Topliţa: 30.000 de lei din bugetul local salvaţi de la pieire de Instituţia Prefectului | Informația Harghitei - jurnal independent
duminică , 10 decembrie 2023
Home » Societate » Topliţa: 30.000 de lei din bugetul local salvaţi de la pieire de Instituţia Prefectului
Topliţa: 30.000 de lei din bugetul local salvaţi de la pieire de Instituţia Prefectului

Topliţa: 30.000 de lei din bugetul local salvaţi de la pieire de Instituţia Prefectului

În data de 26 aprilie 2018, în şedinţa ordinară a Consiliului local al municipiului Topliţa, consilierii au aprobat 6 hotărâri confuze, fără obiect, constând în aprobarea de 6 ori a sumei de 5.000 lei din bugetul local pentru „achiziţionarea serviciului de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică în toate căile de atac…” în 6 dosare aflate pe rol la Judecătoria Topliţa şi Tribunalul Harghita, în care UAT municipiul Topliţa are calitatea de reclamant în acţiuni cu 6 pârâţi.

Şase hotărâri aprobate de consilierii locali fără să le cunoască „obiectul”

Din documentele care au însoţit cele 6 proiecte de hotărâri, respectiv expunerile de motive, iniţiate de primar, vizate de consilierul juridic, verificate de directorul executiv şi din rapoartele de specialitate, semnate de consilierul juridic şi directorul executiv, pline cu tot felul de articole din acte normative în vigoare, care se întind pe mai mult de două pagini, lipseşte exact ce ar trebui să cuprindă: obiectul fiecărui dosar şi impactul asupra UAT municipiul Topliţa, adică exact ce are de clarificat în instanţe municipiul Topliţa. Textele din cele 6 expuneri de motive (iniţiate de primar) sunt identice (parcă ar fi aproape copiate la şapirograf) cu cele din rapoartele de specialitate ale Compartimentelor Juridic, Arhivă şi Direcţia Economică.

Din lecturarea anexelor la proiectele de hotărâri, aleşii locali topliţeni, deşi sunt sigur că n-au înţeles care este obiectul celor 6 dosare pe rolul instanţelor de judecată, pentru că nu aveau de unde, le-au aprobat. Documentele invocate care însoţeau proiectele de hotărâri, în afară de citarea unor articole de legi, sunt aproape plângăcioase, scoţând în evidenţă faptul că: „…Municipiul Topliţa este confruntat cu o multitudine de problematici cărora este necesar să li se dea dezlegare din punct de vedere al legalităţii…”, că este „volum mare de activitate de consultanţă şi asistenţă juridică în raport de resursele umane proprii din cadrul Compartimentului Juridic, Arhivă”, că „Municipiul Topliţa este parte în multe dosare, aflate pe rolul instanţelor de judecată, în diverse stadii procesuale” etc.

Dacă este aşa, ne întrebăm, pe bună dreptate, în toate aceste dosare, cetăţeanul, contribuabilul simplu este de vină de existenţa lor, ori cei care trebuie să lucreze, nu cu legea în sertar, ci pe birou şi care sunt plătiţi, mai nou, destul de bine, din banul public!? Şi se mai pune o întrebare foarte importantă: toate greşelile aleşilor locali şi ale salariaţilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Topliţa trebuie plătite din bugetul local? Este strigător la cer cu câtă uşurinţă se risipesc banii publici! Aceasta probabil pentru faptul că, aşa cum se exprimă în cele 6 hotărâri amintite: „reducem cheltuielile publice”! Oare unde i-a fost gândul secretarului municipiului Topliţa când a semnat de legalitate?

Legat de cele 6 hotărâri amintite, doar un singur consilier local s-a abţinut de la vot. Acesta a fost Szabó Coloman Emeric, restul de 15 au votat „pentru”.

Din procesul-verbal al şedinţei cu pricina, referitor la cele 6 proiecte de hotărâri, redau discuţiile în totalitate, respectând ortografia, tocmai pentru a scoate în evidenţă seriozitatea dezbaterilor şi pentru a vedea topliţenii pe ce se mai împart banii din bugetul local: Dl consilier Szabó Coloman Emeric: „În procesul-verbal de la Curtea de Conturi nu este intimat primăria – unitatea teritorială, este intimat persoana, eu aşa am înţeles din procesul-verbal”.

