Puteți susține ziarul Informația Harghitei și, implicit, această pagină de Internet
prin direcționarea către Fundația „Adevărul Harghitei”
a până la 3,5% din impozitul datorat.

Transilvania furată: Caracatiţei verzi i se retează tentaculele (6) | Informația Harghitei - jurnal independent
vineri , 28 ianuarie 2022
Home » Agricultură/Ecologie » Transilvania furată: Caracatiţei verzi i se retează tentaculele (6)
Transilvania furată: Caracatiţei verzi i se retează tentaculele (6)

Transilvania furată: Caracatiţei verzi i se retează tentaculele (6)

De la complicităţi de sus până jos, la falsuri grosolane şi incredibile

În aceşti ani, în urma numeroaselor sesizări făcute la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, cunoscut ca Ministerul Mediului, de către proprietarii de terenuri şi case din cadrul PNDMS, s-au primit o serie de răspunsuri, care, pur şi simplu, caută să acopere complicităţile dintre minister şi SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA, din anul 2007 până de curând.

De la aceste complicităţi s-a ajuns şi la crearea unor falsuri în scopul menţinerii stăpânirii şi controlului asupra PNDMS şi Siturilor Natura 2000 amintite în episoadele anterioare.

Pentru a demonstra unul dintre falsuri, mă voi referi strict la documente emanate de la ministerul de resort şi de la alte instituţii.

În adresa nr. 12358/LVT/22.01.2016, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) a specificat că „la momentul desfăşurării procedurii de atribuire în administrare a PNDMS, SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA a avut dreptul legal de a candida pentru poziţia de administrator a PNDMS, deoarece întrunea dispoziţiile OUG nr. 57/2007”.

Dar adevărul nu este acesta, pentru că SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA este o simplă societate comercială, înfiinţată conform Legii nr. 31/1990, iar OUG nr. 57/2007 prevede, în mod special, că structurile de administrare ale ariilor naturale protejate trebuie să fie cu personalitate juridică distinctă, aflată în subordinea unor societăţi comerciale sau Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, aflată în coordonarea metodologică obligatorie a Ministerului Mediului.

Mă întreb: dacă SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA este o simplă societate comercială, cum a întrunit condiţiile prevăzute de OUG nr. 57/2007?!

În aceeaşi adresă 12358, Ministerul Mediului face nişte afirmaţii „senzaţionale”: „În urma controalelor realizate de Garda Naţională de Mediu a fost solicitat SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA, care era administrator al ariei naturale protejate, să demareze procedurile legale pentru dobândirea personalităţii juridice”.

Ce să înţeleg din aceste afirmaţii?

Că administratorul ariei naturale protejate nu a avut personalitate juridică la semnarea contractului de administrare nr. 6/18.03.2010 sau că acesta şi-a desfăşurat activitatea în mod nelegal?

Ce a verificat ministerul, o „ceva” fără personalitate juridică, de i se trasează sarcina de dobândire a personalităţii juridice?!

Mai mult, prin aceeaşi adresă, Ministerul Mediului menţionează că: „Administratorul ariei protejate a transmis Încheierea civilă nr. 1047/CC din 10 iunie 2014 a Judecătoriei Reghin, prin care se transmite dovada dobândirii personalităţii juridice a ASOCIAŢIEI ADMINISTRAŢIA PARCULUI NATURAL DEFILEUL MUREŞULUI SUPERIOR”.

Este imposibil de priceput asemenea îmbârligături. Dacă exista un administrator al PNDMS, denumit ca în contractul de administrare, SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA, de ce Ministerul Mediului mai solicită şi acceptă personalitatea juridică a unei asociaţii care nu are încheiat nici un contract de administrare a PNDMS, cu Ministerul Mediului?

Pe site-ul SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA se menţionează că: „Administraţia Parcului Natural Defileul Mureşului Superior, denumită APNDMS, este înfiinţată cu rol de analiză, planificare, supraveghere şi control pe teritoriul Parcului Natural Defileul Mureşului Superior, este o subunitate a SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA şi funcţionează în baza unui contract de administrare încheiat cu Ministerul Mediului şi Pădurilor”.

