O privire de ansamblu asupra impozitelor locale | Informația Harghitei - jurnal independent
miercuri , 24 iulie 2024
Home » Economic » O privire de ansamblu asupra impozitelor locale
O privire de ansamblu asupra impozitelor locale

O privire de ansamblu asupra impozitelor locale

Modul de calcul şi o situaţie comparativă pe localităţi

Pentru că probabil sunt puţini cei care cunosc cum se stabileşte valoarea impozitelor locale pe care le plătim pe locuinţe şi maşini, propun o analiză a modului în care acestea se calculează, dar şi de ce unii dintr-o localitate plătesc mai mult decât alţii, chiar dacă oraşele sunt încadrate în acelaşi rang.

Valoarea impozabilă a clădirilor

Codul fiscal stabileşte o valoare impozabilă a clădirilor în funcţie de materialul din care sunt construite.

Astfel, pentru clădirile cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament chimic şi/sau termic – 1.013 lei/mp pentru cele care au instalaţii electrice, de apă, canalizare şi încălzire şi 608 lei pentru cele fără astfel de utilităţi (sau una dintre ele).

Pentru clădirile cu pereţi exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nerasă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau termic – 304 de lei pentru cele care au instalaţii electrice, de apă, canalizare şi încălzire şi, respectiv, 203 lei pentru cele care nu au asemenea facilităţi.

În cazul anexelor, situate în afara corpului principal al clădirii, pentru cele construite din beton armat etc., valoarea impozabilă este de 203 lei, respectiv 177 lei, iar pentru cele cu pereţi exteriori din lemn etc., valoarea este de 127 lei, respectiv 76 de lei.

Totodată, pentru încăperile amplasate la subsol, demisol şi/sau mansardă, utilizate ca locuinţă, valoarea impozabilă este de 75% din suma care s-ar aplica clădirii. Iar în cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi la subsol, demisol sau mansardă şi pe care nu le foloseşte ca locuinţă, valoarea este de 50% din suma care s-ar aplica clădirii.

Rangul localităţii

În funcţie de rangul localităţii şi de zona în cadrul localităţii unde se află clădirea sunt stabiliţi anumiţi indici de corecţie. În cadrul judeţului nostru, pentru municipii, rangul localităţii este II şi sunt stabilite 4 zone, cu următorii coeficienţi de corecţie: zona A – 2,4; zona B – 2,30, zona C – 2,20 şi zona D – 2,10.

În cadrul oraşului Bălan, localitate de rangul III, coeficienţii de corecţie pe zone sunt: zona A – 2,30; zona B – 2,20, zona C – 2,10 şi zona D – 2.

Cum se calculează impozitul?

Impozitul pe clădire este dat de produsul dintre valoarea impozabilă a clădirii, suprafaţa clădirii, coeficientul de corecţie în funcţie de gradul localităţii şi zona în care se află, şi o cotă de impozitare stabilită de consiliul local (cotă care se regăseşte în tabelul alăturat), dar în limitele impuse de Codul fiscal. Aceste limite sunt: pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexe aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice – 0,08%-0,2%; pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice – 0,2%-1,3%; pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, utilizate pentru activităţi în domeniul agricol – 0,4%; pentru clădirile persoanelor juridice ale căror valoare impozabilă nu s-a actualizat – 5%.

De precizat că în funcţie de anumite condiţii, coeficienţii de corecţie corespunzători rangului localităţii se pot reduce cu o anumită valoare – de exemplu, în cazul municipiului Odorheiu Secuiesc, pentru un apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 nivele şi 8 apartamente, coeficientul de corecţie se reduce cu 0,10. Iar în funcţie de vechimea clădirii poate să scadă şi valoarea impozabilă a clădirii cu valori între 10 (pentru cele de 30-50 de ani) şi 50% (pentru cele de peste 100 de ani).

Totodată, pot fi aplicate şi anumite penalizări.

Aşadar, dacă valoarea impozabilă şi coeficientul de corecţie sunt valori, relativ constante, la nivelul localităţilor, diferenţele de impozit apar ca urmare a deciziei consiliilor locale în ceea ce priveşte intervalul impus de Codul fiscal. Iar în continuare vom arunca o privire asupra acestor valori la nivelul principalelor localităţi din judeţ.

Exemplu de calcul pentru Topliţa pentru o clădire care are 150 mp şi este amplasată în centru: 1.013 (cât reprezintă valoarea impozabilă pe m2) înmulţit cu 150 (suprafaţa) înmulţit cu 2,4 (coeficientul de corecţie în funcţie de zonă şi rangul localităţii) înmulţit cu 0,1% (cota de impozitare stabilită de CL) = 364,68 lei.

Impozitul pe terenuri

Şi în cazul terenurilor, impozitul se calculează ţinând cont de mai mulţi factori. Astfel, în cazul terenurilor cu construcţii situate în intravilan, impozitul se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului (exprimată în hectare) cu o sumă care reprezintă valoarea impozabilă şi care este stabilită prin hotărâre de consiliu local, dar care trebuie să fie inclusă într-un interval stabilit prin Legea nr. 227/2015. Pentru municipiile de la noi din judeţ, localităţi de rangul II, aceste intervale sunt: zona A – 6.121-15.302 lei/ha; zona B – 4.270-10.675 lei/ha; zona C – 2.703-6.757 lei/ha; zona D – 1.428-3.572 lei/ha; pentru Bălan, localitate de rangul III, intervalele sunt: zona A – 5.236-13.090 lei/ha; zona B – 3.558-8.894 lei/ha; zona C – 1.690-4.226 lei/ha; zona D – 984-2.439 lei/ha.

