Opera mitropolitului-cărturar Nicolae Colan, promovată de intelectuali de pe meleagurile sale natale | Informația Harghitei - jurnal independent
sâmbătă , 9 decembrie 2023
Home » Cultură » Opera mitropolitului-cărturar Nicolae Colan, promovată de intelectuali de pe meleagurile sale natale
Opera mitropolitului-cărturar Nicolae Colan, promovată de intelectuali de pe meleagurile sale natale

Opera mitropolitului-cărturar Nicolae Colan, promovată de intelectuali de pe meleagurile sale natale

În data de 15 aprilie s-au împlinit 53 de ani de la trecerea la cele veşnice a Mitropolitului-cărturar Nicolae Colan, născut la data de 28 noiembrie 1893, în Araci, azi comuna Vâlcele, judeţul Covasna. Intelectuali din marile centre de cultură şi spiritualitate românească, în mod deosebit cei din Sibiu şi Cluj-Napoca, clerici şi laici deopotrivă, cu implicarea şi binecuvântarea vrednicilor de pomenire mitropoliţi Antonie Plămădeală şi Bartolomeu Anania, precum şi a actualilor întâistătători ÎPS Laurenţiu şi ÎPS Andrei, au organizat numeroase manifestări aniversare şi comemorative, sesiuni, simpozioane, conferinţe etc. dedicate personalităţii Mitropolitului-cărturar Nicolae Colan, au redactat articole, studii şi volume referitoare la rodnica păstorire a Vlădicului Nicolae şi la vasta sa activitate cărturărească. În ultimele trei decenii au apărut lucrări de referinţă semnate de părintele academician Mircea Păcurariu, pr. prof. univ. dr. Alexandru Moraru, regretatul pr. conf. univ. dr. Dorel Man, prof. univ. dr. Paul Brusanowski, pr. Iustin Tira, Bogdan Andriescu şi mulţi alţii.

În acelaşi timp, intelectuali de pe meleagurile natale, din judeţele Covasna şi Harghita, în contextul cercetărilor întreprinse privind istoria, cultura şi spiritualitatea românească din Arcul Intracarpatic şi evidenţierea contribuţiei personalităţilor născute în această parte de ţară la afirmarea patrimoniului cultural naţional, au cercetat şi promovat opera Mitropolitului Nicolae Colan. După înfiinţarea Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei, în anul 1994, cu sprijinul şi binecuvântarea IPS Ioan, azi mitropolit al Banatului, a fost inaugurat Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”, în aprilie 1996, instituţie de cultură laică şi bisericească, care din anul 2015 funcţionează cu binecuvântarea şi purtarea de grijă a PS Andrei, Episcopul Covasnei şi Harghitei. Din iniţiativa şi ca urmare a demersurilor întreprinse de Liga Cultural-Creştină „Andrei Şaguna”, în anul 1994, noua Şcoală Gimnazială din Sfântu Gheorghe a primit numele de „Nicolae Colan”. Doi ani mai târziu, cu ocazia Zilelor „Nicolae Colan”, în anul 1996, a fost dezvelit şi sfinţit bustul patronului spiritual al şcolii, amplasat în incinta acesteia. Cu sprijinul societăţii civile şi al Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei, în anii următori, în zonă s-au înfiinţat importante instituţii de cultură: Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni din Sfântu Gheorghe, cu secţiile Muzeul Oltului şi Mureşului Superior din Miercurea Ciuc, Casa Memorială „Romulus Cioflec” din Araci şi punctul muzeal „Prima Şcoală Românească” din Sfântu Gheorghe, Centrul Cultural Topliţa, Asociaţia cultural-ştiinţifică Centrul European de Studii Covasna – Harghita, care începând cu anul 2017 funcţionează sub egida Academiei Române, precum şi alte asociaţii culturale, editurile „Angvstia”, „Eurocarpatica” şi „Grai Românesc”, revistele de istorie, arheologie, etnografie, sociologie şi cultură laică şi religioasă „Angvstia”, „Sangidava”, „Acta Carpatica”, „Grai Românesc”, „Almanahul Grai Românesc”, „Şcoala noastră”, „Buletinul Ligii Cultural-Creştine „Andrei Şaguna”, „Caietele de la Araci”, „TopLitera”  ş.a.