Ing. Stelu Platon: „Dacă o să citiţi legea, o să vedeţi că cei de la Curtea de Conturi constată o neregulă şi dă termen ordonatorului principal de credite să stabilească prejudiciul şi metodele de recuperare. Recuperarea se poate duce, dacă există o hotărâre de consiliu, de la consilieri şi funcţionari, până la toţi cei care au avut o primă implicare sau terţi. Am avut situaţii când banii s-au recuperat de la spitalul municipal, de la cetăţenii municipiului, de la asociaţii sportive, culturale etc. Curtea de Conturi nu menţionează cine este vinovat şi nu are nici autoritatea legală să stabilească acest lucru”.

Dl consilier Szabó Coloman Emeric: „Eu ţin minte când am fost viceprimar, împreună cu primarul de la acea vreme, am avut un caz asemănător şi am plătit expertiza şi un avocat, până la urmă am câştigat procesul, s-au revendicat şi respectivele sume. Eu nu ştiu dacă suntem noi în măsură să aprobăm sumele acestea pentru procesele acestea. Va veni Curtea de Conturi şi vom fi traşi la răspundere pentru aprobarea acestor sume. Şi iarăşi în raportul de specialitate nu reiese despre ce este vorba”.

Ing. Stelu Platon, primarul municipiului Topliţa: „În toate procesele, noi ne-am îndreptat nu împotriva consiliului local, ci împotriva firmelor. Într-adevăr, sunt procese mai speciale şi decizia de a vota sau nu, vă aparţine”.

Dl consilier Victor Sebastian Buzilă: „Cred că viitor ar fi bine ca în raportul de specialitate să se explice mult mai amănunţit despre ce este vorba. Am făcut menţiunea asta înainte de şedinţa pe comisii şi s-a scris 3 rânduri în care s-a spus cine sunt părţile, motivându-se că nu se poate spune mai mult pentru că sunt confidenţiale. Cum să fie atât de confidenţiale, pentru că eu nu pot să votez ceea ce nu ştiu. Din punctul meu de vedere trebuie scris mai mult de atât”.

Ing. Stelu Platon: „Toate rapoartele care fac obiectul acestor procese au fost prezentate în diverse momente consiliului local”.

 „Exces de putere” sau incompetenţă?

Conform prevederilor legale, secretarul UAT Topliţa a trimis cele 6 hotărâri Prefecturii. Numai că prefectul judeţului Harghita, Jean-Adrian Andrei, cu funcţionarii săi, care răspund de legalitatea actelor administrative, constată că cele 6 hotărâri ale Consiliului local Topliţa din aprilie 2018 sunt ilegale, pentru că UAT municipiul Topliţa, care are în structura organizatorică personal propriu de specialitate juridică, nu poate achiziţiona servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare, practic, în aparatul de specialitate al municipiului Topliţa există Compartiment Juridic, în care este angajat un consilier juridic. În acest caz, achiziţionarea unor servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare nu este legală, chiar dacă legiuitorul a prevăzut faptul că numai în situaţii temeinic justificate pot fi achiziţionate servicii de asemenea natură. De asemenea, Instituţia Prefectului precizează foarte clar faptul că prin modul în care autoritatea locală a înţeles să interpreteze noţiunea de „situaţii temeinic justificate” şi să aprobe achiziţionarea de servicii juridice, şi-a exercitat prerogativele cu „exces de putere”, eludând dispoziţiile OUG nr. 26/2012.

În urma analizei celor 6 hotărâri şi a constatărilor, în mod normal, Instituţia Prefectului – judeţul Harghita, prin Adresa nr. 7259/17.05.2018, înregistrată la Primăria municipiului Topliţa sub nr. 7620/21.05.2018, a solicitat primarului şi Consiliului local al municipiului Topliţa, conform OUG nr. 26/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ca, în termen legal, să revoce cele 6 hotărâri ale consiliului local.

În şedinţa din septembrie a.c., consilierii locali au aprobat revocarea numai a 5 hotărâri din cele 6 aprobate de ei în şedinţa ordinară din 26 aprilie 2018. Cred că sunteţi curioşi care hotărâre din cele 6 nu a fost revocată de Consiliul local Topliţa; este vorba despre HCL nr. 83, unde, în Dosarul nr. 333/96/2018, înregistrat pe rolul Tribunalului Harghita, apare ca pârâtă Dumitriţa Gliga. Care este dedesubtul nerevocării acestei hotărâri?

VASILE GOTEA

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.