Care sunt condiţiile să deţii o armă în România? Este mai uşor ca în America! | Informația Harghitei - jurnal independent
joi , 28 septembrie 2023
Home » Societate » Care sunt condiţiile să deţii o armă în România? Este mai uşor ca în America!
Care sunt condiţiile să deţii o armă în România? Este mai uşor ca în America!

Care sunt condiţiile să deţii o armă în România? Este mai uşor ca în America!

Cine poate să obţină o armă letală?

Permisul de armă îţi oferă dreptul de a deţine şi, după caz, de a purta şi folosi arma letală supusă autorizării (tipul, marca, seria şi calibrul sunt înscrise în permis, precum şi muniţia aferentă). Dar permisul nu îţi oferă posibilitatea să-ţi şi procuri o armă letală. Pentru asta ai nevoie de o autorizare distinctă, valabilă doar pentru perioada în care îţi procuri arma respectivă.

În 2016, în evidenţele oficiale figurau aproximativ 157.000 de persoane cu 230.000 de arme letale şi neletale, potrivit Digi24.

Procurarea armelor se poate realiza prin cumpărare, donaţie, moştenire, sponsorizare, închiriere sau comodat, potrivit legii. Actul este foarte clar cu privire la ce categorii de persoane pot cere autorizarea procurării unei arme de apărare şi de pază: demnitari, magistraţi, diplomaţi, militari, poliţişti; alte persoane prevăzute de lege, care îndeplinesc o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii publice; persoanele incluse în programe de protecţie a martorilor, pe perioada în care au această calitate.

În mod evident, vânătorii pot procura arme de vânătoare (au nevoie de permis de vânătoare, mai întâi), precum şi arme de tir, numai din categoria armelor lungi, iar sportivii de tir categoria I, membrii loturilor naţionale sau olimpice, antrenorii şi instructorii în poligonul de tragere pot procura, pe perioada cât sunt în activitate, numai arme de tir. În fine, colecţionarii pot procura numai arme de colecţie, dar de regulă, fără muniţia aferentă.

Condiţiile în care poţi să obţii autorizarea sau să pierzi permisul

În linii mari, pentru a obţine autorizaţia de procurare trebuie să ai peste 18 ani, să nu fi suferit anumite condamnări, să nu ai calitatea de inculpat în anumite cauze penale, să fii apt din punct de vedere psihologic şi medical pentru asta şi să nu fi considerat un pericol pentru ordinea publică, siguranţa naţională, viaţa şi integritatea corporală a persoanelor.

De asemenea, legea mai impune doritorilor şi să fi absolvit un curs de instruire teoretică şi practică, organizat de o persoană juridică autorizată special pentru acest lucru.

Abia după ce ţi-ai procurat arma, eşti obligat să mergi în termen de trei zile lucrătoare de la data procurării la organul de poliţie care ţi-a dat autorizaţia pentru a obţine şi permisul de armă (asta dacă nu îl aveai deja, caz în care mergi să înscrii arma în permis).

Cât despre valabilitatea permisului, aceasta este de cinci ani, urmând ca organele poliţiei să-i aducă aminte titularului cu cel puţin şase luni înainte că permisul urmează să expire. Pentru prelungirea valabilităţii (cu încă cinci ani) se verifică, în mare, cam aceleaşi condiţii de mai sus referitoare la lipsa condamnărilor respective, a calităţii de inculpat ş.a.m.d. Titularul trebuie să meargă anual într-un poligon autorizat la trageri, iar pentru a cere prelungirea permisului trebuie să faci dovada acestor şedinţe anuale (excepţie fac cei cu arme de vânătoare).

Noutatea principală adusă de anul 2016 în materia permiselor de armă este că verificarea sănătăţii fizice şi psihice a titularului de permis se poate cere de către un medic sau de organele din poliţie ori de câte ori aceştia ajung la concluzia că în comportamentul titularului există indicii că el nu ar trebui să deţină un permis de armă. Înainte, verificarea se făcea în principal cu ocazia reînnoirii permisului. Cei care refuză să se supună acestor verificări în termen de 30 de zile sunt sancţionaţi cu anularea permisului.

Tot Legea nr. 295/2004 mai prevede şi că organele competente pot să dispună suspendarea permisului de armă atunci când există „indicii comportamentale temeinice, care reclamă o examinare urgentă psihologică şi/sau medicală, în vederea verificării aptitudinii persoanei şi menţinerii autorizării pentru a deţine arme şi muniţii letale”.

„Poliţia Română este autoritatea competentă care exercită controlul privind deţinerea, portul şi folosirea armelor, pieselor şi muniţiilor, precum şi cu privire la operaţiunile cu arme şi muniţii”, potrivit Legii nr. 295/2004.

 Ce drepturi îţi conferă, concret, permisul de armă?

„În funcţie de scopul pentru care a solicitat autorizarea procurării armei, autorităţile competente pot acorda solicitantului dreptul de deţinere sau, după caz, de port sau folosire a armei procurate, făcând menţiune, în mod expres, despre aceasta în conţinutul permisului de armă”, stabileşte legea.

Aşadar, permisul poate să ne dea dreptul doar să deţinem o armă, dar nu şi să o purtăm asupra noastră tot timpul, ori poate să ne ofere toate aceste drepturi, în funcţie de scopul pentru care am solicitat permisul. Cel mai restrictiv este practic permisul care conferă doar dreptul de a deţine arme.

„Dreptul de deţinere a armei se poate acorda numai pentru armele de vânătoare, de tir, de colecţie sau de autoapărare şi conferă titularului posibilitatea de a păstra arma la domiciliul sau reşedinţa înscrisă în documentul de identitate”, conform actului.

„Dreptul de a purta şi folosi arme se poate acorda numai pentru armele de apărare şi pază, de vânătoare şi de tir şi conferă titularului posibilitatea de a purta asupra sa arma şi de a o folosi în scopul pentru care a fost autorizată procurarea acesteia, precum şi în caz de legitimă apărare sau stare de necesitate”, stabileşte legea în acest caz.

Condiţii de păstrare şi de port ale armelor letale

Titularul dreptului de a purta şi folosi arme letale are obligaţia de a păstra arma şi muniţia înscrisă în permisul de armă în condiţii de securitate, astfel încât să nu permită accesul la acestea al persoanelor neautorizate.

„Persoana care a făcut uz de armă este obligată să acţioneze imediat pentru a se acorda primul-ajutor şi asistenţă medicală persoanelor rănite. Persoana care a făcut uz de armă este obligată să anunţe de îndată cel mai apropiat organ de poliţie, indiferent dacă au rezultat sau nu victime ori pagube materiale”, se prevede în lege.

Cât despre armele de vânătoare, cei care au permis pentru folosirea acestora le pot folosi în mod efectiv doar la vânătoare sau în caz de legitimă apărare, de stare de necesitate sau caz fortuit, potrivit legii.

În ceea ce priveşte cumpărarea muniţiei, titularii de permise pot merge doar la armurierii autorizaţi şi pot cumpăra doar muniţia aferentă armelor înscrise în permisul pe care îl deţin. În orice caz, cantitatea maximă de muniţie pe care poate să o deţină este înscrisă tot în permis. Spre exemplu, în cazul armelor de apărare şi pază vorbim de 50 de cartuşe cu glonţ şi 50 de cartuşe fără proiectil, pentru câte o singură armă de fiecare calibru.

Avocat COLTUC MARIUS VICENŢIU

www.facebook.com/avocatcoltuc

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.