Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita: Noua grilă de salarizare pentru unii înseamnă salarii mai mari, pentru alţii mai mici şi pentru alţii au rămas la fel | Informația Harghitei - jurnal independent
luni , 22 iulie 2024
Home » Economic » Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita: Noua grilă de salarizare pentru unii înseamnă salarii mai mari, pentru alţii mai mici şi pentru alţii au rămas la fel
Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita: Noua grilă de salarizare pentru unii înseamnă salarii mai mari, pentru alţii mai mici şi pentru alţii au rămas la fel

Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita: Noua grilă de salarizare pentru unii înseamnă salarii mai mari, pentru alţii mai mici şi pentru alţii au rămas la fel

În aceeaşi şedinţă a fost rectificat şi bugetul de venituri şi cheltuieli, fiind alocate sume pentru drumuri judeţene, spital, cultură, salvamont şi aparatul propriu

Prevederile legale

Conform art. 11 din Legea-cadru nr. 153/2027 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, salariile de bază ale funcţionarilor publici şi personalului contractual din aparatul propriu al consiliilor judeţene şi din serviciile publice din subordinea acestora se stabilesc – după cum se precizează în expunerea de motive cu privire la aplicarea noii grile de salarizare – prin hotărâre a Consiliului Judeţean în urma consultării organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor. Acest lucru în Harghita s-a făcut.

Art. 106, lit. c) din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, conform căreia, în scopul formării unui corp profesionist de funcţionari publici, evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici stabileşte cadrul general şi pentru asigurarea unui sistem motivaţional, prin recompensarea funcţionarilor publici care au obţinut rezultate deosebite, astfel încât să fie determinată creşterea performanţelor profesionale individuale, totodată luând în considerare prevederile art. 8, alin. (3) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, care prevede că pentru categoriile de personal plătite din fonduri publice care beneficiază de criterii specifice de performanţă reglementate prin statute proprii se aplică acestea din urmă.

Aşadar, la stabilirea nivelului veniturilor salariale, în cazul Consiliului Judeţean Harghita, s-a luat în considerare prevederea Legii-cadru 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, după cum urmează: a) fără a depăşi nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean – art. 11, alin. (4), cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobată în bugetul de venituri şi cheltuieli; b) art. 19, alin. (1) şi (2)salariul de bază pentru funcţiile de conducere sunt stabilite la gradul I (nivel maxim) sau gradul II (nivel minim) de către conducătorul instituţiei publice, în raport cu responsabilitatea, complexitatea şi impactul deciziilor impuse de atribuţiile corespunzătoare activităţii desfăşurate şi este inclusă gradaţia aferentă tranşei de vechime în muncă, la nivel maxim; c) art. 10, alin. (3) – salariile de bază propuse pentru funcţiile de execuţie sunt stabilite la gradaţia zero.

Pe baza celor de mai sus s-a aprobat nivelul salariilor de bază la gradaţia zero corespunzătoare funcţiei, gradului/treptei profesionale pentru funcţiile publice şi funcţiile de natură contractuală, între limita minimă şi maximă, a criteriilor de performanţă şi a fişei de evaluare individuală a personalului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita şi a serviciilor publice din subordinea acesteia, începând cu data de 1 iulie 2017.

După mai multe consultări

În şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita, ce a avut loc recent, şedinţă în care, printre altele, s-a aprobat noua grilă de salarizare, preşedintele CJH, Borboly Csaba, a scos în evidenţă câteva aspecte importante pentru cei care vor primi salariile după noua grilă. Printre altele, preşedintele spunea că după mai multe consultări şi căutări de soluţii pentru ca salariile pe cât posibil să rămână cele anterioare acestui moment, este cazul conducătorilor gradul I şi II, şefi servicii, directori, „aş fi dorit ca nu numai vechimea să stabilească valoarea salariului, ci şi performanţa să stabilească valoarea salariului. Trebuie să spun că, în primăvară, când am votat salariile, am votat o majorare a salariilor cu 50 la sută, de aceea la personalul de execuţie, cei care nu au indemnizaţie de conducere, salariul rămâne la nivelul anului trecut, însă am încercat să aducem contractualul mai aproape de funcţionarii publici şi, la propunerea lui Barabás Csaba, am decis ca între salariul cel mai mic (cazul debutanţilor) de 2.000 lei (în loc de 1.200 cât a fost) şi salariul cel mai mare, diferenţa să fie cât mai mică”. Referindu-se la instituţiile subordonate, preşedintele Borboly a spus: „Am urmărit ca şi conducătorii instituţiilor subordonate să aibă salarii mai mari. Sunt şi câţiva oameni care pierd ceva la salariu, eu, spre exemplu, în primăvară eram al zecelea, acum sunt pe primul loc din punctul de vedere al salariului, cine a avut salariu mai mare decât preşedintele, acum va avea salariu ceva mai mic”.

În concluzie

Aplicarea noii grile de salarizare atrage după sine: „o muncă responsabilă şi mai multă muncă, va trebui să consolidăm sistemul intern al valorilor, sarcina trebuie să fie egală la acelaşi salariu, vom revizui fişele postului, criteriile de performanţă şi disciplină, conducătorii vor avea responsabilitate pentru oamenii din subordine şi, dacă nu sunt capabili să facă ceea ce trebuie, să i se/să li se reducă salariul” – a conchis preşedintele Borboly Csaba.

Discuţii pe marginea aplicării noii grile de salarizare nu prea au fost, consiliul s-a dovedit, prin vot, a fi pro salarii majorate corespunzător performanţelor fiecăruia. De altfel, dacă mai târziu vor fi necesare corecturi, acest lucru este posibil şi firesc de vreme ce este hotărârea Consiliului Judeţean Harghita.

AURELIA ILUŢ

Bani pentru drumuri judeţene, spital, cultură, salvamont şi aparatul propriu

La şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita din luna iulie s-a votat şi hotărârea privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară pe anul 2017.

Astfel, prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală se finanţează cu suma de 38.289,62 mii de lei lucrările de modernizare a sistemelor rutiere pe DJ 131A, Comăneşti – Mărtiniş (10.458.439,30 lei),  DJ 132A, Mărtiniş – Mereşti (9.622.510,00 lei), iar pentru reabilitarea sistemului rutier pe DJ 135 de la DJ 136B până la Cobăteşti (DN 13C) (18.208.669,00 lei).

De asemenea, s-a suplimentat bugetul la Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc cu 200,40 mii de lei. Suma va fi folosită pentru achiziţionarea a trei aparate de oxigen, autoclav, monitor color, reabilitare bloc operator temporar, reabilitare rezervor apă, amenajare parcare.

Pentru programe culturale s-a alocat suma de 34,10 mii de lei pentru Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita. În vederea construirii oratoriului „Szent László” s-a alocat suma de 20,00 mii lei pentru Centrul Cultural Judeţean Harghita.

În vederea îmbunătăţirii dotării tehnice în cadrul Serviciului Public Salvamont şi Salvaspeo al Consiliului Judeţean Harghita s-a alocat suma de 60,00 mii de lei pentru achiziţionarea unui autovehicul cu capacitatea de a deplasa pe teren greu accesibil, realizarea unei documentaţii DALI şi a studiilor de fezabilitate pentru a putea participa la proiecte finanţate de Uniunea Europeană.

S-au alocat sume şi în vederea asigurării bunei funcţionări a aparatului propriu al Consiliului Judeţean, a asigurării serviciilor de consultanţă în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020.

Sumele suplimentare au fost acoperite din fondul de rezervă bugetară, din excedentul anilor precedenţi, din disponibilităţile neutilizate ale programelor proprii.

 

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.