Şi în anul 2018, procesul de retrocedare a stagnat în judeţul Harghita | Informația Harghitei - jurnal independent
sâmbătă , 9 decembrie 2023
Home » Societate » Şi în anul 2018, procesul de retrocedare a stagnat în judeţul Harghita
Şi în anul 2018, procesul de retrocedare a stagnat în judeţul Harghita

Şi în anul 2018, procesul de retrocedare a stagnat în judeţul Harghita

  • Deşi modificările legislative promovate anul trecut au facilitat şi procesul de reconstruire a dreptului de proprietate, încă sunt localităţi care nu fac demersuri pentru finalizarea aplicării legilor fondului funciar, susţine directorul OCPI Harghita
  • Sunt, totuşi, şi localităţi în care lucrurile s-au pus în mişcare, după ce timp de doi ani au emis un număr nesemnificativ de procese-verbale de punere în posesie

Procesul de retrocedare nu a avansat aproape deloc în judeţul Harghita, din anul 2015, când a fost finalizată inventarierea terenurilor în vederea finalizării procesului de restituire, şi până în prezent. La nivelul judeţului, majoritatea comisiilor locale nu au efectuat puneri în posesie în cursul anilor 2015-2018. Practic, de la jumătatea anului 2015 şi până în prezent au fost eliberate titluri de proprietate pentru 2% din suprafaţa agricolă care a fost validată pentru finalizarea procesului de retrocedare şi 0,65% în cazul terenurilor forestiere.

Conform inventarierii realizată în baza Legii nr. 165/2013, la jumătatea anului 2015, suprafaţa pentru care mai trebuiau eliberate titluri de proprietate era de 142.216,11 ha teren agricol (17.849,19 ha era suprafaţa pentru care s-au întocmit procese-verbale de punere în posesie şi nu s-au eliberat titluri de proprietate, la care se adaugă 124.366,92 ha, cât a fost suprafaţa validată nepusă în posesie), respectiv 32.294,91 ha teren forestier (16.627,98 ha + 15.666,93 ha).

Directorul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI) Harghita, jur. Sorin Truţă, a declarat că în perioada 2015-2018 au fost eliberate 3.040 titluri de proprietate pentru o suprafaţă de 2.849 hectare teren agricol. Tot în aceeaşi perioadă au fost emise 63 de titluri de proprietate pentru o suprafaţă de 212,6 ha teren forestier. Astfel că de la jumătatea anului 2015 au fost eliberate titluri de proprietate pentru 2% din suprafaţa agricolă a judeţului pentru care trebuiau emise aceste documente şi 0,65% în cazul terenurilor forestiere.

Totuşi, susţine jur. Sorin Truţă, modificările legislative promovate de ANCPI şi, implicit, OCPI Harghita anul trecut încep să-şi arate roadele, după cum vom vedea din exemplul unor localităţi. Cu toate acestea, încă sunt localităţi care nu fac demersuri pentru finalizarea aplicării legilor fondului funciar.

Ce s-a întâmplat în 2018 în judeţ

Potrivit datelor statistice, în cursul anului 2018, în evidenţele OCPI Harghita au fost înregistrate un număr total de 3.001 procese-verbale de punere în posesie transmise în vederea redactării titlurilor de proprietate de către comisiile locale de fond funciar pentru o suprafaţă totală de 2.603,96 ha. Au fost acceptate în vederea redactării titlurilor de proprietate un număr de 1.206 de procese-verbale de punere în posesie, 599 au fost restituite comisiilor locale pentru clarificarea neconformităţilor, iar 1.170 se află în curs de verificare.

Din numărul total de 67 de localităţi, un număr de 19 localităţi nu au transmis în cursul anului 2018 către OCPI Harghita nici un proces-verbal de punere în posesie în vederea redactării titlurilor de proprietate, 7 localităţi au trimis câte un proces-verbal de punere în posesie, 25 – între 2 şi 20. Iar 16 localităţi au transmis peste 20 de procese-verbale de punere în posesie.

