Şcoala Gimnazială „Márton Ferenc” Păuleni-Ciuc | Informația Harghitei - jurnal independent
marți , 28 septembrie 2021
Home » Şcoala Gimnazială „Márton Ferenc” Păuleni-Ciuc

Şcoala Gimnazială „Márton Ferenc” Păuleni-Ciuc

cu sediul în Păuleni-Ciuc, strada Principală, nr. 116, jud. Harghita

organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante, după cum urmează:

1. Secretar I – studii medii (la secretariatul unităţii), cu jumătate de normă, pe durată nedeterminată, conform prevederilor Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu completările şi modificările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:

– studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;

– cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei specifice domeniului educaţiei;

– vechime în domeniul administrativ de minimum 1 an;

– bune competenţe de comunicare;

– competenţe de lucru în echipă;

– colaborare eficientă cu toate structurile ierarhice ale şcolii.

2. Administrator financiar I – studii superioare, cu jumătate de normă, pe perioadă nedeterminată, conform art. 3 din Anexa 1 la HG nr. 286/2011 a Regulamentului-cadru, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:

– nivelul studiilor: superioare (facultate în domeniul ştiinţelor economice);

– vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 1 an, preferabil în sectorul bugetar;

– cunoştinţe operare programe: EDUSAL, e-licitaţie.ro, D112, FOREXEBUG, SAGA;

– bune competenţe de comunicare;

– competenţe de lucru în echipă;

– colaborare eficientă cu toate structurile ierarhice ale şcolii.

3. Îngrijitor – M, 2 norme întregi, pe perioadă nedeterminată, conform prevederilor Regulamentului-cadru aprobat prin HG nr. 286/2011, cu completările şi modificările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:

– studii generale, medii;

– disponibilitate pentru program flexibil;

– vechime în muncă: nu este cazul.

Data limită de depunere a dosarelor de concurs este 29.09.2021, ora 14:00, la secretariatul instituţiei, de la adresa de mai sus.

Concursul se va desfăşura la sediul instituţiei (specificat mai sus) şi va consta într-o probă scrisă în data de 30.09.2021, ora 09:00, într-o probă practică (în utilizarea aplicaţiilor informatice specifice pentru primele două posturi), în data de 30.09.2021, ora 12:00 şi un interviu tot în data de 30.09.2021, ora 14:00.

Informaţii privind tematica şi bibliografia concursului vor fi afişate la avizierul instituţiei, începând cu data de 10.09.2021.

Detalii suplimentare se pot obţine zilnic, între orele 10:00-14:00, la nr. de telefon 0266/33.36.04 sau prin e-mail (la adresa scg.martonferenc@eduhr.ro), începând cu data de 15.09.2021.

(Data publicării: 15.09.2021)