Hotărâri adoptate în procedură de urgenţă | Informația Harghitei - jurnal independent
marți , 3 octombrie 2023
Home » Societate » Hotărâri adoptate în procedură de urgenţă
Hotărâri adoptate în procedură de urgenţă

Hotărâri adoptate în procedură de urgenţă

Şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita

Miercuri, 11 iunie 2014, a avut loc o şedinţă extraordinară a Consiliului Judeţean Harghita, în cadrul căreia au fost supuse dezbaterii şi aprobării două proiecte de hotărâre care trebuiau soluţionate imediat. Este vorba despre aprobarea contractării de către judeţul Harghita, prin Consiliul Judeţean, a unei finanţări rambursabile interne, sub forma unei linii de credit, în valoare de 27.000.000 lei, precum şi aprobarea refinanţării datoriei publice locale în valoare de 28.000.000 lei, sub forma împrumutului bancar contractat în anul 2007, aflat în derulare. Cel de-al doilea proiect de hotărâre a fost în legătură cu aprobarea plăţii cotizaţiei judeţului Harghita către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Harghita pe anul 2014.

Referitor la primul punct de pe ordinea de zi, preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, Borboly Csaba, a făcut următoarele precizări: „Contractarea împrumutului se face în scopul asigurării finanţării unor proiecte de finanţare nerambursabile UE ale Consiliului Judeţean şi pentru finanţarea unor obiective de investiţii proprii. Din creditul în valoare de 27 milioane lei, suma de 18 milioane va fi utilizată pentru asigurarea finanţării proiectelor de finanţare nerambursabile ale Consiliului Judeţean, respectiv 9 milioane de lei pentru finanţarea realizării unor obiective de investiţii proprii. De asemenea, vom refinanţa creditul bancar în valoare de 37.264.473,07 lei, contractat în anul 2007 şi din care Consiliul Judeţean are de rambursat 28.037.611,58 lei (aceasta se diminuează lunar cu câte 174 mii lei, reprezentând valoarea ratei lunare de ramburs)”. Printre altele, preşedintele Borboly a amintit faptul că pentru proiectul „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Harghita”, precum şi pentru obiectivele de investiţii proprii sunt aprobate documentaţiile tehnico-economice, de asemenea, a mai precizat că proiectul de hotărâre a fost afişat la sediul Consiliului Judeţean Harghita şi s-a publicat pe site-ul instituţiei şi prin mass-media locală şi judeţeană. Cu majoritate de voturi, Consiliul Judeţean a hotărât contractarea unei finanţări rambursabile interne în valoare de 27.000.000 lei, cu o maturitate de 13 ani, de asemenea, contractarea  unei finanţări rambursabile interne pentru refinanţarea datoriei publice locale în valoare de 28.000.000 lei, cu o maturitate de 13 ani.

Finanţarea rambursabilă internă ce se va contracta va fi garantată cu veniturile proprii ale judeţului Harghita, conform legii. Din bugetul de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita se va asigura plata: a) serviciului anual al datoriei publice; b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii de interes local; c) alte cheltuieli neeligibile ale finanţării rambursabile. În hotărârea adoptată se mai precizează că pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligaţia să publice pe pagina de Internet a Consiliului Judeţean Harghita următoarele date: a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum şi orice modificări şi/sau completări ale acestuia; b) valoarea finanţării rambursabile contractate/garantate în valută de contract; c) gradul de îndatorire a judeţului Harghita; d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de rambursare a finanţării rambursabile; e) dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri aferente fiecărei finanţări nerambursabile; f) plăţile efectuate din fiecare finanţare. În încheierea acestui subiect şi a aprobării cu 17 voturi a contractării de către judeţul Harghita a unei finanţări nerambursabile interne şi refinanţării datoriei publice locale (sumele amintite mai sus), preşedintele Borboly a spus că cei care s-au abţinut se vor convinge mai târziu că această hotărâre a fost una bună, iar oamenii care vor avea apă curentă şi vor avea curent electric în locuinţe le vor mulţumi pentru hotărârea adoptată şi, nu în ultimul rând, se va rezolva managementul deşeurilor.

În legătură cu cea de-a doua hotărâre adoptată în şedinţa extraordinară, preşedintele Borboly a precizat că angajaţii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) Harghita sunt într-o situaţie grea, de cinci luni nu au mai primit salariile şi astfel suferă şi familiile acestora şi pentru a rezolva această situaţie este nevoie să fie aprobată de urgenţă plata cotizaţiei. Reamintim că Consiliul Judeţean este membru fondator al ADI Harghita, iar în calitate de membru are obligaţia de a plăti cotizaţiile stabilite de Adunarea generală. Conform raportului de activitate pe 2013, ADI Harghita a organizat: consfătuiri profesionale turistice, întâlniri, conferinţe, a colectat date, a elaborat o bază de date turistice, a editat manualul managementului destinaţiilor turistice, a organizat trasee turistice tematice întocmind planuri de excursii în judeţ, a elaborat programul-cadru anual de finanţare a activităţilor turistice şi de protecţia mediului, în 22 aprilie a organizat Ziua Pământului, a încheiat un acord de parteneriat cu Radio România Actualităţi, a participat la expoziţii, a sprijinit şi coordonat programul Via Maria. Prin hotărârea Consiliului Judeţean Harghita s-a aprobat achitarea cotizaţiei pe 2014 a judeţului către ADI Harghita în sumă de 310.867 lei, din bugetul judeţului pe 2014.

În şedinţa ordinară care va avea loc marţi, 17 iunie, printre altele. se va alege şi noul vicepreşedinte pe postul rămas vacant în urma demisiei d-lui Petres Sándor, care deja ocupă postul de subprefect.

AURELIA ILUŢ

aureliailut@gmail.com

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.