În atenţia proprietarilor din zonele unde se efectuează lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor Ce se întâmplă când la finalizarea unei lucrări de înregistrare sistematică dreptul de proprietate asupra unui teren este înscris în favoarea unităţii administrativ-teritoriale | Informația Harghitei - jurnal independent
miercuri , 6 decembrie 2023
Home » Societate »
În atenţia proprietarilor din zonele unde se efectuează lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor
Ce se întâmplă când la finalizarea unei lucrări de înregistrare sistematică dreptul de proprietate asupra unui teren este înscris în favoarea unităţii administrativ-teritoriale
<h5><i>În atenţia proprietarilor din zonele unde se efectuează lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor</i></h5> Ce se întâmplă când la finalizarea unei lucrări de înregistrare sistematică dreptul de proprietate asupra unui teren este înscris în favoarea unităţii administrativ-teritoriale

În atenţia proprietarilor din zonele unde se efectuează lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor
Ce se întâmplă când la finalizarea unei lucrări de înregistrare sistematică dreptul de proprietate asupra unui teren este înscris în favoarea unităţii administrativ-teritoriale

  • Care sunt paşii de urmat de către persoana care are acte doveditoare a dreptului de proprietate pentru un astfel de teren pentru a-l înscrie în favoarea sa
  • Directorul OCPI Harghita atrage atenţia deţinătorilor de imobile din zonele în care se efectuează lucrări de înregistrare sistematică pe sectoare cadastrale să se deplaseze la faţa locului cu persoana autorizată care efectuează măsurătorile necesare deschiderii cărţilor funciare pentru a-şi identifica terenurile

Sunt situaţii în care, în timpul lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor pe sectoare cadastrale, realizate gratuit în cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară (PNCCF), cetăţenii nu se prezintă pentru a-şi identifica în teren proprietăţile pe care le deţin cu acte doveditoare, sub diferite forme. În aceste cazuri, dreptul de proprietate asupra respectivelor terenuri, care sunt considerate cu proprietar necunoscut, se înscrie provizoriu în favoarea unităţii administrativ-teritoriale (UAT) pe raza căreia sunt situate.

Mai multe astfel de cazuri s-au întâlnit şi în comuna Tulgheş, unde s-au efectuat unele lucrări de înregistrare sistematică a terenurilor pe sectoare cadastrale şi care s-au finalizat cu deschiderea cărţilor funciare în aprilie 2019. Iar unii proprietari, care au documente doveditoare, au aflat ulterior că proprietăţile pe care le deţin au fost înscrise în favoarea unităţii administrativ-teritoriale, deoarece nu s-au prezentat pe teren, din diferite motive, pentru a-şi identifica terenurile în momentul efectuării măsurătorilor. Un astfel de deţinător este şi Ştefan Pop, însă nu este singurul. Acesta a contestat în totalitate lucrarea de înregistrare sistematică realizată la nivelul unor sectoare cadastrale în UAT Tulgheş, considerând-o netemeinică şi nelegală, şi a solicitat ca Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Harghita să dispună revizuirea întregii lucrări.

  • Înscrierea provizorie a dreptului de proprietate în favoarea UAT în situaţia imobilelor cu proprietar neidentificat în cursul lucrărilor de înregistrare sistematică nu conferă un drept de administrare sau de folosinţă unităţii administrativ teritoriale

Pentru a afla ce se întâmplă în această situaţie, ne-am adresat Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI) Harghita, care ne-a comunicat că a formulat un răspuns pe care l-a transmis persoanei respective.

Directorul OCPI Harghita, Sorin Truţă, a declarat că „înscrierea provizorie a dreptului de proprietate în favoarea unităţii administrativ-teritoriale în situaţia imobilelor cu proprietar neidentificat în cursul lucrărilor de înregistrare sistematică nu conferă un drept de administrare sau de folosinţă unităţii administrativ-teritoriale”. Astfel că ulterior se poate depune o cerere de înscriere admisibilă în cartea funciară de către persoana care face dovada dreptului de proprietate. Şi după aceasta înscrierea provizorie în favoarea unităţii administrativ-teritoriale nu mai produce efecte.

Conform legii, în cărţile funciare deschise ca urmare a finalizării lucrărilor de înregistrare sistematică dreptul de proprietate va putea fi intabulat ulterior, la cererea titularului dreptului de proprietate asupra imobilului, în baza unei documentaţii. Practic, persoanele respective ar trebui să se prezinte la biroul de carte funciară pentru a vedea în ce condiţii dreptul de proprietate poate fi înscris asupra imobilelor pentru care au fost deschise cărţile funciare.

