Consilierii judeţeni, primiţi cu braţele deschise de locuitorii satului Dobeni | Informația Harghitei - jurnal independent
duminică , 21 iulie 2024
Home » Societate » Consilierii judeţeni, primiţi cu braţele deschise de locuitorii satului Dobeni
Consilierii judeţeni, primiţi cu braţele deschise de locuitorii satului Dobeni

Consilierii judeţeni, primiţi cu braţele deschise de locuitorii satului Dobeni

Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita

Ceea ce este important

Vineri, 30 septembrie 2016, Consiliul Judeţean Harghita, in corpore, s-a deplasat în satul Dobeni, comuna Mugeni, la invitaţia primarului comunei, Farkas Mózes. Scopul acestei deplasări a servit în primul rând oamenilor din localitate care au perceput acest gest în felul lor, adică dătător de speranţă că doleanţele şi nevoile lor sunt luate în seamă de forul judeţean, care are puterea să-i ajute mai ales financiar şi nu numai; pe de altă parte, Consiliul Judeţean şi-a ţinut şedinţa ordinară a lunii septembrie în faţa oamenilor din 8 sate, desigur nu au fost prezenţi toţi locuitorii comunei, dar pot să vă spun, pentru că am fost acolo, că au fost prezenţi mulţi localnici. Pe lângă punctele de pe ordinea de zi a şedinţei – dezbaterea şi adoptarea de hotărâri – în acest cadru toţi cei care au dorit şi au avut ceva de spus, dintre localnici, au fost ascultaţi cu interes şi, cu siguranţă, au fost reţinute toate propunerile şi solicitările lor, şi acestea nu au fost puţine.

 Modificarea bugetului

Cel mai important punct de pe ordinea de zi a fost cel referitor la modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita şi utilizarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean pe anul 2016. În legătură cu această chestiune a fost luat în seamă un amendament de fond prin care s-au propus unele modificări la proiectul iniţial, aşadar, cele cuprinse în acest amendament s-au supus votului şi s-au aprobat, pe baza justificărilor prezentate. Astfel: Direcţia generală de administraţie publică locală în Raportul de specialitate formulează unele rezerve în legătură cu acordarea unui ajutor financiar prin utilizarea fondului de rezervă bugetară, prevăzut în buget pe anul 2016 la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita, în sumă de 100 mii lei comunei Corund pentru remedierea pagubelor provocate de incendiu la Biserica romano-catolică din satul Atia, comuna Corund. Având în vedere că lăcaşul de cult nu este în patrimoniul comunei Corund, situaţia de dificultate nu vizează persoana juridică de drept public, potrivit art. 21 din Legea nr. 20l5/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi nici vreo persoană fizică, mai mult, din lipsa unei legături juridice directe între comună şi consecinţele evenimentului produs (nu a fost prejudiciat patrimoniul acesteia), nici nu are competenţă comuna Corund să utilizeze fonduri publice pentru remedierea efectelor incendiului, astfel încât – se precizează în raportul de specialitate – cauza unui eventual sprijin financiar din partea CJH ar fi nelegală. Având în vedere cele de mai sus, consiliul a aprobat eliminarea prevederilor referitoare la acordarea ajutorului financiar în cauză. Cu suma de 100 mii lei va fi majorat subcapitolul „drumuri şi poduri – bunuri şi servicii, lucrări de întreţinere drumuri judeţene”.

În continuare, avându-se în vedere că s-a produs o eroare materială în privinţa adresei Compartimentului de urmărire a organizaţiilor finanţate, prin care se solicită majorarea subvenţiei acordate Clubului Sportiv Miercurea-Ciuc, s-a propus şi s-a aprobat ca suma de 80 mii lei să fie majorată cu 20 mii lei.

 Diminuări

Drept urmare, hotărârea privind modificarea bugetului are următorul conţinut: „Art. 3. Se aprobă modificarea bugetului pe anul 2016, prin virări de credite între subcapitole, astfel: se diminuează subcapitolul autorităţi executive – bunuri şi servicii cu suma de 515 mii lei, active nefinanciare cu suma de 72 mii lei; diminuarea subcapitolului agenţia de dezvoltare judeţeană Harghita – bunuri şi servicii cu suma de 105 mii lei; diminuarea subcapitolului asistenţă socială în caz de invalidităţi – DGASPC Harghita – active nefinanciare cu suma de 13 mii lei; diminuarea subcapitolului drumuri şi poduri – active nefinanciare cu suma de 130.000 lei”.

 Majorări

S-a aprobat majorarea subcapitolului „autorităţi executive – active nefinanciare” cu suma de 40 mii lei: majorarea subcapitolului „protecţia civilă şi servicii contra incendiilor” cu suma de 2 mii lei; majorarea subcapitolului „Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc – active nefinanciare” cu suma de 104,34 mii lei; majorarea subcapitolului „consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice – programul de sprijinire a cultelor religioase – alte cheltuieli” cu suma de 300 mii lei; majorarea subcapitolului „Şcoala Populară de Artă a Judeţului Harghita – transferuri între unităţi ale administraţiei cu suma de 12 mii lei; majorarea subcapitolului „Centru Cultural Judeţean Harghita – transferuri între unităţi ale administraţiei” cu suma de 5 mii lei; majorarea subcapitolului „Sport – transferuri între unităţi ale administraţiei” cu suma de 100 mii lei; majorarea subcapitolului „asistenţă socială pentru familie şi copii – DGASPC Harghita – active nefinanciare” cu suma de 13 mii lei; majorarea subcapitolului „drumuri şi poduri – bunuri şi servicii” cu suma de 258,66 mii lei.

Preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, Borboly Csaba, a subliniat faptul că are încredere în promisiunea vice-premierului Vasile Dâncu, în sensul că investiţiile pot continua având la dispoziţie toată luna octombrie pentru eventuale modificări în lista investiţiilor. Mai mult, preşedintele crede că sunt şanse pentru o rectificare bugetară la nivel naţional înainte de sfârşitul acestui an, iar dacă nu va fi în acest an, va fi în anul următor.

 Locuinţe de serviciu pentru medici

Printre alte hotărâri, s-a aprobat Studiul de fezabilitate nr. 1157/2016, în valoare totală fără TVA de 498.550 lei, proiectant SC Kontur SRL Miercurea-Ciuc, pentru investiţia „Construire locuinţe de serviciu pentru medici”. Se impune precizat faptul că în bugetul de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe 2016 a fost inclus ca obiect de investiţie nouă această lucrare în valoare de 600.000 lei, din care suma de 350.000 lei reprezintă credite bugetare aprobate în bugetul judeţului şi suma de 250.000 lei reprezintă creditul de angajament aprobat în bugetul judeţului.

În cadrul acestei lucrări se va construi o clădire cu parter şi mansardă cu patru apartamente, cu câte 52 mp suprafaţă utilă la parter şi două apartamente cu câte 50 mp suprafaţă utilă la mansardă. Fiecare apartament va conţine: un dormitor, o cameră de lucru, o bucătărie, o baie şi un antreu.

Cu alte informaţii vom reveni în numărul următor al ziarului Informaţia Harghitei”.

AURELIA ILUŢ

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.