Este bine de ştiut: taxele şi impozitele nu vor putea fi micşorate în 2018! | Informația Harghitei - jurnal independent
duminică , 21 iulie 2024
Home » Societate » Este bine de ştiut: taxele şi impozitele nu vor putea fi micşorate în 2018!
Este bine de ştiut: taxele şi impozitele nu vor putea fi micşorate în 2018!

Este bine de ştiut: taxele şi impozitele nu vor putea fi micşorate în 2018!

Şedinţa ordinară a Consiliului local municipal Miercurea-Ciuc

După pauza obişnuită, de vară, la sfârşitul lunii septembrie, Consiliul local municipal Miercurea-Ciuc s-a întrunit în şedinţă ordinară, având pe ordinea de zi 31 de proiecte de hotărâri, probleme care s-au strâns în lunile august şi septembrie, şi care trebuiau dezbătute şi aprobate. La punctul doi, „întrebări, interpelări”, a luat cuvântul consilierul (PPMT) Tőke Ervin, care a reamintit faptul că în anul trecut, când consiliul a hotărât majorarea impozitelor şi taxelor, s-a făcut o promisiune, şi anume că, atunci când se va întocmi bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018, problema taxelor şi impozitelor se va reanaliza. În răspunsul la această chestiune, primarul municipiului, Ráduly Róbert Kálmán, a subliniat faptul că în condiţiile actuale nimeni să nu se aştepte la reduceri de taxe şi impozite, în situaţia în care, datorită creşterii salariilor, vor creşte cheltuielile instituţiei. Spre exemplu, bugetul pe 2017 al Teatrului municipal a fost de 3,9 milioane lei, iar începând cu anul viitor ne putem aştepta la creşterea cheltuielilor, ca urmare a majorării preţurilor utilităţilor. Primarul a opinat că este nevoie ca din timp să se caute soluţii cum şi din ce bani vor putea fi întreţinute instituţiile culturale din subordine.

Modificarea studiului de fezabilitate pentru investiţia din zona Cartierului Spicului

Despre această investiţie prin care se prevede amenajarea de locuri de parcare, drum de acces şi alei în zona Cartierului Spicului a mai fost vorba. Problema a fost reluată acum, deoarece – după cum a explicat viceprimarul Szőke Domokos – studiul de fezabilitate pentru această investiţie a fost elaborat în anul 2015, iar în urma procedurii de achiziţie publică a serviciului de elaborare a proiectului tehnic, acest proiect tehnic a fost finalizat şi predat în vara acestui an, însă proiectul conţinea anumite modificări faţă de studiul de fezabilitate aprobat, şi anume: în urma modificărilor documentaţiei şi datorită majorării preţurilor în perioada respectivă, valoarea totală iniţială a fost de 9,5 milioane de lei (la un curs valutar 1 euro = 4,4026), iar după proiectul tehnic, valoarea investiţiei a ajuns la valoarea de 11,7 milioane de lei (la un curs valutar de 1 euro = 4,5231 lei). Hotărârea a fost adoptată de consiliul local, iar viceprimarul şi-a exprimat speranţa că la primăvară se va putea semna contractul de execuţie.

Sprijin pentru persoanele în vârstă de peste 65 de ani

În unanimitate de voturi, consiliul local municipal a adoptat hotărârea prin care persoanele cu domiciliul stabil pe raza administrativ-teritorială a municipiului Miercurea-Ciuc, care au împlinit vârsta de 65 de ani, pot beneficia, pe bază de cerere, de sprijin financiar de la bugetul local, sub formă de subvenţie, pentru achitarea contravalorii apei calde menajere furnizată populaţiei în sistem centralizat. Sprijinul financiar se va acorda fiecărei persoane îndreptăţite, în perioada 1 noiembrie 2017 – 31 martie 2018, şi va fi în cuantum de 40 de lei/persoană, fără să depăşească contravaloarea apei calde menajere consumată în luna respectivă. Din condiţiile impuse acestor beneficiari amintim: locuinţa să fie încălzită în întregime şi exclusiv prin sistemul centralizat şi furnizare a energiei termice; locatarul să aibă achitate la zi toate cheltuielile comune, toate taxele şi impozitele şi celelalte datorii faţă de bugetul local. Cererile vor fi depuse la asociaţiile de proprietari până la data de 20 a lunii pentru care se solicită sprijinul financiar. La cerere se vor anexa (în copie) actul de identitate, actul prin care se face dovada de proprietar al locuinţei.

În perioada 1 noiembrie 2016 – 31 martie 2017, un număr de 322 de persoane, care au împlinit vârsta de 65 de ani, au beneficiat de ajutorul de 40 lei/persoană, pentru prepararea apei calde menajere, în valoare totală de 44.838,57 lei, pe cele cinci luni.

Pentru elevii navetişti

Consiliul local municipal a hotărât: suportarea din bugetul local a cheltuielilor de transport în comun pentru elevii de clasele V-VIII, navetişti din Harghita-Băi, Subpădure şi Cioboteni, şi pentru elevii orfani, precum şi pentru cei pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie specială, clasele I-XII, pe ruta Harghita-Băi – Gara CFR – Topliţa Ciuc, Cioboteni – Topliţa Ciuc, Jigodin – Topliţa Ciuc şi retur, pe durata anului şcolar 2017-2018. Elevii beneficiari se legitimează cu abonament special, pus la dispoziţia lor de către SC Csiki Trans SRL, prin instituţiile de învăţământ.

(Asupra altor hotărâri vom reveni într-un număr viitor)

AURELIA ILUŢ

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.