Documentaţia pentru înscrierea dreptului de proprietate va cuprinde: a) identificarea imobilului în planul cadastral, în scopul de a certifica faptul că imobilul din actul de proprietate corespunde cu cel din plan; b) actul care atestă dreptul de proprietate; c) certificatul prin care se atestă că imobilul este înregistrat în evidenţele fiscale sau, după caz, în registrul agricol, eliberat de primarul unităţii administrativ-teritoriale unde este amplasat acest imobil.

  • În lipsa actelor de proprietate, pe legislaţia actuală, în momentul de faţă, notarea posesiei se poate face numai până la finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică

Directorul OCPI a explicat şi care sunt paşii ce se fac pentru realizarea lucrării de înregistrare sistematică, atrăgând atenţia ca posesorii sau proprietarii să se prezinte la faţa locului când se efectuează măsurătorile în teren. Şi asta deoarece nu întotdeauna planurile vechi de carte funciară sunt la scară sau reflectă realitatea din teren, pentru a se face o identificare clară a amplasamentelor.

Astfel în cadrul lucrării se colectează actele de proprietate. În vederea înregistrării în documentele tehnice şi în cartea funciară, este suficientă prezentarea ultimului act doveditor al drepturilor reale privitoare la imobil. Prestatorul are obligaţia de a analiza actele juridice care fac dovada transmisiunilor succesive ale drepturilor cu privire la imobilele în cauză.

Mai sunt şi situaţiile în care posesorii suprafeţelor respective nu au acte doveditoare ale dreptului de proprietate – nu s-a operat reforma agrară, nu au fost actualizate actele în timp etc. În această situaţie, în documentele tehnice se va înscrie posesia de fapt asupra imobilului, în baza identificării efectuate de persoanele respective cu ocazia efectuării măsurătorilor şi sub condiţia prezentării următoarelor documente: a) fişa de date a imobilului semnată de către posesorul imobilului şi de către persoana autorizată să efectueze lucrările de înregistrare sistematică; b) adeverinţa eliberată de autorităţile administraţiei publice locale, care atestă faptul că: posesorul este cunoscut că deţine imobilul sub nume de proprietar şi imobilul nu face parte din domeniul public sau nu a fost înscris în evidenţe ca fiind în domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale.

Conform legii, posesia poate fi notată şi în situaţia în care proprietarii nu sunt identificaţi cu ocazia realizării interviurilor pe teren, „însă sunt identificaţi posesorii imobilelor din zonele foste necooperativizate, imobilelor din zonele foste cooperativizate pentru care s-a finalizat procesul de retrocedare prin emiterea titlurilor de proprietate, precum şi imobilelor situate în intravilanul localităţilor care au făcut obiectul legilor de restituire a proprietăţilor funciare”.

În aceste cazuri, posesia poate fi notată doar până la finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică din respectiva unitate administrativ-teritorială.

„În cazul imobilelor ai căror proprietari, posesori sau alţi detentori precari (…) nu pot fi identificaţi cu ocazia efectuării din oficiu a lucrărilor de înregistrare sistematică, precum şi în lipsa documentelor (…) cu privire la calitatea de posesor, dreptul de proprietate se va înscrie provizoriu în favoarea unităţii administrativ-teritoriale. În acest caz, dreptul de proprietate va putea fi intabulat ulterior, la cererea titularului dreptului de proprietate asupra imobilului”, în baza unei documentaţii care va cuprinde actele amintite mai sus.

Odată întocmită, lucrarea se publică în scop de informare publică şi se afişează documentele tehnice la sediul consiliului local, respectiv pe pagina de Internet a autorităţii administraţiei publice şi pe pagina special creată de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI).

Lucrarea de cadastru împreună cu documentele tehnice ale cadastrului se afişează timp de 60 de zile, perioadă în care persoanele interesate pot depune cereri de rectificare însoţite de documente doveditoare.

În urma soluţionării cererilor de rectificare şi actualizare a evidenţelor, lucrarea se recepţionează şi se deschid noile cărţi funciare.

Extrasele de carte funciară sunt puse la dispoziţia persoanelor interesate conform înscrierilor din cartea funciară prin intermediul unităţii administrativ-teritoriale pentru documentele în format analog.

„Chiar dacă se notează posesia, chiar dacă se înscrie provizoriu în favoarea unităţii administrativ-teritoriale, persoana care nu şi-a făcut dovada dreptului de proprietate pe timpul lucrării de înregistrare sistematică poate să vină ulterior cu actul de proprietate care îndeplineşte condiţiile de validitate şi se înscrie dreptul de proprietate, iar efectele celorlalte înscrieri încetează”, a conchis directorul OCPI Harghita.

Şt. PĂTRÎNTAŞ

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.