Este lucru ştiut acum: Anul acesta, 13 complexe balneare cu 560 de locuri sunt la dispoziţia harghitenilor pentru tratament şi recuperarea capacităţii de muncă | Informația Harghitei - jurnal independent
sâmbătă , 2 decembrie 2023
Home » Sănătate » Este lucru ştiut acum: Anul acesta, 13 complexe balneare cu 560 de locuri sunt la dispoziţia harghitenilor pentru tratament şi recuperarea capacităţii de muncă
Este lucru ştiut acum: Anul acesta, 13 complexe balneare cu 560 de locuri sunt la dispoziţia harghitenilor pentru tratament şi recuperarea capacităţii de muncă

Este lucru ştiut acum: Anul acesta, 13 complexe balneare cu 560 de locuri sunt la dispoziţia harghitenilor pentru tratament şi recuperarea capacităţii de muncă

Proprietatea Casei Naţionale de Pensii Publice

Dacă suntem la început de an este firesc să ne gândim la modalităţile de refacere a capacităţii de muncă, la un tratament balnear într-o staţiune balneară pe care o cunoaştem sau în alta despre care am auzit câte ceva, lucruri pozitive, evident. Pentru a vă furniza informaţiile cele mai corecte ne-am adresat d-nei ec. Bán Katalin, directorul executiv al Casei Judeţene de Pensii Harghita. Am aflat lucruri interesante pe care vi le împărtăşesc şi pe care consider că trebuie să le ştie tot omul care vrea să beneficieze de bilete de tratament balnear.

La această dată, conform prevederilor Legii 263/2010, putem vorbi doar de acordarea prestaţiilor privind tratamentul balnear prin atribuirea de bilete de tratament solicitanţilor îndreptăţiţi, în limita numărului de locuri asigurate în unităţile de tratament din proprietatea Casei Naţionale de Pensii Publice –Societatea de tratament balnear şi recuperare a capacităţii de muncă („TBRCM” SA) – aproximativ 25 la sută din numărul total de locuri. În alte unităţi de tratament balnear aparţinând unor operatori economici, Casa Naţională de Pensii Publice contractează anual un anumit număr de locuri de tratament, în funcţie de sumele prevăzute cu această destinaţie în bugetul asigurărilor sociale de stat şi de preţurile ofertate pe bilet. Acestea reprezintă circa 75 la sută din totalul de locuri, numai că deocamdată contractarea acestora încă nu s-a făcut şi, probabil, vom putea vorbi despre aceste locuri la sfârşitul lunii martie – începutul lunii aprilie 2015.

 

Complexele „TBRCM” SA

Societatea „TBRCM” SA deţine 13 complexe balneare cotate cu 2 şi 3 stele, iată care sunt acestea şi afecţiunile care se pot trata în aceste locuri: Amara, jud. Ialomiţa – pentru boli reumatismale şi ginecologice, hotel 3 stele; Bala, jud. Mehedinţi – pentru boli reumatismale, afecţiuni ale sistemului nervos periferic, hotel 2 stele; Bizuşa, jud. Sălaj – pentru boli cardiovasculare, hotel 2 stele; Buziaş, jud. Timiş – pentru boli cardiovasculare, hotel 2 stele; Covasna, jud. Covasna – boli cardiovasculare, hotel 2 stele; Geoagiu Băi, jud. Hunedoara – boli reumatismale, hotel 2 stele; Lacu Sărat, jud. Brăila – pentru boli reumatismale, dermatologice şi ginecologice, hotel 2 stele; 1 Mai, jud. Bihor – pentru boli reumatismale, hotel 3 stele; Moneasa, jud. Arad, pentru boli ginecologice, hotel 3 stele; Nicolina, jud. Iaşi – pentru boli reumatismale, respiratorii, neurologice, hotel 2 stele; Olăneşti, jud. Vâlcea – pentru boli digestive, hotel 2 şi 3 stele; Pucioasa, jud. Dâmboviţa – pentru boli reumatismale, hotel 2 stele; Sărata Monteoru, jud. Buzău – pentru boli reumatismale şi ortopedice, hotel 2 stele.

Durata unui sejur este de 16 zile, iar durata tratamentului balnear efectiv este de 12 zile.

 

Repartizarea biletelor

Cele 560 de bilete (din care 15 la sută sunt cele gratuite) se repartizează pe baza criteriilor stabilite prin ordinul comun al preşedintelui CNPP Bucureşti şi al caselor sectoriale de pensii. Astfel, prin Casa Judeţeană de Pensii Harghita se repartizează bilete de tratament pensionarilor şi asiguraţilor sistemului public de pensii, precum şi beneficiarilor unor legi speciale care reglementează dreptul la bilet de tratament balnear gratuit care îşi au domiciliul sau reşedinţa în judeţul Harghita. Conform criteriilor, soţii şi soţiile pensionarilor sau asiguraţilor care nu au calitatea de asiguraţi ai sistemului public de pensii (pensionar sau salariat) nu pot beneficia de bilet de tratament în calitate de însoţitor al titularului. De asemenea, copiii minori ai pensionarului sau asiguratului nu beneficiază de bilet de tratament în calitate de însoţitor. Cererile se completează numai pe formularul aprobat de CNPP şi pot fi transmise prin poştă, fax, e-mail sau se pot depune la sediul CJP Harghita. De asemenea, cererile pot fi transmise electronic şi pe portalul CNPP. În vederea repartizării, la cerere se va anexa copia actului de identitate, urmând ca celelalte documente să fie depuse la momentul primirii biletului.

