Transilvania Furată: Caracatiţei Verzi i se scurtează tentaculele (1) | Informația Harghitei - jurnal independent
marți , 29 noiembrie 2022
Home » Agricultură/Ecologie » Transilvania Furată: Caracatiţei Verzi i se scurtează tentaculele (1)
Transilvania Furată: Caracatiţei Verzi i se scurtează tentaculele (1)

Transilvania Furată: Caracatiţei Verzi i se scurtează tentaculele (1)

La finalul anului 2015 şi începutul anului 2016, în ziarul Informaţia Harghitei am publicat sub titlul „CARACATIŢA VERDE ÎŞI EXTINDE TENTACULELE” câteva episoade despre înfiinţarea şi funcţionarea Parcului Natural Defileul Mureşului Superior (PNDMS) şi Siturilor Natura 2000 Călimani-Gurghiu şi Munţii şi Depresiunea Giurgeului, referindu-ne şi la administrarea acestor arii naturale protejate de către o societate comercială privată din Gheorgheni, respectiv SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA, condusă de dr. ing. Melles Előd.

După publicarea acestor materiale am avut o întâlnire şi o discuţie cu domnul dr. ing. Melles Előd, care, printre altele, era nemulţumit de unele afirmaţii din materialele publicate, categorisindu-le ca neadevărate. Mai mult, mi-a dat şi explicaţii de genul că domnia sa a investit în Defileul Mureşului pentru a proteja natura, fără alte intenţii, prin respectarea legii.

Modul în care a respectat legislaţia în vigoare şi clauzele contractuale, timp de 7 ani ca administrator al Parcului Natural Defileul Mureşului Superior (PNDMS), reiese foarte clar din faptul că în data de 10 iunie 2016, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor emite Adresa nr. 4174/CPP, prin care se face dovada încetării Contractului de administrare nr. 6/18.03.2010, încheiat de către SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA cu Ministerul Mediului şi Pădurilor, modificat prin Act adiţional nr. 321/LB/31.01.2012, respectiv nr. 465/31.01.2012, iar în data de 26 iunie 2017, Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a VIII-a Contencios-Administrativ şi Fiscal a dispus anularea Contractului de administrare nr. 6/18.03.2010, modificat prin Actul adiţional nr. 321/LB/31.01.2012; nr. 465/31.01.2012, încheiat între SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA şi Ministerul Mediului şi Pădurilor, condus la acea vreme de ministrul László Borbély. Această sentinţă nu este definitivă, cei de la Gheorgheni având posibilitatea să facă recurs, în 30 de zile de la comunicarea motivării la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României.

După cum puteţi constata, în scopul menţinerii stăpânirii şi controlului asupra PNDMS şi Siturilor Natura 2000 amintite între administrator şi minister s-au produs multe ilegalităţi semnalate de proprietari, tolerate şi acoperite chiar de organele de control. Ba mai mult, s-a ajuns şi la crearea unor falsuri.

Reluăm povestea Parcului Natural Defileul Mureşului Superior, de la înfiinţare, până la anularea Contractului de administrare de către Curtea de Apel Bucureşti, cu date actualizate.

——

Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, pe baza Tratatului de Aderare, privind măsurile de mediu pe termen scurt ce trebuiau întreprinse, statele care aderă, inclusiv România, aveau obligaţia să-şi mărească suprafeţele ariilor protejate (Natura 2000). În acel timp, România şi-a luat angajamentul faţă de Uniunea Europeană că, până la sfârşitul anului 2006, suprafaţa ariilor protejate trebuie să ajungă la circa 15 la sută, atâta cât este media în Uniunea Europeană, România având la acea dată numai 7 la sută din suprafaţă arii protejate.

În contextul acestor angajamente, în anul 2007, unii „PROTECTORI AI NATURII”, printre care Attila Korodi – ministrul Mediului şi Dezvoltării Durabile, László Borbély, ministrul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, succesor al lui Attila Korodi, la Ministerul Mediului, din anul 2008, până în anul 2012, dr. ing.Ábrán Péter, şef serviciu biodiversitate la Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş (fondator şi membru al ONG „RHODODENDRON” din Târgu Mureş, care a întocmit şi elaborat documentaţiile ştiinţifice de propunere a mai multor arii naturale protejate în judeţul Mureş, printre care „Scaunul Domnului” Parcul Natural „Defileul Mureşului Superior”, Situl Natura 2000 „Călimani-Gurghiu” şi altele), dr. ing. Melles Előd, fost şef al Ocolului Silvic Gheorgheni din cadrul Direcţiei Silvice Harghita, un foarte bun apropiat al lui Verestóy Attila şi alţii, au speculat, pur şi simplu, angajamentele de mediu ale României faţă de Uniunea Europeană, încercând prin toate mijloacele să sprijine restituirea şi acapararea acestor suprafeţe.

