În comuna Subcetate a început activitatea de cadastrare a localităţii | Informația Harghitei - jurnal independent
sâmbătă , 13 iulie 2024
Home » Societate » În comuna Subcetate a început activitatea de cadastrare a localităţii
În comuna Subcetate a început activitatea de cadastrare a localităţii

În comuna Subcetate a început activitatea de cadastrare a localităţii

  • Creştere semnificativă a solicitărilor de extrase de carte funciară de informare online
  • În cadrul PNCCF, în 2017, 39 de localităţi au semnat contracte de finanţare, potrivit raportului de activitate a OCPI Harghita pe anul trecut

Pe parcursul anului trecut a avut loc o creştere semnificativă a solicitărilor de extrase de carte funciară de informare online adresate Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI ) Harghita. Astfel, dacă în trimestrul I 2017 au fost înregistrate 16 cereri, în trimestrul IV al anului trecut au fost înregistrate un număr de 317 solicitări. Datele reies din Raportul de activitate al Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Harghita pentru anul 2017, prezentat de directorul instituţiei, jur. Sorin Nicolae Truţă. Potrivit acestuia, contractul cu procesatorii de plăţi electronice a fost semnat de reprezentanţii OCPI Harghita în trimestrul IV 2016, aplicaţia informatică este în prezent funcţională, iar, în total, în cursul anului 2017, au fost înregistrate 755 de cereri de carte funciară de informare care au fost plătite online.

Conform documentului, şi în ceea ce priveşte activitatea de publicitate imobiliară, numărul cererilor depuse la cele patru birouri de cadastru şi publicitate imobiliară din cadrul OCPI Harghita a crescut semnificativ. Astfel, dacă în 2016 au fost înregistrate în total 82.448 de cereri, în 2017, numărul acestora s-a ridicat la 95.409. Dintre acestea, la nivelul Biroului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (BCPI) Miercurea-Ciuc au fost depuse, anul trecut, 36.705 cereri; la BCPI Odorheiu Secuiesc – 38.584; la BCPI Gheorgheni – 12.219; la BCPI Topliţa – 7.901. Volumul de muncă al angajaţilor OCPI Harghita, potrivit jur. Sorin Nicolae Truţă, este foarte mare, în condiţiile în care sunt, în total, 57 de posturi alocate şi ocupate.

De asemenea, şi în ceea ce priveşte activitatea de avize, recepţii şi furnizare date, respectiv serviciile de recepţie cadastrală a documentaţiilor s-au înregistrat creşteri ale cererilor. În 2017 au fost acordate 47 de avize pentru începerea de lucrări de cadastru (27 în 2016). În ceea ce priveşte recepţiile tehnice pentru lucrări de măsurători terestre au fost admise 1.621 de documentaţii (1.144 în urmă cu doi ani), iar 60 au fost respinse. De asemenea, în cadrul lucrărilor E-terra, a fost realizată recepţia cadastrală a 7.697 de documentaţii (6.439 în 2016), iar 492 au fost respinse. Anul trecut, OCPI Harghita a furnizat 1.865 de date de cadastru, geodezie şi cartografie; a aprobat autorizarea a trei persoane fizice; s-au dat şase avize de scoatere a unor suprafeţe din circuitul agricol; au fost recepţionate 16 planuri parcelare.

15 unităţi administrativ-teritoriale care au dorit să încheie contracte pentru efectuarea lucrărilor de înregistrare sistematică nu au reuşit să găsească prestatori

Potrivit documentului citat, în ceea ce priveşte lucrările de înregistrare sistematică încheiate în anul 2016 şi pentru care au fost încheiate acte adiţionale de prelungire a termenului în 2017, au fost deschise 499 de cărţi funciare pentru un sector la Corund şi 1.759 pentru trei sectoare în localitatea Praid.

În cursul anului trecut, în cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte funciară au fost încheiate 54 de contracte de finanţare exclusiv din bugetul pe 2017 pentru o perioadă de 24 de luni. Au fost încheiate 39 de contracte de prestări servicii (cu mult mai multe decât în 2016, când au fost încheiate 15 şi finalizate 9). Astfel, în acest moment sunt în derulare lucrări de înregistrare sistematică pentru un număr de 39 de unităţi administrativ-teritoriale, pentru 373 de sectoare şi un număr estimat de aproximativ 50.000 de imobile. Pa parcursul lunii ianuarie 2018 au fost predate primele două sectoare spre recepţionare în localitatea Mărtiniş.

După cum se poate observa, şi anul trecut au existat localităţi care, deşi au dorit, nu au reuşit să găsească prestatori pentru efectuarea lucrărilor de înregistrare sistematică. „Se poate constata că un număr de 15 unităţi administrativ-teritoriale care au dorit să încheie contracte de prestări de servicii pentru efectuarea lucrărilor de înregistrare sistematică nu au reuşit, în cursul anului 2017, să găsească prestatori care să se angajeze contractual pentru realizarea unor lucrări complexe cum sunt cele de înregistrare sistematică”, a declarat directorul OCPI Harghita.

Referitor la proiectul CESAR, după cum am relatat, la Sâncrăieni, lucrarea finanţată din bani de la statul român s-a finalizat cu deschiderea a 6.725 de cărţi funciare, primele fiind înmânate către deţinătorii de imobile la începutul acestei luni. La Remetea a fost depusă lucrarea şi a fost retransmisă pentru completări pentru un număr de 7.407 imobile şi se speră că până la finalul anului 2018 va fi finalizată.

