Forumul „Transilvania Furată” – o nouă ediţie în programul Universităţii de Vară de la Izvoru Mureşului, 2017 | Informația Harghitei - jurnal independent
sâmbătă , 13 iulie 2024
Home » Societate » Forumul „Transilvania Furată” – o nouă ediţie în programul Universităţii de Vară de la Izvoru Mureşului, 2017
Forumul „Transilvania Furată” – o nouă ediţie în programul Universităţii de Vară de la Izvoru Mureşului, 2017

Forumul „Transilvania Furată” – o nouă ediţie în programul Universităţii de Vară de la Izvoru Mureşului, 2017

În cadrul Forumului „Transilvania Furată”, ediţia din programul Universităţii de Vară Izvoru Mureşului 2017, au fost trecute în revistă şi reamintite temele discutate la ediţiile precedente, unele având ca efect rezolvarea pozitivă sau măcar parţială a demersurilor iniţiate de acest forum.

Forumul „Transilvania Furată”, coordonat de fondatorii săi, Ioan SABĂU-POP şi Marcel BĂRBĂTEI, a adus în dezbatere probleme de actualitate a apărării patrimoniului economic naţional puse în legătură directă cu retrocedările frauduloase şi ilegale de clădiri, păduri, păşuni, terenuri agricole în Transilvania către entităţi dubioase sau persoane neîndreptăţite, provenind din interpretarea absolut greşită a unor aşa-zise drepturi istorice care nu mai există în nici o altă ţară din UE.

Astfel se scurge patrimoniul economic naţional spre urmaşi ai „optanţilor unguri”, spre organisme anume înfiinţate pentru a fura pur şi simplu din avuţia ţării cu concursul larg al autorităţilor româneşti, ca, de exemplu, „Statusul Romano-Catolic”, care devalizează prin preluare clădiri istorice şi proprietăţi din Transilvania şi care aduc foloase fabuloase celor ce le pretind şi pe care le primesc cu o largheţe inexplicabilă.

Forumul a reiterat faptul deja constatat şi dovedit că autorităţile judiciare şi administrative, în special Parchetul (DNA), nu se sesizează şi nu sunt luate la timp măsuri legale cu mai multă operativitate pentru a restabili aceste aspecte în sensul de a restitui poporului român aceste elemente patrimoniale care fac parte din averea naţională.

În acest sens au fost exemplificate multiple cazuri de restituiri nelegale, frauduloase, cu complicitatea şi/sau dezinteresul unor reprezentanţi ai autorităţilor aflaţi sub dispoziţiile date de UDMR, cum  sunt: cazul Urmánczy Topliţa, Clădirea Colegiului Unirea Târgu Mureş, Liceul Piarist din Cluj, Centru Clujului complet înstrăinat, la fel clădiri din Sibiu, proprietăţi funciare şi terenuri din Valea Mare, judeţul Covasna, unde sătenii sunt jefuiţi în văzul autorităţilor de pretinşi urmaşi ai unui fost grof local, caz asemănător cu cel de la Nadăş – Arad, situaţia fiind de-a dreptul explozivă.

S-au făcut la Forum propuneri concrete care să determine decisiv pe legiuitor şi alte autorităţi cu competenţe decizionale în materie de a se dispune grabnic măsuri atât potrivit legilor existente, cât şi să se facă lumină prin noi reglementări cum sunt:

  1. A) Să fie modificate legile de restituire, prin stabilirea unei date de la care să se poată formula pretenţii, dar numai care sunt reale şi restituibile, ca să nu ne întoarcem la rânduieli feudale existente cu secole în urmă, cum se urmăreşte în Transilvania.
  2. B) Să se sesizeze şi să se ancheteze cu celeritate cazurile semnalate în public de către Forum, sau de către comunităţi grosso-modo jefuite şi care sunt fapte grave prin amploarea fenomenului şi încrengătura complicităţilor din rândul decidenţilor.
  3. C) Să fie supuse revizuirii în termen de un an, printr-o normă legislativă de modificare, toate restituirile asupra cărora există bănuieli de fraudă şi enunţate autorităţile care să o facă prin lege, pentru a nu se delega de la una la alta această atribuţie şi să se fugă de răspundere.
  4. D) Să fie reluată reocuparea existentă încă din 2012 şi emisă o OUG de către Guvernul României, prin care să se dispună imperativ:

d1. Sistarea temporară a exporturilor de masă lemnoasă şi semi-produse de cherestea, urmată de dirijarea acestora spre societăţile comerciale din economia naţională a României;

d2. Să se sisteze exploatările forestiere pe un termen rezonabil şi să se interzică, în termeni imperativi, orice tăieri cu excepţia arborilor căzuţi prin fenomene naturale. În acest răstimp, să se aducă reglementări adecvate, menite a elimina dezastrul tăierilor de păduri, diminuarea ariilor protejate, nimicirea munţilor, a distrugerii florii şi faunei, având în prezent efectele dezastruoase, inclusiv în mişcările naturale ale marilor carnivore, datorate iresponsabilităţii celor chemaţi să protejeze pădurile, în special autorităţile silvice;

d3. Masa lemnoasă deja exploatată şi care se află trasă din păduri şi/sau depozitată să fie în termen de 3 zile inventariată şi întocmită o balanţă a acesteia, după care să fie repartizată agenţilor economici naţionali de profil, în sensul că toţi agenţii economici autohtoni care sunt interesaţi şi desfăşoară activităţi industriale în domeniul prelucrării lemnului să poată face solicitări şi să li se repartizeze material lemnos pe baza unor criterii concrete stabilite administrativ prin extrasul de balanţă atribuit fiecăruia din masa lemnoasă.

Precizăm că măsurile propuse să fie luate temporar, pe un termen de până la 2 ani şi din masa lemnoasă deja exploatată – cu interdicţia legală, stabilire de dispoziţii imperative cu sancţiuni inclusiv penale pentru noi tăieri/exploatări după emiterea OUG, care să intre în vigoare în 3 zile de la publicare.

  1. E) Măsuri similare, cu criterii de armonizare între interesele locale cetăţeneşti, economice, de respectare a tradiţiei în zonele de prelucrare a lemnului şi unde populaţia este în principal preocupată de exploatarea lemnului, dar în primul rând de interesele economice naţionale, primordiale, care să fie luate în materia administrării pădurilor şi, de asemenea, în domeniul ocupaţiilor păstoritului şi vânatului, pentru a se elimina multele anomalii care au fost semnalate. Pentru populaţia care ar fi afectată de măsuri restricţioniste să fie alocate fonduri guvernamentale pentru munca în domeniul ameliorării zonelor forestiere defrişate.
  2. F) Să fie consultaţi în măsurile luate adevăraţii şi autenticii specialişti, cei de bună-credinţă, recomandaţi de instituţiile profesioniste din domeniu, inclusiv reprezentanţi ai Forumului „Transilvania Furată”.

Prof. univ. dr. Ioan Sabău-Pop

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.