Aniversarea naşterii lui Mihai Eminescu, paznicul suprem al sufletelor noastre… | Informația Harghitei - jurnal independent
duminică , 26 martie 2023
Home » Cultură » Aniversarea naşterii lui Mihai Eminescu, paznicul suprem al sufletelor noastre…
Aniversarea naşterii lui Mihai Eminescu, paznicul suprem al sufletelor noastre…
Statuia din bronz a lui Eminescu din „Place de la Roumanie” – Montreal, Canada. Autor: sculptorul Vasile Gorduz. Inaugurată în 2004.

Aniversarea naşterii lui Mihai Eminescu, paznicul suprem al sufletelor noastre…

 • Lecţia Eminescului

Un posibil discurs aniversar

Îl omagiem pe Eminescu de ziua naşterii Sale, poetul cel fără de vârstă, pentru că Spiritul nu are vârstă. Cu El sărbătorim, de un timp, şi Ziua Culturii Naţionale. Anul acesta, pe 15 ianuarie, Luceafărul nostru ar fi împlinit 173 de ani.

Pe acest prinţ al poeziei noastre l-am numit cu o preţioasă şi sinceră sintagmă: „Cea mai frumoasă lacrimă a României”.

Poezia eminesciană adună şi azi oameni, sensibilizându-i în comunicare, armonie şi înţelegere. Şi cu cât mai profund îi însuşim Lecţia creatorului întru adevăr şi frumos, ne dăm seama că Omul e încă plin de enigme şi inedite, iar Opera o adevărată taină intimă.

Ne bucură şi ne satisface totodată prezenţa Domniilor Voastre, tineri şi mai puţin tineri, la această întâlnire, pe care o numesc hrană pentru minte şi suflet, pregătită de gazdele noastre, cu atâta dăruire şi competenţă.

Vă admir pe Voi, colegi de breaslă, pentru că n-aţi ostenit să transformaţi ora de literatură în lecţie de viaţă, de cunoştinţe, de dialoguri şi mărturii.

Mă uit la voi, stimaţi elevi. Voi sunteţi generaţia foarte tânără, dar aţi gustat deja din „sucul cel mai dulce” al liricii eminesciene, reţinând şi faptul că pentru astăzi ne-aţi pregătit şi nişte surprize…recitarea, declamarea, declamaţia…

Un lucru trebuie să ştiţi că, poezia română lirică a ajuns prin Mihai Eminescu la o înaltă dezvoltare. El face parte dintre cei mai mari poeţi lirici ai lumii. De la El porneşte acel curent care i-a cucerit pe mulţi: „farmecul particular al limbii, meşteşugul de a-şi sculpta versul într-o tărie de vorbe vii, sonore şi sugestive, şi într-o bogăţie de forme necunoscute până la el” (am citat din conferinţa lui Alexandru Vlahuţă, cel mai de seamă dintre epigonii eminescieni, rostită la Ateneul Român, în ziua de 12 martie 1892, deci acum 131 de ani).

Iată, de ce vă rog să luaţi de bine sfatul dascălului care vă vorbeşte, cel care a crescut şi copilărit cu melodioasele versuri eminesciene rostite şi fredonate de bunii mei părinţi. Apoi şcoala, unde am avut parte de nişte profesori care mi-au aprofundat curiozitatea despre cel care ni se înfăţişa în manual ca un Sfânt desprins dintr-o icoană. Perceperea, înţelegerea au primit de-a lungul vieţii „cititorului” care devenisem, noi traiecte.

Opera lui Eminescu trebuie interpretată, mai ales în zilele noastre, prin noi adevăruri, noi frumuseţi. Probabil v-aţi dat seama, că poezia, ca toate celelalte arte, are o influenţă înălţătoare, mulţumitoare şi liniştitoare asupra sufletului. Şi câtă nevoie avem, în acest secol trepidant şi plin de nelinişti, de educatorul gândurilor înalte şi nobile, de lirica creatorului apei vii, limpede şi tainice, mlădiere şi curgere calmă, dar şi de lavă deschisă şi fierbinte. Să încercăm să veghem mai des, nu numai la manifestări omagiale, la melancoliile, bucuriile şi singurătăţile Poetului.