Lucrări de înregistrare sistematică în trei comune

În ultima parte a anului trecut a fost semnat acordul-cadru de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) cu SC Ramboll South East Europe SRL pentru derularea lucrărilor de înregistrare sistematică în trei unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Harghita. Este vorba despre comunele Sândominic, Gălăuţaş şi Subcetate. Iar ulterior a fost semnat şi contractul subsecvent pentru comuna Subcetate, ceea ce înseamnă că, practic, a început lucrarea de cadastrare a localităţii. Potrivit lui Sorin Nicolae Truţă, în data de 23 ianuarie a.c., a avut loc prima întâlnire la sediul Primăriei Subcetate între reprezentanţi ai prestatorului, OCPI şi ai comunei, ocazie cu care au fost detaliate atribuţiile fiecărei părţi conform legislaţiei şi specificaţiei tehnice. Termenul de realizare a lucrării la Subcetate este de 82 de săptămâni de la data semnării contractului.

În şapte comune se vor desfăşura lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor, cu fonduri europene

Conform documentului citat, tot spre sfârşitul anului trecut, în luna noiembrie, directorul OCPI Harghita a semnat acordul de parteneriat pentru realizarea proiectului major „Creşterea gradului de acoperire şi de incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăţilor în zonele rurale din România”, care se desfăşoară la nivel naţional, inclus în Programul Operaţional Regional 2014-2020. În judeţul Harghita, cele şapte comune în care se vor desfăşura lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor, care vor beneficia de finanţare din fonduri europene structurale şi de investiţii în cadrul Axei prioritare 11 a POR 2014-2020 sunt: Ciucsângeorgiu, Lupeni, Mărtiniş, Plăieşii de Jos, Praid, Satu Mare, Zetea.

Lucrarea de înregistrare sistematică nu rezolvă problema reconstituirii drepturilor de proprietate

Jur. Sorin Nicolae Truţă a evidenţiat, încă o dată, care este importanţa acestor lucrări: „În lipsa unui cadastru şi a unei evidenţe a proprietăţii există riscul să fie accesate mult mai greu subvenţiile pentru agricultură, să se blocheze circuitul civil şi, nu în ultimul rând, există riscul să fie periclitate investiţiile, deoarece investiţiile nu se pot face pe nisipuri mişcătoare”.

Totodată, directorul OCPI Harghita a subliniat faptul că lucrarea de înregistrare sistematică nu rezolvă problema reconstituirii drepturilor de proprietate. „Un lucru foarte important de precizat este faptul că lucrarea de înregistrare sistematică nu rezolvă problema reconstituirii drepturilor de proprietate, finalitatea acestei lucrări este să redea situaţia juridică a imobilelor la momentul realizării acesteia. Comisiile locale de fond funciar trebuie să înţeleagă că prerogativa punerii în posesie a suprafeţelor validate de către comisia judeţeană şi a întocmirii documentaţiilor necesare pentru eliberarea titlului de proprietate le revine exclusiv”, a spus jur. Sorin Nicolae Truţă. (Despre stadiul în care se află, în Harghita, procesul de retrocedare vom reveni într-un număr viitor al ziarului)

O preocupare în 2017: formularea de propuneri pentru simplificarea procedurilor care vizează lucrările de înregistrare sistematică, dar şi fluidizarea procesului de retrocedare

Pe parcursul anului 2017, se mai arată în document, o preocupare a conducerii OCPI Harghita a fost formularea de propuneri de modificare a Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare, în vederea simplificării şi eficientizării procedurilor. Astfel, directorul OCPI Harghita, în calitate de coordonator al oficiului teritorial din zona 7 (care cuprinde judeţele Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Sibiu şi Mureş) a organizat întâlniri de lucru trimestriale în vederea analizării stadiului de îndeplinire a obiectivelor acestor instituţii. De asemenea, a participat la întâlnirile de lucru organizate de către ANCPI. Cu ocazia acestor întâlniri au fost formulate propuneri de modificare a Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, cu modificările şi completările ulterioare, cât şi a altor acte normative aplicabile în domeniu. Propunerile au vizat simplificarea procedurilor care vizează lucrările de înregistrare sistematică, precum şi adoptarea de măsuri în vederea fluidizării procesului de retrocedare a imobilelor, întocmirea planurilor parcelare, înregistrării titlurilor de proprietate care conţin erori şi înscrierii din oficiu a imobilelor retrocedate. Conform documentului, o parte din propunerile formulate de către directorul OCPI Harghita au fost integrate în modificările aduse actelor normative în 2017, iar o parte, deşi agreate de către conducerea ANCPI, încă nu au fost introduse în actele normative vizate. Un exemplu de propunere integrată în legislaţie a fost furnizarea gratuită a cărţilor funciare pentru realizarea planurilor parcelare. Totodată, anul trecut a fost elaborată procedura internă privind recepţia documentaţiilor necesare pentru redactarea titlurilor de proprietate, a planurilor parcelare şi a planurilor de încadrare în tarla.

Consemnare de Şt. PĂTRÎNTAŞ

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.