Directorul OCPI Harghita: „Considerăm că nu mai există nici un motiv de ordin legislativ care să împiedice procesul de retrocedare” (1) | Informația Harghitei - jurnal independent
joi , 28 septembrie 2023
Home » Societate » Directorul OCPI Harghita: „Considerăm că nu mai există nici un motiv de ordin legislativ care să împiedice procesul de retrocedare” (1)
Directorul OCPI Harghita: „Considerăm că nu mai există nici un motiv de ordin legislativ care să împiedice procesul de retrocedare” (1)

Directorul OCPI Harghita: „Considerăm că nu mai există nici un motiv de ordin legislativ care să împiedice procesul de retrocedare” (1)

Procesul de retrocedare în judeţul Harghita a bătut pasul pe loc în ultimii ani. Practic, în perioada 2015-2018, majoritatea comisiilor locale nu au efectuat puneri în posesie. Şi astfel în judeţ o suprafaţă de aproximativ 121.825 ha teren agricol şi 15.524 ha forestier este validată, dar nu a fost pusă în posesie. Suprafaţa agricolă a judeţului Harghita este de 396.208 ha, iar din aceasta 328.180,44 ha au făcut obiectul legilor fondului funciar.

De ce este importantă finalizarea procesului de retrocedare şi realizarea planurilor parcelare, fără de care nu se pot elibera titluri de proprietate? „Lipsa planurilor parcelare poate genera implicaţii negative în realizarea unor obiective de interes naţional sau local pentru dezvoltarea infrastructurii şi promovarea unor investiţii, accesarea de fonduri europene, în realizarea măsurilor stabilite în Programul de guvernare şi în angajamentele asumate în faţa Uniunii Europene. Orice proiect cu finanţare europeană presupune obligativitatea înscrierii prealabile a imobilelor în cartea funciară”, a explicat directorul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI) Harghita, jur. Sorin Truţă.

Pentru fluidizarea procesului de retrocedare, în cursul anului 2018, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Comisia Judeţeană de Fond Funciar Harghita şi parlamentarii din judeţ au propus mai multe soluţii, iar o parte din ele au fost integrate în legislaţie. Astfel că recent au fost adoptate o serie de modificări legislative în domeniu, iar specialiştii consideră că, prin aplicarea lor, au fost înlăturate principalele obstacole care făceau ca procesul de retrocedare să se desfăşoare cu dificultate.

Înainte de a prezenta noile prevederi legislative care ar trebui să fluidizeze procesul de retrocedare, să vedem cum s-a desfăşurat restituirea imobilelor preluate abuziv în perioada comunistă în ultimii ani şi care au fost motivele pentru care s-a desfăşurat cu dificultate.

La nivelul judeţului Harghita se poate constata că majoritatea comisiilor locale nu au efectuat puneri în posesie în cursul anilor 2015-2018!

În acest sens, directorul OCPI Harghita, jur. Sorin Truţă, a arătat că, în perioada anilor 2014-2018, au fost solicitate informaţii de către comisiile locale de fond funciar pentru întocmirea planurilor parcelare cu atribuire de număr cadastral pentru o suprafaţă de 48.863,35 ha. În total, în anii 2014-2018, au fost recepţionate planuri parcelare cu atribuire de număr cadastral întocmite pentru o suprafaţă totală de 1.396,48 ha, reprezentând 2,86% din suprafaţa pentru care au fost solicitate informaţii de la OCPI Harghita în aceeaşi perioadă.

În urma actualizării bazei de date, la 21 septembrie a.c. suprafaţa totală acoperită în judeţ cu planuri parcelare digitale era de 50.635 ha.

