Transilvania furată: Caracatiţei verzi i se retează tentaculele (7) | Informația Harghitei - jurnal independent
marți , 27 septembrie 2022
Home » Agricultură/Ecologie » Transilvania furată: Caracatiţei verzi i se retează tentaculele (7)
Transilvania furată: Caracatiţei verzi i se retează tentaculele (7)

Transilvania furată: Caracatiţei verzi i se retează tentaculele (7)

Deşi nu existau juridic ca administraţie li s-a aprobat planul de management!?

În data de 10 iunie 2016, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor emite adresa nr. 4174/CPP, prin care se face dovada încetării contractului de administrare nr. 6/18.03.2010, încheiat de către SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA cu Ministerul Mediului şi Pădurilor, modificat prin act adiţional nr. 321/LB/31.01.2012, respectiv nr. 465/31.01.2012.

Prin acest act, Ministerul Mediului recunoaşte, de fapt, că nu a existat la momentul semnării contractului de administrare o structură special constituită cu personalitate juridică distinctă, din care cităm: „Atunci Asociaţia Administraţia Parcului Natural Defileul Mureşului Superior, nefiind a nici uneia dintre entităţile enumerate la art. 18, alin. 1 din OUG nr. .57/2007, nu constituie structură de administrare special constituită cu personalitate juridică necesară ariei naturale protejate, în sensul prezentului act normativ”.

Şi această adresă este o nebuloasă.

Deşi ministerul precizează în adresa amintită că încetarea contractului de administrare s-a făcut în baza OUG nr. 57/2007, art. 18, precum şi a art. 4.4, lit. d) din contractul de administrare nr. 6/18.03.2010, modificat prin act adiţional nr. 321/LB/31.01.2012 şi respectiv 465/31.01.2012, în adresa amintită foloseşte cuvântul „încetare”, care nu apare nici în OUG 57 şi nici în Contractul de administrare.

Conform încălcării art. 18 din OUG 57, contractul trebuia anulat, iar conform încălcării art. 4.4 din contract, modificat prin act adiţional, contractul trebuia reziliat.

Deşi ministerul a amintit cele două articole, nu le-a folosit, nici nu a anulat şi nici nu a reziliat contractul, ci pur şi simplu l-a încetat, cum se spune, după ureche.

Corect era ca acest contract să fie anulat.

Chiar dacă contractul de administrare nr. 6/18.03.2010, modificat prin act adiţional, încheiat de Ministerul Mediului cu SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA a încetat din data de 10.06.2016, SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA, prin două dosare depuse la Curtea de Apel Bucureşti, Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal, solicită anularea actului administrativ, respectiv a adresei nr. 4174/CPP/10.06.2016 şi suspendarea executării acestui act administrativ, adică repunerea din nou a SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA ca administrator al PNDMS.

De asemenea, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, de la data încetării contractului, nu a pierdut timpul „degeaba”, publicând în data de 23 decembrie 2016 în Monitorul Oficial 1041, Partea I, Ordinul de Ministru nr. 1556/29.07.2016 PRIVIND APROBAREA Planului de Management al Parcului Natural Defileul Mureşului Superior şi al ariilor naturale protejate anexe, fără să ţină cont de observaţiile autorităţilor locale şi ale proprietarilor din zonă şi fără să ţină cont că acest contract de administrare a încetat.

 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1041, 23 decembrie 2016.

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

ORDIN

privind aprobarea Planului de Management al Parcului Natural Defileul Mureşului Superior şi al ariilor naturale protejate anexe

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 111339/AC din 20 iulie 2016 al Direcţiei biodiversitate, ţinând cont de Decizia etapei de încadrare nr. 6231 din 14 decembrie 2015 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş, procesele-verbale ale Consiliului consultativ nr. 430 din 11 august 2015 şi nr. 436 din 12 august 2015, Avizul Consiliului ştiinţific nr. 425 din 10 august 2015, Avizul Ministerului Culturii nr. 3439 din 3 iunie 2016, Avizul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 224972 din 14 iunie 2016, Avizul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 54462 din 9 iunie 2016,

În temeiul prevederilor art. 21, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13, alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. Se aprobă Planul de Management al Parcului Natural Defileul Mureşului Superior şi al ariilor naturale protejate anexe, prevăzut în anexa care face parte integrantă la prezentul ordin.

Art. 2. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  1. Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor,

Viorel Traian Lascu,

secretar de stat

Bucureşti, 29 iulie 2016.

Nr. 1556.

 

Se pune întrebarea „Oare de ce?”.

Probabil, pentru a justifica suma din contractul de finanţare nr. 128681/02.04.2012 pentru proiectul „Managementul Integrat al PNDMS+” încheiat între Ministerul Mediului şi Pădurilor şi SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA, în valoare de 2,5 milioane de euro, bani încasaţi.

Reglementările din Planul de Management, conform OUG nr. 57/2007, art. 21, alin. 1, 3, 6; art. 22; art. 24 sunt obligatorii pentru toţi administratorii de terenuri, persoane fizice şi juridice, iar nerespectarea lor duce la sancţiuni disciplinare, contravenţionale şi penale.

Deşi contractul de administrare nr. 6/18.03.2010, modificat prin act adiţional nr. 1/2012, încheiat de Ministerul Mediului şi Pădurilor cu SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA a încetat din data de 10.06.2016, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a aprobat Planul de Management printr-un Ordin de Ministru din 29 iulie 2016, după încetarea contractului şi l-a publicat în Monitorul Oficial al României abia în decembrie 2016; deşi contractul a încetat, în Planul de Management se specifică că implementarea acestuia se face de către administrator, respectiv SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA, prin Administraţia Parcului Natural Defileul Mureşului Superior din Gheorgheni, inexistentă juridic.

Conform căror reglementări legale, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor conferă SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA să aplice Planul de Management, fără ca acesta să fie parte în contractul de administrare şi mai mult reglementările acestuia să fie aplicate de Administraţia Parcului Natural Defileul Mureşului Superior, din Gheorgheni, entitate din subordinea SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA, care nu a avut personalitate juridică?

Prin această măsură, ministerul a sperat, premeditat, de când a aprobat Planul de Management că SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA va fi repus în drepturi.

Prin aprobarea Planului de Management al unei societăţi cu care nu mai avea nici un contract a acoperit cheltuirea banilor europeni din acel contract de finanţare privind Planul de Management în care ministerul este parte.

Ce să mai credem??!!

(Va urma)

VASILE GOTEA

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.