Consolidarea balcoanelor mari la blocul de locuinţe din strada Uzina electrică nr. 1 a primit undă verde | Informația Harghitei - jurnal independent
duminică , 21 iulie 2024
Home » Societate » Consolidarea balcoanelor mari la blocul de locuinţe din strada Uzina electrică nr. 1 a primit undă verde
Consolidarea balcoanelor mari la blocul de locuinţe din strada Uzina electrică nr. 1 a primit undă verde

Consolidarea balcoanelor mari la blocul de locuinţe din strada Uzina electrică nr. 1 a primit undă verde

Prioritate: consolidarea balcoanelor

O situaţie neprevăzută a apărut, la un moment dat, la blocul de locuinţe din strada Uzina electrică nr. 1 din Miercurea-Ciuc, în legătură cu consolidarea balcoanelor mari în faza de execuţie a lucrărilor de intervenţie – după cum se precizează în raportul de specialitate al Direcţiei managementul proiectelor, achiziţii publice şi investiţii din cadrul Primăriei Miercurea-Ciuc. Fără a detalia, autoritatea publică a analizat situaţia pe baza solicitării asociaţiei de proprietari, a indicat executarea consolidării balcoanelor cu prioritate şi a aplicat art. 14 din OUG 18/2009 privind excepţia de la prevederile finanţării unor lucrări de intervenţie necesare pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor. În această OUG sunt prevăzute următoarele: a) efectuarea anchetelor sociale de către autoritatea administraţiei publice locale acolo unde sunt cazuri de natură socială – este vorba despre familii cu venituri medii nete lunare pe persoană membru de familie sub câştigul salarial mediu net pe economice; b) în cazul persoanelor/proprietarilor care nu se încadrează între cazurile sociale se aplică alin. (3) din art. 14. Altfel spus, pentru aceste persoane sumele avansate de către autorităţile administraţiei publice locale pentru asigurarea cotei de contribuţie a proprietarilor/asociaţiilor de proprietari – menţionată la punctul a) – se recuperează din fondul de reparaţii constituit în acest sens, în condiţiile art. 13, alin. (2). În cazul în care aceste sume nu au fost integral recuperate din fondul de reparaţii până la recepţia/terminarea lucrărilor, recuperarea sumelor rămase se realizează prin taxa de reabilitare termică, stabilită prin hotărâre a consiliilor locale, după caz; c) fundamentarea taxei de reabilitare termică, în funcţie de sumele avansate până la valoarea maximă de 7.409,94 lei vor fi recuperate în termen de 3 ani, cu începere de la data de 1 a celei de-a 2-a luni următoare încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor de reabilitare.

În urma efectuării anchetelor sociale de către autoritatea administraţiei publice, propunerea avansată consiliului local a fost aceea de a se aplica legislaţia în vigoare şi suportarea din bugetul local a cheltuielilor reabilitării termice a blocului în care sunt 14 cazuri de natură socială, până la valoarea de 17.656,43 lei, din cheltuielile aferente executării lucrărilor din blocul despre care vorbim.

Hotărârea care are 14 articole

Consiliul local municipal a aprobat, în şedinţa ordinară din 26 mai, în unanimitate, finanţarea din bugetul local a cheltuielilor aferente cotei de contribuţie ce revine proprietarilor, pentru reabilitarea termică blocului de locuinţe din strada Uzina electrică nr. 1, precum şi mecanismul de recuperare a sumelor avansate de consiliul local, până la valoarea maximă de 25.057,37 lei. S-a aprobat, printre altele, şi instituirea taxei de reabilitare termică în sarcina proprietarilor de apartamente, în vederea recuperării sumelor avansate de către Consiliul local al municipiului Miercurea-Ciuc pentru asigurarea cotei de contribuţie proprie a proprietarilor.

Această taxă de reabilitare instituită – conform recentei hotărâri – va fi achitată în termen de 3 ani, cu începere din data de 1 a celei de-a 2-a luni următoare încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor de reabilitare. Plata aferentă fiecărui an se face în două rate egale, adică 31 martie, respectiv 30 septembrie a fiecărui an fiscal. Pentru primul an se va achita întreaga sumă aferentă anului fiscal, la următorul termen de plată. (…)

Prin excepţie

În hotărârea luată de consiliul local, în art. 10 se precizează faptul că, prin excepţie, în baza prevederilor art. 14 din OUG nr. 18/2009, cu modificările şi completările ulterioare, sumele avansate de municipiul Miercurea-Ciuc pentru asigurarea cotei de contribuţie proprie a proprietarilor/asociaţiilor de proprietari sunt considerate cheltuieli de natură socială şi nu se recuperează de la următoarele categorii de persoane fizice: a) persoane cu handicap sau familii cu persoane cu handicap aflate în întreţinere; b) persoane singure/familii care, în ultimele 3 luni anterioare efectuării anchetei sociale de către autoritatea administraţiei publice locale, au realizat venituri medii nete lunare pe persoană singură/membru de familie sub câştigul mediu net pe economie; veterani de război şi soţi/soţii supravieţuitori/supravieţuitoare ale acestora; pensionari, indiferent de statutul acestora, ale căror venituri medii nete lunare pe persoană singură/membru de familie sunt sub câştigul mediu net pe economie. Important de reţinut este faptul că stabilirea încadrării în una din categoriile de mai sus se face numai după efectuarea anchetelor sociale de către biroul public de asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei Miercurea-Ciuc, în condiţiile legii.

AURELIA ILUŢ

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.