De aici se înţelege că dreptul de administrare a PNDMS se face, efectiv, de către APNDMS. Unde este personalitatea juridică a acestei administraţii? Ce este cu această îmbârligătură, din moment ce administrator legal al PNDMS, conform contractului de administrare, este SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA?!

Şi încă ceva: relevant este că în dosarul de candidatură la administrarea PNDMS al SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA a fost depus un document numit „Regulamentul de organizare şi funcţionare (ROF) al PNDMS”, unde la art. 5, punctul 1 se prevede că „responsabilitatea administrării PNDMS revine structurii special constituite numită Administraţia Parcului Natural Defileul Mureşului Superior”.

Cum a putut Ministerul Mediului să ia în considerare o structură de administrare, numită APNDMS, cu sediul la Gheorgheni, dacă aceasta nu există juridic?!

Acelaşi minister, pentru a acoperi îmbârligăturile, i-a solicitat SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA, abia în anul 2014, să demareze procedurile legale pentru dobândirea personalităţii juridice şi a acceptat Încheierea civilă nr. 1047/10.06.2014 a Asociaţiei Administraţia Parcului Natural Defileul Mureşului Superior, cu sediul în comuna Răstoliţa, satul Iod, nr. 525, judeţul Mureş (în clădirea fostei şcoli cu clasele I-IV), deşi această asociaţie nu administrează PNDMS şi nici nu a avut contract cu Ministerul Mediului.

Prin această încheiere civilă, cei de la Gheorgheni, împreună cu Ministerul Mediului au acoperit inexistenţa personalităţii juridice a APNDMS, care în decurs de 6 ani a emis şi parafat tot felul de avize în urma cărora au fost percepute, în mod ilegal, tot felul de taxe de la proprietarii din interiorul PNDMS!

Mai mult, deşi SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA trimite Ministerului Mediului celebra Încheiere civilă nr. 1047, abia în luna iunie 2014, acelaşi minister emite, ATENŢIE!, Administraţiei Parcului Natural Defileul Mureşului Superior, care nu există juridic, Avizul nr. 15343/24.04.2014, prin care a fost stabilit sistemul de tarife instituit de către APNDMS, care nu există juridic!?

De aici reies foarte clar compromisurile dintre Ministerul Mediului şi cei de la Gheorgheni.

În continuare vom demonstra un fals grosolan, care a stat la baza obţinerii Încheierii civile 1047/CC/10.06.2014, prin care s-a înfiinţat ASOCIAŢIA ADMINISTRAŢIA PARCULUI NATURAL DEFILEUL MUREŞULUI SUPERIOR (AAPNDMS), încheiere pe care Ministerul Mediului a acceptat-o ca dovadă a dobândirii personalităţii juridice a celor care administrează PNDMS!?

Iată ce scrie în pagina nr. 2 a Încheierii civile nr. 1047/CC/10 iunie 2014 din Dosarul nr. 1542/289/2014: „Pentru acordarea personalităţii juridice s-au depus la dosar următoarele acte: dovada sediului, constând în contractul de închiriere nr. 1659 din 18 mai 2010, în copie legalizată, conform Încheierii nr. 689 din 28 mai 2014 (fila 42-43)…”.

În cadrul investigaţiilor jurnalistice efectuate, am adresat, printre altele, în scris, o întrebare primarului comunei Răstoliţa: „Dacă pe raza comunei Răstoliţa există o Asociaţie Administraţia Parcului Natural Defileul Mureşului Superior. Dacă DA, cine a înfiinţat-o, data înfiinţării, sediul. Dacă sediul este pe domeniul public, doresc copie după contractul de închiriere”.

Prin Adresa nr. 332/03.02.2016, semnată de primarul Lirca Marius Ioan şi parafată cu ştampila comunei Răstoliţa, am primit un răspuns scurt şi concludent „Nu”.