„Spuneam că se pot vedea roadele modificărilor legislative pentru că un exemplu relevant este comuna Tomeşti, care după ce s-a modificat Legea nr. 7/1996 prin Ordonanţa nr. 31/2018 – reglementări care au facilitat înscrierea provizorie a proceselor-verbale în lucrarea de înregistrare sistematică contractată pe sectoare cadastrale în 2017 – a reuşit să întocmească 932 de procese-verbale de punere în posesie, care au fost transmise la oficiul de cadastru. Au fost anexate practic lucrării de înregistrare sistematică. Aceasta este o dovadă a faptului că într-adevăr cele două procese se pot desfăşura în paralel, atât procesul de înregistrare sistematică, care este un proces finanţat de ANCPI, cât şi procesul de reconstituire a dreptului de proprietate. Şi comuna Tomeşti a reuşit performanţa să întocmească 932 de procese-verbale şi este un bun exemplu de urmat pentru toate celelalte localităţi”, a spus Sorin Truţă. Acesta a precizat că localitatea Tomeşti nu a transmis oficiului de cadastru nici un proces-verbal de punere în posesie în anul 2016, iar în 2017 numai trei. „E clar că e o consecinţă a modificărilor legislative care au intervenit. Este vorba despre posibilitatea redactării proceselor-verbale fără să fie necesară modificarea anexei dacă numele sunt greşite, respectiv la faptul că dreptul de proprietate poate fi înscris provizoriu în baza proceselor-verbale de punere în posesie în cadrul lucrării de înregistrare sistematică”, a explicat directorul OCPI Harghita.

În anul 2018, pe lângă Tomeşti, comisiile locale care au transmis peste 100 de procese-verbale de punere în posesie la OCPI Harghita sunt: Dealu – 412, Siculeni – 322, Dârjiu – 270, Lupeni – 251, Suseni – 134, Plăieşii de Jos – 107. Jur. Sorin Truţă a spus că sunt aceleaşi comisii locale care au lucrat şi continuă să muncească.

31 de localităţi din judeţ nu au relaţii contractuale de nici un fel pentru realizarea planurilor parcelare, fără de care nu se poate finaliza procesul de retrocedare

„Nu ar trebui să existe nici o comisie locală care nu are în componenţă un topograf. Vorbim despre localităţile care au suprafeţe mari validate şi nepuse în posesie, pentru că în lipsa specialistului în măsurători terestre nu se poate realiza procesul de punere în posesie”, a declarat jur. Sorin Truţă.

Conform informaţiilor oferite de directorul OCPI Harghita, în data de 31 decembrie 2018, în judeţul Harghita, suprafaţa acoperită cu planuri parcelare digitale era de 50.791 ha. „Pe parcursul anului 2018 au fost solicitate informaţii de către comisiile locale de fond funciar pentru întocmirea planurilor parcelare cu atribuire de număr cadastral pentru o suprafaţă de 1.127,15 ha, de către localităţile Dealu, Dârjiu, Miercurea Ciuc şi Avrămeşti. Au fost recepţionate planuri parcelare pentru 10 tarlale, un număr total de 341 de imobile, pentru o suprafaţă de 343 ha”, a spus jur. Sorin Truţă.

Potrivit sursei citate, OCPI Harghita a solicitat, în lunile august şi noiembrie 2018, de la toate primăriile din judeţ informaţii referitoare la serviciile de măsurători topografice contractate de către primării, în vederea realizării planurilor parcelare necesare finalizării procesului de retrocedare a terenurilor.

Din declaraţiile primarilor a rezultat că, din totalul de 67 de unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Harghita, un număr de 6 localităţi necooperativizate nu au suprafeţe validate nepuse în posesie (Băile Tuşnad, Bălan, Bilbor, Corbu, Satu Mare, Subcetate). De asemenea, 6 comune necooperativizate au suprafeţe validate foarte mici nepuse în posesie (Căpâlniţa, Gălăuţaş, Lunca de Jos, Sărmaş, Tulgheş, Vârşag). Astfel că în aceste 12 localităţi nu sunt necesare contracte pentru realizarea planurilor parcelare în vederea finalizării procesului de retrocedare.

