Despre situaţia actuală a procesului de retrocedare: Peste 500.000 de hectare de teren din judeţ nu au întocmite planurile parcelare, fără de care nu pot fi eliberate titlurile de proprietate către foştii proprietari | Informația Harghitei - jurnal independent
sâmbătă , 20 iulie 2024
Home » Agricultură/Ecologie » Despre situaţia actuală a procesului de retrocedare: Peste 500.000 de hectare de teren din judeţ nu au întocmite planurile parcelare, fără de care nu pot fi eliberate titlurile de proprietate către foştii proprietari
Despre situaţia actuală a procesului de retrocedare: Peste 500.000 de hectare de teren din judeţ nu au întocmite planurile parcelare, fără de care nu pot fi eliberate titlurile de proprietate către foştii proprietari

Despre situaţia actuală a procesului de retrocedare: Peste 500.000 de hectare de teren din judeţ nu au întocmite planurile parcelare, fără de care nu pot fi eliberate titlurile de proprietate către foştii proprietari

 În baza de date a OCPI sunt reprezentate grafic doar 61.168 hectare

 Situaţia din Harghita se regăseşte în toată ţara şi se datorează aplicării defectuoase a legilor fondului funciar

 Fără aceste planuri parcelare nu poate fi finalizat procesul de restituire a imobilelor preluate abuziv, însă are efecte şi asupra dezvoltării economice a judeţului

 

În Harghita există o suprafaţă de 517.063 de ha care nu are reprezentare grafică şi pentru ca titlurile de proprietate să poată fi eliberate până la 1 ianuarie 2016 este necesar ca aceste planuri de parcelare să fie întocmite. O situaţie statistică întocmită de Instituţia Prefectului – judeţul Harghita privind necesitatea de teren, în baza datelor primite de la comisiile locale de fond funciar, a fost prezentată, săptămâna trecută, în cadrul unei şedinţe de lucru cu primarii din judeţ, topografii şi membrii comisiilor locale de inventariere a terenurilor, conform prevederilor Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.

Conform acestor date, la nivelul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI) Harghita există reprezentare grafică pentru o suprafaţă de 61.168 de ha. Mai exact, planuri parcelare existente în baza de date a OCPI. Importanţa întocmirii acestor planuri constă în faptul că fără existenţa lor nu pot sau nu ar fi trebuit să fie eliberate titluri de proprietate, în vederea finalizării procesului de retrocedare în judeţ. Conform legii, punerea în posesie a titularului dreptului constituie o fază anterioară eliberării titlului de proprietate. Iar punerea în posesie presupune întocmirea planurilor de delimitare şi parcelare. Revenind la suprafaţa de 500.000 de hectare, inexistenţa reprezentării grafice se datorează aplicării defectuoase şi neunitare a legilor fondului funciar, începând cu apariţia Legii 18/1991. Însă asemenea situaţie se regăseşte la nivelul întregii ţări. Din acest motiv, printr-o decizie a Curţii Europene a Drepturilor Omului, Hotărârea Pilot din 12 octombrie 2010, pronunţată în cauza Maria Atanasiu şi alţii împotriva României, s-a impus României să intervină legislativ pentru finalizarea procesului de restituire. Ca urmare a acestei hotărâri a CEDO a fost adoptată Legea 165/2013.

Însă consecinţele acestei situaţii se reflectă şi în dezvoltarea economică a judeţului. Deoarece au implicaţii în realizarea unor obiective de interes naţional sau local pentru dezvoltarea infrastructurii şi promovarea unor investiţii ori pentru accesarea unor fonduri europene.

 

 Până la 1 ianuarie 2015 trebuie soluţionate încă aproape 6.000 de cereri privind retrocedarea unor terenuri

Potrivit datelor statistice, până în momentul de faţă la nivelul judeţului Harghita au fost emise titluri de proprietate pentru terenuri agricole în suprafaţă de 185.687 ha, iar în cazul terenurilor forestiere pentru 178.322 de ha – un total de 364.009 ha.

Procese verbale de punere în posesie care nu s-au finalizat cu eliberarea titlurilor de proprietate au fost încheiate pentru o suprafaţă de teren agricol de 16.677 hectare şi 18.029 ha teren cu vegetaţie forestieră – în total vorbim de 34.706 ha.

În momentul de faţă există suprafeţe validate pentru care încă nu s-a efectuat punerea în posesie pentru o suprafaţă de 137.293 ha teren agricol şi 23.854 ha suprafaţă cu vegetaţie forestieră – un total de 161.147 ha.

În document se arată că sunt 5.303 cereri nesoluţionate de comisiile locale de fond funciar, care vizează o suprafaţă de 10.000 ha teren agricol. Totodată, mai sunt nesoluţionate 682 de cereri în cazul terenurilor cu suprafaţă forestieră, pentru 8.370 de ha. Practic, aceste cereri ar trebui să fie rezolvate de comisiile locale şi judeţeană până la data de 1 ianuarie 2015, conform Legii 165/2013.

Necesarul de suprafaţă pentru finalizarea aplicării legilor fondului funciar este la nivelul judeţului Harghita de 214.223 ha, din care teren agricol 163.970 ha şi teren cu vegetaţie forestieră 50.253 ha.

După prezentarea datelor statistice, Sorin Truţă, directorul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Harghita, le-a explicat participanţilor la şedinţă modalitatea de completare a anexelor, deoarece au intervenit, din nou, anumite modificări.

 

 Instigatorul de serviciu, primarul reşedinţei de judeţ

În cadrul şedinţei, prefectul judeţului, Adrian Jean Andrei, s-a arătat optimist în legătură cu respectarea termenelor prevăzute în Legea 165/2013. În special pentru termenul de 26 iunie a.c., până la care comisiile locale de inventariere trebuie să transmită toate documentele necesare finalizării acestui proces. Acesta a spus că Harghita stă foarte bine din acest punct de vedere, comparativ cu alte judeţe din ţară.

Tot cu această ocazie a avut loc şi un schimb de replici între prefect şi primarul municipiului Miercurea-Ciuc. Mai exact, primarul a formulat o serie de întrebări ori nemulţumiri în limba maghiară, prefectul răspunzându-i în română. Amintindu-i că există şi o forţă coercitivă a legii pentru cei care împiedică inventarierea terenurilor.

De asemenea, unii primari au ridicat problema decontării de către Guvern a serviciilor topografice. Prefectul amintindu-le că la prima şedinţă pe această temă le-a atras atenţia să prevadă în buget sume pentru aceste servicii. Însă, în anumite condiţii, într-adevăr se pot deconta o parte din costurile serviciilor topografice, dar doar dacă cererile sunt bine fundamentate, prefectul având obligaţia să verifice motivele pentru care nu pot suporta aceste costuri. În stilul său, primarul reşedinţei judeţului a luat din nou cuvântul, în limba maghiară, reuşind să provoace vociferări din sală, în condiţiile în care până în acel moment şedinţa a decurs normal.

Şedinţa de săptămâna trecută a fost a cincea pe tema inventarierii terenurilor din judeţul Harghita şi, după cum spera prefectul, va fi şi ultima, termenul până la care trebuie trimise situaţiile de către comisiile locale expirând peste 10 zile.

Şt. PĂTRÎNTAŞ

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.