Cu sprijinul distinsului academician Horia Colan, nepotul mitropolitului, la solicitarea noastră, arhivistul şi istoricul clujean Vasile Lechinţan, colaborator statornic al instituţiilor culturale româneşti din judeţele Covasna şi Harghita, a preluat de la nepoatele de la Cluj ale ierarhului, Ileana Leuca şi Cornelia Costea, documente valoroase din arhiva mitropolitului Colan, documente care se păstrează în Arhiva Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”. O parte din cărţile ce au aparţinut ierarhului-academician, donate cu această ocazie, alături de alte generoase donaţii, formează nucleul actualei Biblioteci „Nicolae Colan”, cu peste 10.000 de volume, care împreună cu arhiva şi baza de date, cu utilizator multiplu, în format electronic, constituie patrimoniul Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” din Sfântu Gheorghe, tezaur documentar care a oferit sursele istorice pentru elaborarea a peste 15 lucrări de doctorat şi a volumelor de istorie, etnografie, teologie, sociologie, cultură, apărute la editurile Eurocarpatica, Grai Românesc, Angvstia, edituri la care, în perioada 1995-2020, au văzut lumina tiparului peste 300 de cărţi.

Având în vedere numărul redus de intelectuali români din instituţiile de cultură, şcoli şi parohii ortodoxe din judeţele Covasna şi Harghita, după decembrie 1989, şi mai cu seamă după înfiinţarea  Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei şi a instituţiilor menţionate, cu binecuvântarea ÎPS Ioan, azi mitropolit al Banatului, şi al PS Andrei, Episcopul Covasnei şi Harghitei, anual, sunt organizate manifestări cultural-ştiinţifice devenite tradiţionale, precum: Zilele Andrei Şaguna şi Zilele Nicolae Colan (la Sfântu Gheorghe), Zilele Miron Cristea (la Topliţa), Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice „Românii din Sud-Estul Transilvaniei. Istorie. Cultură. Civilizaţie” (la Sfântu Gheorghe, Miercurea Ciuc, Covasna, Izvoru Mureşului, Arcuş), Universitatea de Vară de la Izvoru Mureşului ş.a. Comunicările referitoare la opera Mitropolitului-cărturar Nicolae Colan, prezentate la aceste manifestări, atât de către intelectuali români din judeţele Covasna şi Harghita, cât şi de către cercetători din întreaga ţară, şi care sunt publicate în revistele editate în cele două judeţe, împreună cu lucrările unor intelectuali români din Arcul Intracarpatic editate în alte publicaţii din ţară, se ridică la peste o sută.

De un real folos în redactarea oricărui studiu este volumul Mitropoliţi ai Ardealului. NICOLAE COLAN (1893-1967). Biobibliografie, editat de Biblioteca Judeţeană ASTRA Sibiu, în anul 2009, ediţie îngrijită de Bogdan Andriescu. În această lucrare de tip enciclopedic „sunt prezentate aproximativ 1.350 din lucrările scrise sau editate de către Nicolae Colan şi 750 de cărţi, studii şi articole dedicate vieţii şi activităţii politice şi cultural-religioase a Mitropolitului Nicolae Colan”.

La toate acestea se adaugă conferinţele susţinute de Preasfinţitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei şi Harghitei, referitoare la personalitatea şi activitatea pastoral-misionară, culturală şi socială desfăşurată de Mitropolitul Nicolae Colan, împreună cu însemnele de preţuire de la Centrul Eparhial din Miercurea Ciuc (acordarea numelui Mitropolitului Nicolae Colan unei săli de conferinţe, amenajarea unui colţ muzeal ş.a.).

Prin cele peste 100 de articole, studii şi lucrări redactate în perioada 1992-2019 referitoare la opera Mitropolitului-cărturar Nicolae Colan, scrise de intelectuali de pe meleagurile sale natale şi de colaboratorii lor statornici, aceştia şi-au adus o modestă contribuţie la cunoaşterea mai bună a personalităţii marelui mitropolit născut la Araci, ierarh care prin activitatea sa pilduitoare, desfăşurată în cea mai mare parte în condiţii deosebit de grele, atât în cei patru ani, „cât patru veacuri”, din timpul Dictatului de la Viena, când a rămas singurul ierarh ortodox să conducă o Eparhie mare, „cât o ţară”, cât şi în timpul regimului comunist, respectiv al experimentului stalinist al Regiunii Autonome Maghiare, constituie un model pentru tânăra generaţie şi pentru viitorime. Materialul de faţă se vrea atât un omagiu adus cărturarului ierarh la împlinirea a 53 de ani de la trecerea sa la cele veşnice, cât şi un sprijin adus cercetătorilor viitori, care cu siguranţă vor găsi alte şi alte lumini ale unei strădanii uriaşe dedicate neamului românesc de către un vlăstar al plaiurilor însorite ale Covasnei de odinioară.

Dr. Ioan LĂCĂTUŞU

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.