Şedinţă ordinară festivă a Consiliului Judeţean Harghita la Praid | Informația Harghitei - jurnal independent
duminică , 26 iunie 2022
Home » Societate » Şedinţă ordinară festivă a Consiliului Judeţean Harghita la Praid
Şedinţă ordinară festivă a Consiliului Judeţean Harghita la Praid

Şedinţă ordinară festivă a Consiliului Judeţean Harghita la Praid

  • Acordarea premiului „Joánnes Kájoni” pentru dezvoltarea comunităţii pe plan local, cooperarea judeţului Harghita cu Universitatea Maghiară de Agricultură şi Ştiinţe ale Vieţii din Ungaria şi aprobarea programelor de perfecţionare, de cercetări arheologice şi de protecţie a monumentelor istorice sunt doar câteva dintre proiectele aprobate marţi

Şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Harghita din luna mai s-a desfăşurat la Praid şi în debutul acesteia a avut loc un moment festiv: acordarea premiului „Joánnes Kájoni” pentru dezvoltarea comunităţii pe plan local, respectiv doamnei Korona Julianna din localitate, profesoară de muzică pensionară, „pentru întreaga sa activitate, pentru contribuţia sa profesională în dezvoltarea culturală a localităţii şi pentru exemplul personal dat comunităţii”.

Intrând în ordinea de zi a şedinţei, Benedek Alexandra, care îl înlocuieşte pe consilierul Sándor Barna (UDMR), al cărui mandat a încetat prin demisie, a depus jurământul. Avându-se în vedere opţiunea, pregătirea profesională şi domeniul în care îşi desfăşoară activitatea, Benedek Alexandra a fost propusă şi validată ca membru în Comisia pentru protecţia mediului şi turism.

Consilierii judeţeni au aprobat situaţiile financiare pe anul 2021 asupra execuţiei bugetare a Consiliului Judeţean Harghita, precum şi rapoartele de performanţă ale programelor derulate anul trecut de Consiliul Judeţean şi pe cele ale instituţiilor subordonate acestuia.

Judeţul Harghita se asociază cu comuna Sândominic în vederea realizării în comun a investiţiei „Reabilitarea clădirii pavilion administrativ”, a fostei Întreprinderi Miniere Bălan, în scopul realizării unui Centru de perfecţionare pentru pompierii voluntari. Imobilul-pavilion, care a deservit fosta mină de cupru în jurul căreia s-a construit oraşul Bălan, figurează în inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al comunei Sândominic. Comuna Sândominic va asigura finanţarea realizării documentaţiei tehnice, respectiv cofinanţarea realizării lucrărilor, reprezentând o treime din valoarea investiţiei, în vreme ce UAT judeţul Harghita va asigura finanţarea a două treimi din valoarea investiţiei, după depunerea şi acceptarea situaţiilor de lucrări şi a facturilor fiscale.

„Programul de protecţie a monumentelor istorice de pe teritoriul judeţului Harghita” se va desfăşura, începând din acest an, multianual. La baza deciziei a stat complexitatea lucrărilor de intervenţie la acest gen de obiective. În acest fel, lucrările de cercetare, conservare, consolidare şi restaurare a monumentelor înscrise în Lista monumentelor istorice pot fi contractate multianual şi, drept urmare, lucrările pot fii începute imediat după ieşirea din sezonul rece. Programele şi proiectele de protecţie a monumentelor istorice vor fi selecţionate pentru finanţare în cadrul sumei totale de trei milioane de lei, aprobată pentru anii 2022-2024 de către Consiliul Judeţean Harghita. Suma totală maxim finanţabilă/obiectiv este de 120.000 de lei pentru prospectarea, expertizarea monumentelor de către specialişti şi proiectarea lucrărilor de restaurare/conservare de către specialiştii în domeniu, defalcat pe trei ani, respectiv 400.000 lei/obiectiv pentru execuţia lucrărilor propriu-zise de restaurare/conservare, pe baza autorizaţiei de construire, cu avizul Ministerului Culturii. Excepţie fac urgenţele.