După reluarea activităţii comisiilor locale de fond funciar, ca urmare a finalizării procesului de inventariere în baza Legii nr. 165/2013, în anul 2016 au fost înregistrate un număr total de 1.073 procese-verbale de punere în posesie transmise în vederea redactării titlurilor de proprietate pentru o suprafaţă totală de 637,41 ha (au fost acceptate în vederea redactării titlurilor de proprietate un număr de 497 de procese-verbale de punere în posesie, 576 au fost restituite comisiilor locale pentru clarificarea neconformităţilor); în 2017 – 2.147 pentru 4.555,91 ha (acceptate – 1.319, restituite – 828); iar în 2018, în trimestrele I, II, III – 1.535 pentru 1.688,51 ha (acceptate – 820, restituite – 534, iar 181 se află în curs de verificare).

În perioada ianuarie 2015 – 6 octombrie 2018, în întreg judeţul au fost emise 2.622 de titluri de proprietate pentru o suprafaţă de 2.542 ha teren agricol. De asemenea, au fost emise 50 de titluri de proprietate pentru 143 ha teren forestier.

Trebuie menţionat că Legea nr. 165/2013 prevedea iniţial obligaţia comisiilor locale şi judeţene de fond funciar de a efectua punerile în posesie şi de a elibera titlurile de proprietate până la data de 1 ianuarie 2016 (termen prelungit de mai multe ori şi, într-un final, eliminat), iar la nivelul judeţului Harghita se poate constata că majoritatea comisiilor locale nu au efectuat puneri în posesie în cursul anilor 2015-2018.

Totuşi, se disting comisii locale care au efectuat puneri în posesie planificat şi în 2016, 2017, 2018. Cele mai relevante exemple sunt: Lupeni, Dealu şi Dârjiu, exemplul fiind luat şi de alte comisii locale de fond funciar. „Comuna Lupeni a trimis procese-verbale de punere în posesie pentru o suprafaţă de aproape 800 ha. Dacă şi alte localităţi ar fi procedat la fel, ne-am fi apropiat de final”, e de părere jur. Sorin Truţă.

În perioada 2016-2018, în Harghita, o suprafaţă de 3.506,38 ha pentru 4.610 imobile a fost acoperită cu planuri de încadrare în tarla recepţionate la nivelul OCPI Harghita.

Câteva dintre motivele pentru care procesul de retrocedare s-a desfăşurat cu greutate

În ceea ce priveşte dificultăţile întâmpinate în derularea procesului de retrocedare, în primul rând, directorul OCPI Harghita a arătat că în perioada de 27 de ani care a trecut de la apariţia Legii nr. 18/1991 – Legea fondului funciar s-a constatat aplicarea defectuoasă şi neunitară a legilor fondului funciar atât din punct de vedere juridic, cât şi din punct de vedere tehnic, la nivelul comisiilor locale.

În judeţul Harghita, unul din principalele obstacole care împiedică finalizarea legilor fondului funciar, identificat şi în urma consultării cu primarii, se referă la faptul că numele persoanelor îndreptăţite înscrise în anexele validate diferă de numele din actele de identitate şi sunt situaţii în care copiile actelor de identitate lipsesc din dosarele, arhivate la primării, care cuprind cererile depuse. Un alt motiv l-a constituit faptul că eliberarea titlurilor de proprietate conform anexelor prin care au fost validate cererile cu suprafeţele de teren solicitate persoanelor îndreptăţite s-a efectuat în foarte multe situaţii fără puneri în posesie efective, acestea efectuându-se doar scriptic. Practic, fără deplasarea în prezenţa proprietarilor pentru a identifica şi delimita parcelele solicitate, fişele de punere în posesie pe care titularii acestora le-au semnat ulterior au fost trimise comisiei judeţene în vederea eliberării titlurilor de proprietate. „Astfel au fost întocmite titluri de proprietate eronate pentru care se impun rectificări”. Un număr total de 3.739 de titluri de proprietate au fost rectificate de OCPI Harghita în perioada 2004-2018.

(În numărul următor vom vedea care sunt modificările legislative care, în opinia specialiştilor, ar urma să fluidizeze procesul de retrocedare, deoarece înlătură multe din obstacolele care au afectat restituirea proprietăţilor confiscate de regimul comunist)

Şt. PĂTRÎNTAŞ

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.