Consiliul Judeţean Harghita | Informația Harghitei - jurnal independent
marți , 19 octombrie 2021
Home » Consiliul Judeţean Harghita

Consiliul Judeţean Harghita

cu sediul în Miercurea Ciuc, Piaţa Libertăţii, nr. 5

organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante:

Direcția resurse umane ți comunicare, Compartimentul resurse umane şi perfecţionare profesională: consilier, clasa I, grad profesional asistent

Condiţii de participare:

– condiţii generale prevăzute la art. 465 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 1 an;

Concursul pentru ocuparea funcţiei de consilier, clasa I, grad profesional asistent va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Harghita, după cum urmează:

– proba scrisă: 27 octombrie 2021, ora 12:00;

– proba de interviu: 2 noiembrie 2021, ora 10:00.

Dosarele de concurs se depun la sediul Consiliului Judeţean Harghita însoţite de documentele originale până la data de 19 octombrie 2021 (inclusiv), în termen de 8 zile de la data afişării anunţului la sediul Consiliului Judeţean Harghita – în perioada 12.10.2021-19.10.2021.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Consiliului Judeţean Harghita respectiv şi pe site-ul Consiliului Judeţean Harghita: https://judetulharghita.ro/consiliul-judetean-harghita/cariera/.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul instituţiei şi prin telefon 0266/20.77.00, int. 1406, 1408 sau pe adresa de e-mail: hr@judetulharghita.ro.

(Data publicării: 12.10.2021)