 

Pe serii

Biletele pe serii se repartizează prin aplicaţia informatică pusă la dispoziţia CNPP Bucureşti în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut de fiecare solicitant în baza unor criterii specifice de acordare stabilite pentru fiecare tip de asigurat, în funcţie de opţiunea făcută de solicitant şi de ordinea menţionată pe cerere: dacă solicitantul a beneficiat de bilet de tratament în ultimii 2 ani, în sezon (15 mai – 31 august a fiecărui an) sau extrasezon (celelalte perioade ale anului); categoria de pensie (de invaliditate, de limită de vârstă, de urmaş etc.); cuantumul total brut al drepturilor de pensie, nivelul câştigului brut lunar al asiguratului; cuantumul pensiei, indemnizaţiei şi prestaţiei pentru beneficiarii de bilete gratuite în baza unor legi speciale; gradul de handicap etc.

 

Cererile aprobate

Listele cu cererile aprobate vor fi afişate la sediul CJP Harghita şi pe pagina de Internet a CJP Harghita cu cel puţin 14 zile anterioare primei zile de începere a fiecărei serii. Totodată, CJP Harghita va comunica beneficiarilor ale căror cereri au fost aprobate, date privind biletul repartizat, data la care au fost programaţi pentru ridicarea biletului, precum şi celelalte documente pe care mai trebuie să le prezinte pentru ridicarea biletului (recomandarea medicală, original şi copie; adeverinţa de câştig brut; adeverinţe şcolare etc.). Înştiinţarea se va face prin poştă, fax, e-mail, telefonic, în funcţie de opţiunea trecută pe cerere. În situaţia în care persoana căreia i-a fost aprobată cererea nu s-a prezentat la Casa Judeţeană de Pensii Harghita pentru ridicarea biletului de tratament şi nu a anunţat în prealabil despre acest fapt înainte cu 7 zile de începerea seriei, CJP Harghita va considera biletul disponibil, repartizându-l altui solicitant.

 

Eliberarea biletelor

Biletele de tratament se eliberează: titularului, soţului în baza actelor de identitate ale soţilor şi a certificatelor de căsătorie; persoanelor îndreptăţite să însoţească pensionarul de invaliditate gradul I, persoanei cu handicap sau copilului minor, beneficiar al pensiei de urmaş; în cazuri excepţionale mandatarilor împuterniciţi de titular, pe baza unei procuri autentificate.

 

Biletele gratuite

Biletele gratuite se împart pe serii şi staţiuni, proporţional cu numărul total de bilete repartizate pe fiecare serie şi se repartizează după aceleaşi criterii enumerate mai sus, următoarelor categorii de beneficiari: pensionari de invaliditate; în baza programului de recuperare stabilit de medicul de asigurări sociale; beneficiarilor de invaliditate în baza DL 118/1990 (persoanele persecutate din motive politice), OUG 214/1999 (care au calitatea de luptător în rezistenţa anticomunistă), Legea 189/2000 (persoane persecutate din motive etnice); veteranilor de război; persoane adulte cu handicap care beneficiază de indemnizaţie conform Legii 448/2006; salariaţilor care lucrează în zona I şi II de expunere la radiaţii etc. În situaţia în care numărul de locuri repartizate gratuit este epuizat, se pot elibera bilete cu plata contribuţiei individuale, numai cu acceptul scris al solicitantului şi doar dacă acesta are şi calitate de asigurat (pensionar sau salariat).

 

Contribuţii

În cazul pensionarilor, contribuţia individuală la plata biletului de tratament este de 50 la sută din cuantumul total brut al drepturilor de pensii, inclusiv din pensia brută acordată de casele de pensii sectoriale şi/sau câştigul brut de natură salarială (în cazul în care pensionarul lucrează) din luna anterioară celei în care se face repartiţia biletului. Dacă contribuţia individuală depăşeşte preţul integral al biletului, persoana îndreptăţită plăteşte preţul integral al acestuia.

În cazul asiguraţilor, contribuţia individuală la plata biletului este de 50 la sută din preţul biletului de tratament, în cazul în care câştigul brut înregistrat în declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiei sociale, impozitului şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate din luna anterioară celei în care se face repartiţia este mai mic sau egal cu câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului de asigurări sociale (în 2015, salariul mediu brut este de 2.415 lei). În cazul în care venitul individual este mai mare, se plăteşte preţul integral.

Preţul integral variază între 1.388-1.452 lei, în funcţie de categoria unităţii de tratament.

În cursul unui an calendaristic se poate elibera un singur bilet de tratament aceluiaşi beneficiar, indiferent dacă este cu plata unei contribuţii sau gratuit.

(Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Casei Judeţene de Pensii Harghita din strada Kossuth Lajos, nr. 94, la telefon 0266/37.12.04)

AURELIA ILUŢ

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.