Am continuat investigaţiile şi am aflat tot dintr-un răspuns al primarului comunei Răstoliţa, prin Adresa nr. 1300/18.04.2016, că „în data de 18 mai 2010 a fost încheiat contractul de închiriere nr. 1659 între comuna Răstoliţa şi SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA şi are ca obiect închirierea unui spaţiu situat în comuna Răstoliţa, sat Iod, nr. 525, judeţul Mureş şi că acest contract nu a fost prelungit la expirarea duratei de închiriere, adică 2 ani şi nu avem cunoştinţă dacă această instituţie îşi are sediul sau nu la adresa de mai sus”, fiindu-mi anexată şi o copie după contractul de mai sus.

Mă mir cum s-a putut schimba părerea din luna februarie 2016, de la un răspuns negativ, la existenţa, în aprilie 2016, a unui contract de închiriere!?

Aflând de la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor de existenţa Asociaţiei Administraţia Parcului Natural Defileul Mureşului Superior, prin Încheierea civilă nr. 1047/CC/10 iunie 2014, din Dosarul nr. 1542/289/2014 a Judecătoriei Reghin, am descins investigaţiile şi în acest dosar.

Ce am descoperit, ne-am crucit.

În contractul de închiriere nr. 1659/18 mai 2010 încheiat între comuna Răstoliţa, în calitate de proprietar, reprezentată prin Mogilă Gheorghe, primar şi Oprică Constantin, secretar şi SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA, reprezentat de administrator Melles Előd, în calitate de chiriaş, se stipulează în art. 3, punctul 1 că „durata închirierii este de 2 ani, începând de la data semnării contractului”, iar la art. 2, punctul 1 se stipulează că obiectul contractului îl constituie „…spaţiul ca fiind punct de informare al Administraţiei Parcului Natural Defileul Mureşului Superior”, nicidecum sediul unei asociaţii?!

Mai mult, contractul are 3 pagini, fiecare fiind semnată olograf de secretarul comunei, iar pe ultima pagină de primar, cu ştampila comunei.

Acesta este contractul original, arhivat la sediul Primăriei comunei Răstoliţa.

Iată ce am găsit în Dosarul nr. 1542/289/2014 de la Judecătoria Reghin: contractul de închiriere, având acelaşi număr, cu cel încheiat în 2010, respectiv nr. 1659/18 mai 2010, depus în copie legalizată, autentificat cu nr. 689/20.05.2014, la art. 3, punctul 1 „durata închirierii este de 8 ani…”.

Aici s-a falsificat durata contractului de la 2 la 8 ani, pentru a părea valabil, la doi ani de la expirare, ducând în eroare Judecătoria Reghin, miza fiind obţinerea, cu orice preţ, a unei încheieri civile care să ţină loc de personalitate juridică a ADMINISTRAŢIEI PARCULUI NATURAL DEFILEUL MUREŞULUI SUPERIOR.

Falsul nu este numai aici. Pe ultima pagină sunt diferenţe între contractul original de la Primăria Răstoliţa şi cel din dosarul amintit de la Judecătoria Reghin.

Iată diferenţele: semnătura primarului nu se aseamănă. Lipseşte ştampila comunei Răstoliţa şi pe cele trei pagini lipseşte semnătura secretarului, cum este în contractul original.

Cine a falsificat contractul în a cărui autentificare notarială se precizează că originalul se află la titular, adică la SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA, prin administrator Melles Előd, iar celălalt exemplar la Primăria Răstoliţa, care susţine că nu a prelungit contractul?!

Acest fals atrage după el multe şi mari probleme cu consecinţe juridice grave.

Despre acest fals, Asociaţia Proprietarilor din Defileul Mureşului a înaintat în luna mai 2016, o plângere penală Parchetului de pe lângă Judecătoria Reghin. Deşi plângerea este însoţită de înscrisurile doveditoare a faptelor, nici până la această oră oamenii nu cunosc nici un rezultat.

Sperăm ca această plângere să nu se îngălbenească în vreun sertar până faptele se prescriu.

Cine este răspunzător de aceste falsuri?!

Cine face lumină?!

(Va urma)

VASILE GOTEA

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.