Consiliul Judeţean Harghita | Informația Harghitei - jurnal independent
joi , 28 septembrie 2023
Home » Consiliul Judeţean Harghita

Consiliul Judeţean Harghita

cu sediul în Miercurea-Ciuc, Piaţa Libertăţii nr. 5

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacantă, în baza art. IV, alin. (2), lit. b) din OUG 34/202 şi art. 618, alin. (3) din Codul administrativ:

1. Direcţia generală programe şi proiecte, Compartimentul relaţii cu culte religioase

– Post unic: consilier, clasa I, grad profesional superior

Condiţii de participare:

– condiţii generale prevăzute la art. 465 din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 7 ani.

Concursul va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Harghita, după cum urmează:

– Proba scrisă: 17 octombrie 2023, ora 12:00;

– Proba interviului: 23 octombrie 2023, ora 10:00.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Dosarele de concurs se depun la sediul Consiliului Judeţean Harghita, însoţite de documentele originale, până la data de 3 octombrie 2023 (inclusiv), în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului la sediul Consiliului Judeţean Harghita – în perioada 14.09.2023-03.10.2023.

Condiţiile de participare la concurs se afişează la sediul Consiliului Judeţean Harghita, respectiv şi pe site-ul Consiliului Judeţean Harghita: https://judetulharghita.ro/consiliul-judetean-harghita/cariera.

Persoana responsabilă cu primirea dosarelor de concurs este doamna Jurian Ildikó-Melinda, consilier – Direcţia resurse umane şi comunicare, telefon 0266/20.77.00, int. 1406, 1408, adresa de e-mail jurianildiko@judetulharghita.ro.

(Data publicării pe site: 15.09.2023)