***

Cu prilejul acestui moment liric e bine să ne amintim de câteva lucruri mai puţin cunoscute despre genialul POET!

 • Avea simţ istoric omul Eminescu care reflecta astfel: „Fiecare lucru poartă în sine însuşi măsura sa”.
 • O înţeleaptă cugetare sună aşa: „Sufletul trebuie tratat ca pământul, să i se dea ce-i trebuie spre a fi productiv”.

De ştiut: Poeziile „Stelele-n cer” (1879) şi „Viaţa” (1879)…au fost găsite în buzunarul paltonului lui Eminescu chiar în ziua morţii sale, 15 iunie 1889.

 • Prima monografie consacrată poetului apare în 1892, sub semnătura lui Nicolae Petraşcu: Mihai Eminescu. Studiu critic.
 • Cel mai lungpoem de dragoste din lume: Luceafărul.
 • Eminescu ar avea o poezie autobiografică cu caracter de autoironie care se încheie cu „numele” lui… „Emin”. Vezi şi cartea: Când te-am văzut Verena… Mihai EminescuVeronica Micle Scrisori de dragoste, Cartea Românească, 1998. Eminescu semnează unele scrisori – „al tău Emin.”. Veronica Micle, într-o scrisoare datată 7 decembrie 1879, Iaşi, i se adresează poetului: Scumpul şi iubitul meu Emin.Epistola din 23 martie, 6 ore seara [1882] are apelativul: „Eminul meu cel dulce”.
 • Academia Română a întreprins editarea Caietelor Eminescu asupra cărora atrăgea atenţia C. Noica. Editarea integrală – prin fotocopiere – a manuscriselor eminesciene: nu mai puţin de 14.000 de pagini se datorează regretatului Eugen Simion – preşedinte pe atunci al Academiei Române, partea artistică – grafică a fost realizată de artistul plastic Mircia Dumitrescu.
 • Tălmăcirea eminesciană: Este surprinzător să constaţi că cele mai bune traduceri ale poeziilor lui Eminescu nu se întâlnesc în limbi romanice, ci în engleză, germană şi mai ales, în rusă.
 • Cel dintâi traducător în limba maghiară al lui Eminescu a fost Sándor József, care în decembrie 1885 a prezentat varianta maghiară a poeziei „Atât de fragedă” (apărută la 1 sept. 1879, poetul avea 29 de ani), dându-i titlul „Cseresznyefa fehér virága”, preluând rândul doi al primei strofe „Cu floarea albă de cireş”. Franyó Zoltán, îi găseşte un titlul mai apropiat de original: „Oly zsenge vagy…” fiind şi începutul primei strofe „Atât de fragedă, te-asemeni”.
 • Acum 89 de ani, la data de 15 octombrie 1934 apare primul volum de poezie eminesciană în limba maghiară datorat poetului, dramaturgului şi publicistului Kibédi Sándor. Volumul şi-a propus să cuprindă toate poeziile poetului cunoscute la vremea respectivă şi de aici şi titlul „Eminescu összes költeményei/Eminescuopere complete”. Erau cuprinse de fapt 79 de poezii, dintre care 27 fiind traduse pentru prima dată în limba lui Petőfi. Merită reţinute în acest sens titlurile: Călin-File din poveste, Dintre sute de catarge, Doina, Epigonii, Floare albastră, Împărat şi proletar, Înger şi demon, Odă, Rugăciunea unui dac, Sara pe deal, Scrisoarea a III-a, Strigoii. Editorul Stefan Illés Györi releva că Kibédi Sándor „născut din tată român şi având în vine sânge autentic românesc, a fost un trimis al destinului pentru a fi interpretul cel mai perfect al lui Eminescu. Trei ani a lucrat la această operă Kibédi Sándor, identificându-se complet cu lumea de vis a lui M. Eminescu”. Editorul menţionează că Vaida-Voevod, care a văzut în manuscris traducerea, a făcut următoarele aprecieri: „Eu cred că Kibédi Sándor a făcut prin aceasta o operă de cea mai mare importanţă nu numai pentru literatura noastră, care se extinde în spaţiu, ci şi pentru lămurirea şi edificarea literaturii maghiare, care are ocazia de a se convinge, în sfârşit, de produsele geniului românesc” (din Prefaţa editorului, op. cit., p. 5, Editura Cărţile Ardealului Nou). Din „Predoslovia traducătorului” vă reţin atenţia cu două pasaje: „Am terminat lucrarea cu credinţa că am reuşit, cel dintâi din mijlocul naţiunii pentru care s-a făcut această traducere, să pătrund în desişul lumii lăuntrice a lui M. Eminescu, să mă apropiu de El, să-l îmbrăţişez şi să-l înconjor în giulgiul sufletului meu viu”. Şi continuă: „Am căutat să păstrez cât mai fidel, nu numai fondul, ci şi forma. Lucrul acesta nu mi-a fost greu, mai ales că din partea tatălui meu, în vinele mele curge şi sânge românesc. Posedând limba română, am putut să păstrez nealterate şi în limba maghiară, toate nuanţele şi fineţele (fineţurile – n.n.) de versificaţie ale lui Eminescu, pe care un traducător străin de limba românească nu le poate sesiza” (Din Predoslovia traducătorului, op. cit. pp. 8-9). Despre personalitatea lui Kibédi Sándor, acest talentat şi ambiţios cărturar s-ar putea vorbi mult, mai ales că avea măreţe planuri în domeniul traducerilor. Nutrea de-a traduce din Caragiale „Momentele”, nuvelele lui Al. Vlahuţă şi Cezar Petrescu, proiectând o integrală ungurească a operelor lui Creangă. Dar visurile îndrăzneţe ale tălmăcitorului s-au spulberat odată cu decesul său prematur la data 16 dec. 1941, împlinise doar 44 de ani. Cu tristeţe trebuie să spun că activitatea sa literară a fost dată uitării, iar în cimitirul clujean, de mormântul său nu se mai ştie nimic.