În cazul terenurilor amplasate în intravilan, dar înregistrate la altă categorie de folosinţă decât cea de construcţii, valoarea impozitului se obţine prin înmulţirea suprafeţei acestuia cu o sumă (valoarea impozabilă) stabilită de consiliile locale; apoi rezultatul se înmulţeşte cu un coeficient de corecţie care în cazul celor 4 municipii de la noi este 4, iar în cazul oraşului Bălan – 3. Acelaşi mod de calcul se aplică şi în cazul terenurilor din extravilan.

Impozitul pe mijloacele de transport

Impozitele pentru mijloacele de transport se calculează prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta cu o sumă. Fiecare localitate îşi stabileşte suma pentru fiecare tip de vehicul, având în vedere şi capacitatea lui cilindrică. Aceste sume sunt evidenţiate în tabelul alăturat.

Ca un exemplu, dacă în Miercurea Ciuc, pentru autoturismele cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3, suma stabilită este 11, atunci valoarea impozitului pentru o maşină de 1.400 cm3 se calculează astfel: 7 (sunt 7 grupe de 200 cm3) înmulţit cu 11 – şi iese o valoare de 77 lei/an.

Situaţii comparative pe localităţi

 Valoarea cotei de impozitare stabilită de consiliul local

 

Tip clădire Limite impuse de Codul fiscal Miercurea Ciuc Odorheiu Secuiesc Topliţa Gheorgheni Bălan
Clădiri rezidenţiale persoane fizice

 

0,08%-0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,08%
Clădiri nerezidenţiale persoane fizice 0,2-1,3% 1,2% 1% 0,5% 0,5% 0,2%
Clădiri nerezidenţiale persoane juridice

 

0,2-1,3% 1,2% 1% 0,65% 1,2% 1%

 Valori pentru calculul impozitului pe teren

 

Tip teren Miercurea Ciuc Odorheiu Secuiesc Topliţa Gheorgheni Bălan
Teren intravilan cu construcţii zona A – 8.611 lei/ha; zona B – 5.980 lei/ha; zona C – 3.750 lei/ha; zona D – 2.006 lei/ha zona A – 8.799 lei/ha; zona B – 6.138 lei/ha; zona C – 3.885/ha; zona D – 2.053 lei/ha zona A – 6.585 lei/ha; zona B – 5.065 lei/ha; zona C – 3.039 lei/ha; zona D – 1.520 lei/ha zona A – 6.344 lei/ha; zona B – 4.426 lei/ha; zona C – 2.801 lei/ha; zona D – 1.481 lei/ha zona A – 6.545 lei/ha; zona B – 4.447 lei/ha; zona C – 2.113 lei/ha; zona D – 1.230 lei/ha
Teren intravilan alte categorii variază între 38 de lei/ha pentru unul situat în zona C şi acoperit cu ape (dar nu amenajări piscicole) şi 134 de lei pentru un teren arabil amplasat în zona A. variază de la 11 lei/ha/an pentru un teren cu ape situat în zona C şi 38 de lei/ha/an pentru un teren arabil amplasat în zona A variază de la 8 lei/ha pentru un teren cu ape situat în zona C şi 28 de lei/ha/an pentru un teren arabil amplasat în zona A variază de la 8 lei/ha pentru un teren cu ape situat în zona C şi 28 de lei/ha/an pentru un teren arabil amplasat în zona A variază de la 8 lei/ha pentru un teren cu ape situat în zona C şi 28 de lei/ha/an pentru un teren arabil amplasat în zona A
Teren extravilan variază de la 2 lei/ha pentru cele cu apă (fără amenajări piscicole), 70 de lei/ha pentru amenajări piscicole, 58 de lei/ha pentru teren cu construcţii, 113 lei/ha pentru terenurile arabile variază între 9 lei/ha pentru cele cu apă (dar să nu fie amenajări piscicole), 51 de lei/ha pentru amenajări piscicole, 46 de lei/ha pentru teren cu construcţii şi 76 de lei/ha pentru terenurile arabile

 

variază între 1,01 lei/ha pentru cele cu apă (dar să nu fie amenajări piscicole), 26,33 de lei/ha pentru amenajări piscicole, 22,28 de lei/ha pentru teren cu construcţii şi 42,55 de lei/ha pentru terenurile arabile

 

variază între 3 lei/ha pentru cele cu apă (dar să nu fie amenajări piscicole), 32 de lei/ha pentru amenajări piscicole, 32 de lei/ha pentru teren cu construcţii şi 51 de lei/ha pentru terenurile arabile.

 

nu are teren extravilan

 

 Valori pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport

 

Tip mijloc de transport Miercurea Ciuc Odorheiu Secuiesc Topliţa Gheorgheni Bălan
Motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3 11 11 8,1 9 8
Motociclete cu capacitatea de peste 1.600 cm3

 

13 12 9,1 10 9
Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 şi 2.000 cm3 25 24 18,2 19 18
Pentru 2.001-2.600 cm3 102 99 73 75 72
Pentru 2.601-3.000 cm3

 

204 197 146 150 144
Pentru cele de peste 3.000 cm3

 

412 397 294 300 290
Pentru autobuze, autocare şi microbuze

 

34 32 24,3 25 24
Pentru alte vehicule cu masa totală de până la 12 tone

 

42 41 30 31 30

LIVIU CÂMPEAN

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.