Un nou semn de cinstire adus limbii române. Apariţia volumului „Profesioniştii noştri 32. Poetul Ionel Simota la 50 de ani” | Informația Harghitei - jurnal independent
joi , 18 iulie 2024
Home » Cultură » Un nou semn de cinstire adus limbii române. Apariţia volumului „Profesioniştii noştri 32. Poetul Ionel Simota la 50 de ani”
Un nou semn de cinstire adus limbii române. Apariţia volumului „Profesioniştii noştri 32. Poetul Ionel Simota la 50 de ani”

Un nou semn de cinstire adus limbii române. Apariţia volumului „Profesioniştii noştri 32. Poetul Ionel Simota la 50 de ani”

Recent, la Editura Eurocarpatica a apărut volumul „Profesioniştii noştri 32. Poetul Ionel Simota la 50 de ani”, ediţie îngrijită de Ioan Lăcătuşu şi Ciprian Hugianu.

În şirul celor peste 30 de volume apărute în colecţia „Profesioniştii noştri” din cadrul Editurii Eurocarpatica, în perioada 2010-2021, cel mai tânăr „profesionist” omagiat este arhivistul şi istoricul Liviu Boar, din Târgu Mureş (la 60 de ani), iar cel mai în vârstă, arhivistul şi istoricul Dumitru Zaharia, din Bacău (la 85 de ani).

Cu volumul de faţă, dedicat poetului Ionel Simota din Miercurea-Ciuc, coborâm „ştacheta” vârstei autorilor omagiaţi, la 50 de ani. Aceasta deoarece, la cei 50 de ani împliniţi pe data de 13 iulie 2021, poetul Ionel Simota este un poet consacrat, membru al Uniunii Scriitorilor din România, cu o operă lirică impresionantă, validată de critica de specialitate, din ţară şi străinătate, în mod deosebit din Republica Moldova. Poet născut, nu făcut, Ionel Simota s-a afirmat în peisajul literar contemporan ca o prezenţă distinctă, cu un discurs poetic elevat, apreciat atât de specialişti, cât şi de numeroşi iubitori de poezie. Poeziile sale au fost publicate în cele mai importate reviste literare, în volume colective, inclusiv în 10 limbi străine.

Om al Cetăţii, poetul Ionel Simota a desfăşurat şi desfăşoară o bogată activitate culturală în conducerea Cenaclului „Buna Vestire”, prin participarea la numeroase manifestări culturale – lansări şi prezentări de carte, recitaluri de poezie, întâlniri cu scriitori din întreaga ţară şi din Basarabia, concursuri de poezie ş.a. Prin această trudă jertfelnică, poetul Ionel Simota a repus pe harta culturală a ţării judeţele Harghita şi Covasna, singurele judeţe din România unde românii sunt numeric minoritari, trăitori într-o zonă multietnică şi pluriconfesională, refractară la alteritate. Prestaţia sa publică a fost recompensată prin acordarea mai multor premii, inclusiv a distincţiei „Premiul PRO HARGHITA” oferit de către Consiliul Judeţean Harghita, în anul 2019.

Între performanţele sale culturale, la loc de frunte se numără şi „podul trainic de simţire românească” construit între românii de pe ambele maluri ale Prutului.

Poetul Ionel Simota estenăscut la 13 iulie 1971, în satul Frenciugi, comuna Şcheia, judeţul Iaşi, din părinţii Constantin şi Elena, gospodari fruntaşi în satul lor. Este absolvent al Grupului Şcolar Industrial „Nicolae Iorga” din oraşul Negreşti, judeţul Vaslui, al Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Drept Administrativ, Universitatea „George Bariţiu” Braşov şi a cursurilor de masterat cu specializare – Criminalistică, în cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti. Din anul 1992 şi până în anul 2019 a lucrat în cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Harghita. În prezent este lt. colonel (r.) în retragere şi rezervă al Ministerului Afacerilor Interne.