Nu voi mai insista asupra celorlalţi autori, traducători, fac însă trimitere, printre altele, la volumul bilingv Eminescu  în literatura maghiară – Eminescu a magyar irodalomban Text ales, prefaţă şi comentarii de Mózes Huba, Editura Kriterion, Bucureşti, 1989. Volumul oferă o selecţie reprezentativă (poezii, articole şi studii) din contribuţia traducătorilor maghiari, dorindu-se un omagiu adus poetului la centenarul dispariţiei sale. Am un sentiment aparte pentru această carte pentru că am şi o frumoasă dedicaţie din partea lui Mózes Huba, participând alături de domnia sa, la întâlnirea scriitorilor cu cititorii în Harghita în octombrie 1989.

 • Preferata mea poezie …ar putea fi Cărţile (1876):

„Shakespeare! adesea te gîndesc cu jale,/Prieten blînd al sufletului meu;/Isvorul plin al cînturilor tale/Îmi sare-n gînd şi le repet mereu./Atât de crud eşti tu, ş-atât de moale,/Furtună-i azi şi linu-i glasul tău;/Ca Dumnezeu te-arăţi în mii de feţe/Şi-nveţi ce-un ev nu poate să te-nveţe.”

 • Versuri modelate de poet: Răsare lin/Al lunii disc/Venind senin/Pe orice pisc/Căci luminat/Şi luminând/S-au arătat/Din când în când.
 • Cum vede statuia în bronz a lui Eminescu din „Place de Roumanie” – Montreal, Canada, soţia artistului Vasile Gorduz (n. 8 oct. 1931, comuna Trifeşti, Orhei – d. 12 dec. 2008 Bucureşti), Silvia Radu, ea însăşi sculptor? „Eminescu de la Montreal a fost făcut de Gorduz desculţ tocmai pentru a sublinia modestia poetului. Cămaşa lungă şi privirea îl fac pe poet să pară în comuniune cu divinitatea”.

Nicolae Bucur

Explicaţie foto: Statuia lui Eminescu de la Montreal. Autor sculptorul Vasile Gorduz (1931-2008).

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.