În urma promulgării Legii nr. 247/2005 privind restituirea proprietăţilor şi mica reformă în justiţie, în inima Transilvaniei, mai precis în judeţul Mureş, urmaşii unor grofi unguri, printre care Bánffy, Kemény, Farkas, Urmánczy, Eltető, Bethlen, SC Gudea Mesterhaza SA, Societatea Anonimă de Silvicultură Ardeleană, au revendicat suprafeţe imense de păduri (44.500 hectare), proprietăţi imobiliare şi terenuri agricole, circa 65 la sută din suprafaţa Parcului Natural Defileul Mureşului Superior şi o mare parte din suprafaţa Sitului „Natura 2000 Călimani-Gurghiu”.

În conformitate cu documente din Arhivele Naţionale, în anul 1944, în Transilvania, existau 119 baroni, grofi şi alte denumiri (unguri), care deţineau 13.871 de acţiuni, fiecare acţiune echivalând cu un juger de pădure (1 juger=5.787 mp). Rezultă că suprafaţa totală de pădure deţinută de aceştia în Transilvania era de 8.027 hectare, nu sute de mii cât au revendicat urmaşii şi aşa-zişi urmaşi conform Legii nr. 247/2005, sprijiniţi cu mult sârg şi devotament de „protectorii naturii” enunţaţi mai sus, unii dintre ei cu funcţii înalte în statul român şi cu mari influenţe „colegiale”, solicitând 44.500 hectare de pădure din Munţii Călimani şi Gurghiu numai pe suprafaţa administrativ-teritorială a judeţului Mureş.

Urmaşii acestora solicită suprafeţe imense, cu mult mai mari faţă decât au avut în realitate. Printr-o pură coincidenţă, în anul 2006 se înfiinţează o societate de drept privat cu sediul în municipiul Gheorgheni, pe strada Gábor Áron, nr. 2, judeţul Harghita, numită OCOLUL SILVIC DE REGIM GHEORGHENI SA, acţionari ai acestei societăţi fiind Composesoratele din zona Gheorgheni-Lăzarea-Remetea, nicidecum acţionari din judeţul Mureş.

Tot printr-o pură coincidenţă, administratorul acestei societăţi nu este nimeni altul decât dr. ing. Melles Előd, fost şef al Ocolului Silvic Gheorgheni, din cadrul Direcţiei Silvice Harghita, ocol care a fost desfiinţat în urma tăierilor ilegale de păduri, constatate de autorităţile statului român, vinovatul principal pentru aceste distrugeri fiind găsit acelaşi dr. ing. Melles Előd, aşa cum reiese din procesul-verbal al şedinţei Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, corupţiei şi pentru petiţii din Parlamentul României, din 30 martie 2010.

Urmaşii foştilor grofi unguri şi ai societăţilor acestora intentează statului român mai multe procese prin care solicită să li se restituie, în întregime, proprietăţile care, de fapt, le-au fost despăgubite în coroane-aur, de statul român, în ciuda faptului că, dintre aceştia, unii au fost declaraţi criminali de război, cum este baron Bánffy Dániel, condamnat prin Decizia Penală nr. 2213 din 3 decembrie 1952, pronunţată de către Tribunalul Capitalei Republicii Populare Române, Colegiul Penal, pentru săvârşirea crimelor contra umanităţii, prin care s-a dispus şi confiscarea averii.

Aceste suprafeţe formează în prezent cea mai compactă suprafaţă cu pădure din România, aproximativ 136.000 de hectare, toate aflate în judeţul Mureş şi pe care „PROTECTORII NATURII” mai sus-menţionaţi le-au inclus în aria protejată Natura 2000 Călimani-Gurghiu.

Din anul 2007, până în anul 2010, în zona Defileul Mureşului Superior, deşi a fost o mare agitaţie din partea „PROTECTORILOR NATURII” privind aceste restituiri către urmaşii grofilor unguri şi societăţile acestora, cu ramificaţii şi domicilii în Ungaria, nici până acum urmaşii şi aşa-zişii urmaşi nu au reuşit să-şi primească înapoi proprietăţile revendicate.

Văzând că nu au nici o reuşită, aceşti „protectori ai naturii”, sub umbrela unei aşa-zise arii protejate care avea susţinere atât la Ministerul Mediului, condus de către lideri ai UDMR-ului (László Borbély – ministru), cât şi la Uniunea Europeană, prin anumite organizaţii de mediu, au preluat administrarea acestor terenuri prin înfiinţarea unui parc natural.

În acest joc, „protectorii naturii” introduc în scenă, ca personaj principal, Societatea Comercială Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni, condusă de dr. ing. Melles Előd.

Pentru a înţelege mai bine ce se întâmplă, vom prezenta în mai multe episoade, bine documentate, în care vom aduce la lumina tiparului documente existente, povestea Parcului Natural Defileul Mureşului Superior şi a Sitului Natura 2000 Călimani-Gurghiu.

(Va urma)

VASILE GOTEA

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.