor din cadrul perioadei pentru care a fost emisă decizia. La accesarea iniţială a serviciilor de închiriere, asiguratul va pune la dispoziţia furnizorului decizia de aprobare şi primul talon. Taloanele vor fi predate lunar furnizorului, pentru a beneficia de dispozitivele necesare.

În final mai precizăm că în cazul care asiguratul doreşte să schimbe furnizorul sau tipul de dispozitiv recomandat pentru afecţiunile menţionate, acesta trebuie să reia procedura de obţinere a unei noi decizii din partea casei de asigurări de sănătate.

În atenţia celor care au trecut prin COVID

Mulţi pacienţi care au trecut prin COVID primesc recomandare de la medicul curant să continue acasă tratamentul cu oxigen. În această situaţie, pacienţii pot obţine de la CAS decontarea costurilor pentru concentratorul de oxigen, în cuantum de 193,39 lei/lună.

Peste 2,3 milioane de lei, valoarea decontată în primele 9 luni din acest an

CAS Harghita precizează că din ianuarie şi până în septembrie, la nivelului judeţului au fost efectuate cheltuieli de 2.386.290 lei. În acest interval de timp, 1.629 de harghiteni au solicitat dispozitive medicale, cele mai multe cereri fiind pentru echipamente de oxigenoterapie (CAS a emis 1.537 de decizii pentru aceste aparate). Spre comparaţie, pentru dispozitivele de protezare în domeniul ORL au fost emise 261 de decizii, pentru dispozitivele de mers 174, iar pentru ortezele pentru coloana vertebrală 155.

Comparativ cu anii precedenţi, se observă o scădere semnificativă a numărului persoanelor care au solicitat dispozitive medicale. Astfel, în 2018 şi 2019 au fost peste 3.100 de persoane, iar dacă se face o medie a primelor 9 luni, în acest an numărul acestora nu va depăşi 2.200. De altfel, este un număr comparabil cu cel de anul trecut, când 2.134 de harghiteni au depus solicitări pentru dispozitive, ceea conturează ideea că principala cauză a acestei scăderi este pandemia, care i-a determinat pe oameni să amâne tot ce nu însemna urgenţe.

Cele mai semnificative scăderi de decizii emise au fost în cazul dispozitivelor de protezare în domeniul ORL (de la peste 600 în 2019, la sub 300 anul trecut şi în acest an), al celor pentru incontinenţă urinară (de la 100 în 2018 şi 2019, la 67 anul trecut şi 23 în primele 9 luni din acest an) sau în cazul ortezelor pentru coloana vertebrală (de la 597 în 2018 şi 558 în 2019, la sub 250 în 2020 şi doar 155 în acest an).

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.