Contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorate de angajatori în cazul contractelor de muncă cu timp parţial sau cu normă întreagă | Informația Harghitei - jurnal independent
joi , 18 iulie 2024
Home » Economic » Contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorate de angajatori în cazul contractelor de muncă cu timp parţial sau cu normă întreagă
Contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorate de angajatori în cazul contractelor de muncă cu timp parţial sau cu normă întreagă

Contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorate de angajatori în cazul contractelor de muncă cu timp parţial sau cu normă întreagă

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, prin intermediul Serviciului Asistenţă pentru Contribuabili, informează pe cei interesaţi faptul că, în conformitate cu prevederile art. 146, alin. (56)-(59) şi art. 168, alin. (61) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, astfel cum a fost modificată şi completată de OG nr. 16/2022, începând cu veniturile aferente lunii august 2022 se modifică nivelul contribuţiei de asigurări sociale şi al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de angajatori în cazul contractelor de muncă cu timp parţial sau cu normă întreagă.

Contribuţia de asigurări sociale (CAS) şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS) datorate de persoanele fizice care obţin venituri din salarii sau asimilate salariilor, în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parţial, nu pot fi mai mici decât nivelul contribuţiilor sociale calculate asupra salariului de bază minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se datorează aceste contribuţii sociale, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din luna în care contractul a fost activ.

Dacă contribuţiile sociale obligatorii CAS şi CASS calculate pentru veniturile din salarii sau asimilate salariilor obţinute în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parţial sunt mai mici decât contribuţiile sociale obligatorii calculate asupra salariului minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care acestea se datorează, diferenţa se plăteşte de către angajator/plătitorul de venit în numele angajatului/beneficiarului de venit.

Aceste prevederi nu se aplică în cazul persoanelor fizice aflate în una dintre următoarele situaţii:

  • sunt elevi sau studenţi, cu vârsta de până la 26 de ani, aflaţi într-o formă de şcolarizare – situaţie pentru care angajatorul trebuie să solicite documente justificative;
  • sunt ucenici, potrivit legii, în vârstă de până la 18 ani;
  • sunt persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane cărora prin lege li se recunoaşte posibilitatea de a lucra mai puţin de 8 ore pe zi – situaţie pentru care angajatorul trebuie să solicite documente justificative;
  • au calitatea de pensionari pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii, cu excepţia pensionarilor pentru limită de vârstă care beneficiază de pensii de serviciu în baza unor legi/statute speciale, precum şi a celor care cumulează pensia pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii cu pensia stabilită în unul dintre sistemele de pensii neintegrate sistemului public de pensii – situaţie pentru care angajatorul trebuie să solicite documente justificative;
  • realizează în cursul aceleiaşi luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puţin egală cu salariul de bază minim brut pe ţară – situaţie a cărei procedură de aplicare este prevăzută de Ordinul MF nr. 1855/2022.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute:

  • în scris, prin intermediul Formularului Unic de Contact aferent link-ului https://www.anaf.ro/asistpublic, Secţiunea Asistenţă şi îndrumare în domeniul fiscal;
  • telefonic, apelând Call Center-ul ANAF la 031/403.91.60.

DGRFP Braşov,
Compartiment Comunicare, Relaţii Publice şi Mass-Media

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.