Este membru în Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Braşov, din 2007 şi preşedintele Asociaţiei Cenaclul Literar „Buna Vestire” din Miercurea-Ciuc (din 1997 şi până în prezent).

A debutat în revista liceului, „Axa”. A colaborat la reviste literare din: Bucureşti, Cluj-Napoca, Braşov, Tg. Mureş, Alba Iulia, Iaşi, Chişinău, Topliţa, Sf. Gheorghe, Focşani, Miercurea-Ciuc şi la mai multe volume colective. Este autor al 19 volume de poezie, inclusiv poezii audiobook, în colaborare cu Radio Moldova.

Este menţionat în: Dicţionarul scriitorilor români, coordonator Boris Crăciun, Editura Porţile Orientului, Iaşi, 2011; în Dicţionarul Scriitorilor Români Contemporani de pretutindeni, 2019, Chişinău, Acad. Mihai Cimpoi şi Traian Vasilcău, bucurându-se de referinţe critice elogioase în publicaţii din Braşov, Bucureşti, Tg. Mureş, Sf. Gheorghe. Este deţinătorul nenumăratelor premii şi distincţii literare, printre care amintim: Premiul Ex aequo al Uniunii Scriitorilor din România, Braşov, 2009, pentru volumul „Desculţ printre cuvinte” (Eurocarpatica, Sf. Gheorghe, 2009) şi Premiul „Cartea Anului” al Uniunii Scriitorilor din România, Braşov, pentru volumul „Capitol cu îngeri: dintr-un volum colectiv” (Editura Magic Print, Oneşti, 2017).

A participat la mai multe emisiuni culturale la radio şi la televiziune: Bucureşti, Chişinău, Cluj-Napoca, Braşov, Tg. Mureş, Botoşani. A colaborat în diverse recitaluri cu actorii Camelia Paraschiv-Katai şi Sergiu Aliuş ai Teatrului „Andrei Mureşanu” din Sfântu Gheorghe.

Poetul Ionel Simota este un colaborator statornic al Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”, al Centrului European de Studii Covasna-Harghita, al Teatrului „Andrei Mureşanu”, al Muzeului Naţional al Carpaţilor Răsăriteni, al Colegiului Naţional „Mihai Viteazul” şi al altor instituţii şi asociaţii culturale şi şcoli din judeţul Covasna. În decursul anilor a participat la numeroase activităţi culturale, dintre care menţionăm: Ziua Culturii Naţionale, Primăvara culturală la Sf. Gheorghe, Zilele „Andrei Şaguna”, „Rotonda de la Araci” şi „La umbra nucului bătrân” de la Casa Memorială „Romulus Cioflec” – Araci, din cadrul Muzeului Naţional al Carpaţilor Răsăriteni, Ziua Limbii Române, Universitatea de Vară de la Izvoru Mureşului şi la alte manifestări organizate la Tg. Secuiesc, Covasna, Sf. Gheorghe. De menţionat faptul că un număr important din cărţile sale au apărut la Editura Eurocarpatica.

Poetul Ionel Simota şi-a adus o contribuţie importantă la intensificarea şi diversificarea legăturilor culturale între scriitorii braşoveni şi iubitorii de literatură din judeţele Harghita şi Covasna. Astfel, poetul Ionel Simota, născut pe meleagurile legendare ale Moldovei lui Ştefan ce Mare şi ale lui Mihai Eminescu, s-a afirmat ca un valoros poet, în ţinuturile cetăţilor dacice şi castrelor romane din sud-estul Transilvaniei, devenind un promotor al literaturii româneşti contemporane, în întreg arealul locuit de români.

Încadrându-se în formatul colecţiei „Profesioniştii noştri”, dar având şi elemente specifice, structura volumului de faţă este următoarea:

Capitolul întâi – Repere biobibliografice cuprinde un „Curriculum vitae”, redactat cuprinzător de personalitatea omagiată privitor la pregătirea sa şcolară şi universitară, activitatea profesională, opera literară, publicistică şi civică pusă în serviciul Neamului Românesc. Este rânduită, totodată, cuprinzătoarea sa bibliografie care se distinge atât prin numărul volumelor publicate, cât şi prin originalitatea, diversitatea, complexitatea şi profunzimea problemelor abordate, multe dintre volume fiind traduse şi în limbi străine.

