7 asiguraţi supăraţi… | Informația Harghitei - jurnal independent
sâmbătă , 20 iulie 2024
Home » Sănătate » 7 asiguraţi supăraţi…
7 asiguraţi supăraţi…

7 asiguraţi supăraţi…

Potrivit domnului Duda Tihamér Attila, în perioada mai-iunie, o echipă constituită la nivelul Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) Harghita a efectuat 23 de acţiuni de control operativ, la tot atâţia furnizori de servicii medicale aflaţi în relaţie contractuală cu instituţia al cărei preşedinte-director general este. Din aceste controale, 7 au fost demarate „în urma sesizărilor venite din partea asiguraţilor”, foarte probabil supăraţi pe ceva sau pe cineva din sistem, iar restul prin sondaj.
Dacă ar fi să le grupez în funcţie de domeniu, lista completă a acţiunilor desfăşurate în intervalul de timp amintit ar arăta astfel: 13 consumate în asistenţă medicală primară; 6 la furnizori de medicamente; 2 în ambulatoriu de specialitate clinic şi 2 în ambulatoriu de specialitate paraclinic.
Prin acest demers, important de luat în seamă şi în perspectivă, s-au urmărit, după cum sublinia interlocutorul meu, modul în care au fost respectate dispoziţiile legale referitoare la cardul naţional de sănătate şi acordarea serviciilor medicale, a medicamentelor, dispozitivelor medicale şi îngrijirilor la domiciliu, asiguraţilor din sistemul public de asigurări sociale de sănătate.
Sigur, acum dacă m-aţi întreba pe mine ce părere am despre cei 7 asiguraţi supăraţi, v-aş răspunde că aş fi foarte curioasă să ştiu ce i-a nemulţumit pe fiecare dintre ei, dar cum părerea mea nu contează în condiţiile date, am să vă spun că problemele lor se regăsesc printre problemele tematicii echipei de control.
Pentru a nu mai lungi însă povestea, iată şi concluziile care s-au desprins în urma verificărilor făcute în cele două luni scurse de la introducerea cardului de sănătate şi validarea serviciilor prestate cu ajutorul lui: fiecare furnizor verificat avea în dotare un calculator cu aplicaţie SIUI sau una compatibilă şi un cititor/cititoare de card; la un furnizor de servicii medicale din asistenţa ambulatorie de specialitate pentru specialităţi clinice, din cauza unor probleme tehnice apărute la cititorul de card, serviciile medicale acordate la nivelul cabinetului nu au putut fi validate cu acest document; doi furnizori de servicii medicale din asistenţa medicală primară au refuzat acordarea serviciilor medicale, fiecare câte unui asigurat care nu a putut prezenta cardul, alţii trei reuşind să remedieze situaţia prin a reveni la sentimente mai bune, după refuzul iniţial.
„Toate iregularităţile pe care vi le-am prezentat s-au înregistrat în primele zile de utilizare a sistemului informatic al cardului, când furnizorii încă nu erau familiarizaţi cu regulile. Dar, din păcate, şi acum mai există perioade în care sistemul nu poate fi accesat sau funcţionează foarte lent…”, a concluzionat d-l Duda „subiectul control”, precizând în prealabil că în cazul a trei furnizori de servicii au fost dispuse măsuri corective, într-una din situaţii aplicându-se chiar şi un avertisment scris.
Pentru dumneavoastră, asiguraţii din sistem, cu ceva mai multă aplecare către cifre, voi prezenta succint o situaţie comparativă sub aspectul valorilor realizate de furnizori şi cel al numărului de persoane beneficiare de servicii/prescripţii medicale, între luna aprilie, pe de o parte, şi mai, respectiv iunie pe de altă parte, ştiut fiind că prin implementarea sistemului cardului naţional de sănătate se urmărea şi instituirea unor reguli serioase în privinţa decontărilor serviciilor prestate, cu o prognoză favorabilă reducerii semnificative a unor cheltuieli.
Drept urmare, reţin că în asistenţa medicală primară, faţă de luna de referinţă, sunt înregistrate 93, respectiv 96 de procente la valoare şi 93, respectiv 95 procente la numărul persoanelor consultate; în asistenţa medicală de specialitate, 92% în mai şi 105% în iunie – la valoare; 91 şi 104 la sută – la consultaţii + servicii; la medicamentele cu şi fără contribuţie – notez la valoare 88% pentru mai şi 100% pentru iunie, iar la număr de reţete 88 şi 96 la sută.
Cât priveşte asistenţa medicală spitalicească, faţă de aprilie în mai se înregistrează 99 de procente, iar în iunie 103 procente, la valoare.
Lăsându-vă dumneavoastră plăcerea de a interpreta aceste cifre, eu închei articolul cu îndemnul preşedintelui-director general al CAS Harghita, Duda Tihamér Attila, de a vă adresa instituţiei pe care o păstoreşte, dacă întâmpinaţi greutăţi de genul celor la care m-am referit, întrucât, crede domnia sa, sugestiile şi reclamaţiile primite din partea asiguraţilor reprezintă o cale de a corecta lucrurile acolo unde ele încă se mai poticnesc!
ŞTEFANA DRĂGHICI

Comentarii:

comentarii

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.