A fost instituită garanţia financiară de bună conduită | Informația Harghitei - jurnal independent
luni , 22 iulie 2024
Home » Economic » A fost instituită garanţia financiară de bună conduită
A fost instituită garanţia financiară de bună conduită

A fost instituită garanţia financiară de bună conduită

Pentru a fi protejată autoritatea contractantă de riscul unui eventual comportament necorespunzător

Potrivit unui act normativ care a intrat în vigoare la sfârşitul lunii trecute, societăţile care contestă rezultatul licitaţiilor publice vor fi obligate să constituie o garanţie financiară de bună conduită, care va fi reţinută integral în cazul în care contestaţia le va fi respinsă. Cuantumul ei se va stabili, conform noilor reglementări, prin raportarea la valoarea estimată (v.e.) a contractului ce urmează a fi atribuit, astfel: 1% din v.e., dacă aceasta este sub pragurile valorice (p.v.) 130.000 şi 400.000 euro, echivalent în lei; 1% din v.e., dacă aceasta este mai mică decât p.v. de 5.000.000 euro, echivalent în lei, dar nu mai mult decât echivalentul în lei a 10.000 euro, la cursul BNR de la data constituirii garanţiei financiare de bună conduită ; 1% din v.e., dacă aceasta este egală sau mai mare decât p.v de 130.000 şi 400.000 euro, echivalent în lei, dar nu mai mult decât echivalentul în lei a 25.000 euro, la cursul BNR de la data constituirii garanţiei; şi 1% din v.e., dacă aceasta este egală sau mai mare decât p.v. de 5.000.000 euro, echivalent în lei, dar nu mai mult decât echivalentul în lei a 100.000 euro, la cursul BNR de la data constituirii garanţiei.

De ştiut, în contextul celor de mai sus, e şi faptul că, potrivit OUG nr. 51/2014, pentru că despre această ordonanţă este vorba, contestatorul are obligaţia de a constitui garanţia de bună conduită pentru întreaga perioadă cuprinsă între data depunerii contestaţiei/cererii/plângerii şi data rămânerii definitive a deciziei Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC) sau, după caz, hotărârii instanţei de judecată.

Garanţia de bună conduită, care se va constitui prin virament bancar sau printr-un alt instrument de garantare emis în condiţiile legii, se va depune în original la sediul autorităţii contractante şi în copie la CNSC sau la instanţa de judecată, şi va avea obligatoriu o perioadă de valabilitate de cel puţin 90 de zile.

Foarte important aici ar mai fi următoarele: în cazul în care contestaţia este respinsă, autoritatea contractantă trebuie să reţină garanţia financiară de bună conduită de la momentul rămânerii definitive a deciziei CNSC/hotărârii instanţei de judecată, iar dacă este admisă, din acelaşi moment, trebuie să o restituie în maximum 5 zile!

Contestaţia depusă de firma care contestă licitaţia publică se formulează în scris, cu sublinierea că în noile condiţii, pe lângă datele ce erau necesare până acum, vor mai figura pe acest înscris şi informaţii privind dovedirea interesului legitim.

Un alt aspect care îl priveşte pe contestator este acela că el are acum acces la dosarul de achiziţie publică depus la CNSC, excepţia privitoare la propunerile tehnice ale celorlalţi ofertanţi fiind scoasă. Dar, trebuie ştiut, informaţiile de confidenţialitate vor fi protejate, în măsura în care dezvăluirea lor ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, în special interesele legate de secretul comercial şi de proprietatea intelectuală.

În aceeaşi OUG nr. 51, care a intrat în vigoare în 30 iunie 2014, se mai arată că, fără să aibă norme interne, companiile de stat pot atribui contracte.

Cu menţiunea că, aşa ca de fiecare dată, jurnalul „Informaţia Harghitei” încearcă să vă captiveze atenţia cu noutăţile dintr-un domeniu sau altul, lăsând detaliile pe seama dumneavoastră, cititorii noştri interesaţi de un anumit subiect, cum ar fi de pildă acesta, eu vă mai spun doar atât: contestaţiile/cererile/plângerile aflate în curs de soluţionare în 30 iunie a.c. vor fi soluţionate în condiţiile şi cu procedura prevăzută de legea aflată în vigoare în momentul în care ele au fost depuse.

ŞTEFANA DRĂGHICI

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.