Capitolul al doilea cuprinde mesaje, mărturii şi aprecieri transmise autorului omagiat la acest frumos ceas aniversar. Răspunzând invitaţiei Editurii Eurocarpatica, peste 70 de colegi, colaboratori, parteneri, scriitori, publicişti, editori şi alţi oameni de cinste, cu binecuvântate rosturi în viaţa publică din ţară şi din străinătate, au ţinut să-şi exprime gânduri, să relateze diverse momente şi impresiile lor din relaţiile comune, personale ori instituţionale, toate contribuind la redarea portretului de profesionist al poetului, liderului civic şi mai ales al OMULUI de spirit românesc care este Ionel Simota.

Am reuşit astfel să conturăm portretul moral, intelectual, profesional, familial şi civic „oglindit” în memoria unora dintre apropiaţii săi colegi, prieteni şi colaboratori, discipoli, editori, critici, cu toţii buni cunoscători ai operei literare şi ai activităţii civice ale autorului omagiat. Distinşii noştri contributori, cu prestigiul, notorietatea şi autoritatea recunoscute în spaţiul public, din ţară şi străinătate, prin mesajele şi mărturiile transmise, au reuşit suntem convinşi – să surprindă acele trăsături esenţiale care definesc profilului profesional şi moral al poetului şi Omului Ionel Simota. Cu toţii au apreciat iniţiativa Editurii Eurocarpatica de a-i dedica acest volum omagial. „Salut ca foarte inspirată iniţiativa, de a-l omagia pe poetul-patriot Ionel Simota la aniversarea a 50 de ani de viaţă. Mă alătur şi eu celor care îi recunosc lui Ionel Simota incontestabilul talent artistic şi îi doresc să ajungă cât mai sus în ierarhia valorilor literaturii române!” (General de brigadă rtr. Vasile Bârea).

Un capitol cuprinzător este dedicat activităţii liderului civic, publicistului, Omului implicat activ şi benefic în viaţa cetăţii. Presa locală, regională şi naţională, sursele în format informatic, arhivele instituţiilor şi asociaţiile culturale şi cele personale redau pe larg o impresionantă activitate culturală şi civică desfăşurată de Asociaţia Cenaclului Literar „Buna Vestire” din Miercurea-Ciuc, condusă de poetul Ionel Simota, precum şi prestaţia publică de excepţie a poetului Ionel Simota.

În volum sunt prezentate eşantioane din poeziile traduse în limbi străine şi, nu se putea altfel, capitolul „Din cele mai frumoase poezii”. Apoi, este redată o mică parte din multitudinea de dedicaţii primite de îndrăgitul poet, din partea colegilor de breaslă şi a altor oameni de cultură, iubitori ai scrisului „cald” al poetului de la „polul frigului”. Aceeaşi selecţie severă a fost necesară şi în cazul fotografiilor publicate în capitolul „Ilustraţii”.

În concluzie, un volum valoros, care oferă o lectură plăcută şi instructivă, aşa cum este şi poezia lui Ionel Simota. Mulţumim tuturor contributorilor, pentru sprijinul acordat editării volumului cu nr. 32, din Colecţia Profesioniştii noştri, din cadrul Editurii Eurocarpatica, o nouă mărturie, peste timp, despre elita românească din această binecuvântată parte din inima Ţării şi un nou semn de cinstire a Limbii Române. La mulţi şi binecuvântaţi ani împreună cu cei dragi, cu sănătate, har şi noi creaţii poetice, care să consolideze brandul Ionel Simota.

Al tău prieten, „di pisti deal”, Ioan Lăcătuşu.

Ioan Lăcătuşu, Ciprian Hugianu

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.