În schimb, 31 de unităţi administrativ-teritoriale (UAT) au comunicat că nu au relaţii contractuale de nici un fel pentru realizarea planurilor parcelare, deşi au suprafeţe validate şi nepuse în posesie, unele chiar foarte mari. Un număr de 11 localităţi au angajaţi la primărie care au ca atribuţie întocmirea planurilor parcelare şi care au întocmit planuri parcelare pentru o suprafaţă totală de 10.369,06 ha şi urmează să întocmească planuri pe o suprafaţă totală de 39.654,90 ha. Iar 18 UAT-uri au contracte de prestări servicii în derulare pentru o suprafaţă totală de 21.779,55 ha. Cinci localităţi – Ditrău, Dârjiu, Mihăileni, Mugeni, Zetea – au atât contracte de prestări servicii în derulare, cât şi angajat cu atribuţie de serviciu întocmirea planurilor parcelare. Potrivit informaţiilor furnizate de primarii din judeţ, în total, suprafaţa contractată la nivelul judeţului pentru realizarea planurilor parcelare era de 71.803,51 ha.

„Se poate observa că o parte din unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Harghita, deşi au suprafeţe validate foarte mari nepuse în posesie, nu au nici un fel de relaţie contractuală pentru întocmirea planurilor parcelare, care în conformitate cu art. 36, alin. (1) din Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor aprobat prin HG nr. 890/2005, cu modificările şi completările ulterioare, reprezintă documente care trebuie să facă parte în mod obligatoriu din documentaţiile înaintate de comisiile locale, care cuprind şi anexele validate, procesele-verbale de punere în posesie şi schiţele terenurilor şi în baza cărora comisia judeţeană emite titlurile de proprietate”, a declarat directorul OCPI Harghita.

În 2018 au fost depuse planuri de încadrare în tarla pentru redactarea titlurilor de proprietate pentru o suprafaţă de 1.097,64 hectare – 2.676 de imobile.

„În continuare, principalul obstacol care împiedică finalizarea legilor fondului funciar în judeţul Harghita îl reprezintă modul defectuos în care au fost aplicate legile de retrocedare”, a precizat jur. Sorin Truţă. Astfel, în 2018, 323 de titluri de proprietate au fost rectificate de OCPI Harghita. În total, din anul 2004 au fost rectificate 3.800 de titluri de proprietate în judeţul Harghita.

Concluzii

„Este imperativ necesar să fie întocmite planurile parcelare pentru toate titlurile de proprietate eliberate şi să fie rectificate sau integrate titlurile de proprietate care conţin erori. (…) Lipsa planurilor parcelare poate genera implicaţii negative în realizarea unor obiective de interes naţional sau local pentru dezvoltarea infrastructurii şi promovarea unor investiţii, accesarea de fonduri europene, în realizarea măsurilor stabilite în Programul de guvernare şi în angajamentele asumate în faţa Uniunii Europene. Orice proiect cu finanţare europeană presupune obligativitatea înscrierii prealabile a imobilelor în cartea funciară. (…) Punerea în posesie se realizează de către comisiile locale de fond funciar, iar emiterea titlurilor de proprietate este de competenţa comisiei judeţene de fond funciar. OCPI Harghita nu are atribuţii în procedura de reconstituire şi stabilire a dreptului de proprietate, ci doar atribuţii de arhivare a documentaţiilor întocmite de comisiile locale şi comisia judeţeană. OCPI Harghita nu are forţă decizională în emiterea titlurilor de proprietate, ci doar de redactare a acestora, acţiune pur administrativă, în baza documentaţiilor înaintate de comisii, sau de îndreptare a greşelilor materiale. OCPI Harghita va continua coordonarea specialiştilor în măsurători topografice de la nivelul comisiilor locale de fond funciar în vederea întocmirii planurilor parcelare în formatul standard prevăzut de Regulamentul privind avizarea, recepţia şi înscrierea în cartea funciară”, a concluzionat directorul OCPI Harghita.

Şt. PĂTRÎNTAŞ

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.