Agenţia de Dezvoltare Judeţeană Harghita | Informația Harghitei - jurnal independent
marți , 21 septembrie 2021
Home » Agenţia de Dezvoltare Judeţeană Harghita

Agenţia de Dezvoltare Judeţeană Harghita

cu sediul în Miercurea Ciuc, Piaţa Libertăţii, nr. 5, judeţul Harghita

organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractual vacante,  conform art. 7, alin. (1) şi (4) din HG nr. 286/2011:

  • Inspector de specialitate, grad profesional debutant, perioadă nedeterminată

Condiţii de participare:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniile ştiinţe economice sau ştiinţe administrative;

– vechime în specialitatea studiilor absolvite: nu necesită vechime;

– curs achiziţii publice absolvit (adeverinţă sau atestat/diplomă).

  • Inspector de specialitate, grad profesional IA, perioadă nedeterminată

Condiţii de participare:

– studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

– vechime în specialitatea studiilor absolvite: 7 ani;

– cunoştinţe de operare pe calculator: Microsoft Office, folosirea reţelelor de socializare– nivel avansat.

  • Inspector de specialitate, grad profesional I, perioadă nedeterminată

Condiţii de participare:

– studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

– vechime în specialitatea studiilor absolvite: 5 ani;

– cunoştinţe de operare pe calculator: Microsoft Office– nivel avansat.

Concursul va avea loc:

6 octombrie 2021 – proba scrisă, ora 10:00;

13 octombrie 2021 – proba interviu, ora 10:00 ,la sediul ADEHAR.

Înscrierile se fac până la data de 28 septembrie 2021, ora 16:00 (inclusiv).

Dosarele de concurs se depun la sediul ADEHAR însoţite de documentele originale.

Bibliografia, formularul de înscriere, relaţii suplimentare se pot obţine la sediul ADEHAR, camera 401, telefon 0266/20.77.01, interior 1608, şi pe site-ul CJH: https://judetulharghita.ro/consiliul-judetean-harghita/cariera.

(Data publicării: 14.09.2021)