Funcţionarii publici şi personalul contractual angajat la Consiliul Judeţean vor participa la cursuri de pregătire profesională în diferite domenii, consilierii judeţeni aprobând Planul anual de formare profesională pe anul în curs pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean (CJ) Harghita. Suma totală propusă pentru finanţarea cheltuielilor generate de pregătirea, formarea şi perfecţionarea profesională a personalului din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean este de 100.000 de lei. Planul de formare şi pregătire profesională se va realiza şi din alte surse de finanţare sau prin participarea la seminarii sau cursuri gratuite.

Respectând tradiţia anilor precedenţi, Consiliul Judeţean derulează şi în 2022 programul pentru executarea unor cercetări arheologice, cele din acest an urmând să se desfăşoare în zona Odorhei – cercetarea aprofundată a rotondei descoperite în interiorul bisericii reformate din Porumbenii Mari – în zona Ciuc – continuarea cercetării arheologice a cetăţii Păgânilor de la Racu şi a cercetărilor arheo-metalurgice la situl Vasfúvó din Miercurea-Ciuc, cercetările drumurilor antice în Munţii Harghita, precum şi cercetarea arheologică şi de parament a conacului medieval din Jigodin – în zona Gheorgheni – la Castelul Lázár, curtea Asociaţiei Bastion – în zona Cristur urmând să fie continuate cercetările la castrul roman de la Inlăceni. Contribuţia consiliului la acest program este de 120.000 de lei.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi pentru Protecţia Copilului a depus marţi, la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, un proiect în valoare de 290.000 de lei, solicitând sume pentru dotarea centrelor în cadrul Programului care asigură finanţare pentru reparaţii şi dotarea centrelor sociale.

Judeţul Harghita va coopera, prin Consiliul Judeţean, cu Universitatea Maghiară de Agricultură şi Ştiinţe ale Vieţii din Ungaria pentru realizarea colaborării instituţionale necesare dezvoltării rurale şi regionale, după ce instituţia de învăţământ ungară şi-a exprimat disponibilitatea unei viitoare cooperări în folosul comunităţii locale, prin oferte academice – de educaţie, cercetare, realizarea unor proiecte comune în vederea dezvoltării rurale şi agrare.

La capitolul drumuri judeţene, judeţul Harghita, prin Consiliul Judeţean, se asociază cu comuna Lupeni, prin consiliul local, în vederea realizării în comun a investiţiei „Modernizarea drumului judeţean 134C din localitate”. Astfel, contribuţia judeţului, de peste 829 de mii de lei, este de 2/3 din valoarea totală a investiţiei, care va fi finanţată din bugetul judeţului Harghita.

S-a mai aprobat, între altele, şi o nouă tragere din Contractul de credit pentru investiţii al Consiliului Judeţean, în valoare de aproape 291.000 de lei, pentru achitarea facturilor înaintate de executantul lucrărilor de „Reabilitarea DJ 131 – DJ 133 – DJ 137A Lot 3 – DJ 131 km 38-621 – 54+984; DJ 133 km 25+000 – 41+866; DJ 137A km 0+000-16+000”, cod SMIS 115755.

În urma votului consilierilor judeţeni, un număr de 31 de angajaţi ai Spitalului Judeţean de Urgenţă din Miercurea-Ciuc, al căror volum de muncă a depăşit în mod semnificativ volumul normal de activitate, vor beneficia de stimulente financiare pentru luna mai în valoare totală de 39.375 de lei.

Consiliul Judeţean Harghita va cofinanţa competiţia sportivă de box „Gheorgheni Belt” prin acordarea unei alocaţii bugetare de 50.000 de lei din bugetul de venituri şi cheltuieli. Competiţia este organizată de către Direcţia Judeţeană de Sport Harghita în parteneriat cu Asociaţia Club Sportiv de Box Godako şi se va desfăşura în perioada 20-27 iunie 2022, în Centrul Sportiv Godako din Gheorgheni.

DANIELA MEZEY

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.