Principalele noutăţi fiscale pentru firmele şi persoanele fizice cu activitate economică publicate în ultima perioadă | Informația Harghitei - jurnal independent
marți , 17 mai 2022
Home » Economic » Principalele noutăţi fiscale pentru firmele şi persoanele fizice cu activitate economică publicate în ultima perioadă
Principalele noutăţi fiscale pentru firmele şi persoanele fizice cu activitate economică publicate în ultima perioadă

Principalele noutăţi fiscale pentru firmele şi persoanele fizice cu activitate economică publicate în ultima perioadă

Zile libere plătite unuia dintre părinţii copiilor minori cu vârsta de până în 12 ani

OUG nr. 110 din 2021 din 04.10.2021 a reglementat acordarea de zile libere plătite unuia dintre părinţii copiilor minori cu vârsta de până în 12 ani inclusiv înscrişi la o unitate de învăţământ preuniversitară sau de educaţie timpurie pe durata suspendării activităţii didactice ce presupune prezenţa fizică a copiilor în unitatea de învăţământ.

Indemnizaţia pentru fiecare zi liberă este în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare fără a depăşi 75% din salariul mediu brut. Indemnizaţia se acordă pe durata stării de alertă şi după încetarea acesteia până la finalizarea cursurilor anului şcolar 2021-2022 fără a se putea acorda pe durata vacanţelor şcolare.

Pentru a se putea beneficia de indemnizaţie trebuie îndeplinite următoarele condiţii:

 • copilul este cu vârsta de până la 12 ani, înscris la o unitate de învăţământ sau copilul/adultul este cu handicap în vârstă de până la 26 de ani, înscris într-o unitate de învăţământ;
 • celălalt părinte nu beneficiază de zile libere;
 • locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemunca.

Procedura de plată şi de decontare sumelor este următoarea:

 • salariatul depune la angajator o cerere însoţită de declaraţia celuilalt părinte că nu beneficiază de zile libere şi, după caz, documente ce atestă încadrarea unei persoane într-o situaţie de handicap;
 • angajatorul plăteşte indemnizaţia, impozitul pe venit şi asigurările sociale şi depune declaraţia cu impozitul pe venit şi asigurările sociale;
 • în termen de 30 de zile de la plata impozitului şi asigurărilor sociale şi depunerea declaraţiei se va depune o documentaţie la agenţiile de ocupare a forţei de muncă pentru acordarea indemnizaţiei;
 • în termen de 30 de zile de la data depunerii documentaţiei, ANOFM va plăti angajatorului indemnizaţia.

Acordare tichete culturale

Tichetele culturale sunt bilete de valoare acordate angajaţilor lunar sau ocazional. Acestea pot fi utilizate pentru plata accesului la spectacole, concerte, muzee, festivaluri, cinema etc. Tot cu tichete culturale se pot plăti cărţi, manuale şcolare, albume muzicale şi filme în orice format.

Din punct de vedere fiscal, acordarea acestor tichete culturale către salariaţi se impozitează cu suma de 10% aplicată la valoarea nominală. Nu se datorează asigurări sociale obligatorii.

Valoarea pentru tichete culturale acordate lunar este în sumă maximă de 160 lei/lună, pentru tichete acordate doar cu ocazia unor evenimente suma maximă este de 320 lei/eveniment.

OMFP nr. 1096 din 2021 din 22.09.2021 reglementează acordarea tichetelor culturale.

HG nr. 928 din 2021 pentru modificarea şi completarea titlului VII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016

Se reglementează, în principal, procedura TVA aplicabilă de la 1 iulie 2021 privind livrările intracomunitare. Ca regulă generală, o livrare intracomunitară de bunuri este scutită de TVA dacă bunurile sunt transportate dintr-un stat membru în alt stat membru, iar clientul comunică furnizorului un cod de înregistrare în scopuri de TVA.

Modificări la Codul de procedură fiscală – OG nr. 11 din 2021

Se instituie obligaţia comunicării cu autoritatea fiscală prin comunicare la distanţă – înrolare, înscriere în SPV pentru următoarele categorii de persoane:

 • contribuabili persoane juridice;
 • asocieri şi alte entităţi fără autoritate juridică, când au calitate de contribuabil;
 • persoane fizice ce desfăşoară profesii libere sau exercită activităţi independente;
 • TVA cu opţiune de rambursare solicitată prin depunerea decontului de TVA la termenul prevăzut de legislaţie se aprobă la rambursare cu control ulterior. Există şi excepţii;
 • se instituie metoda eşalonării la plată prin procedură simplificată ca metodă permanentă, astfel, pentru obligaţii fiscale restante la plată cu o vechime de până la 12 luni se poate solicita eşalonarea la plată pe o perioadă de până la 12 luni. Eşalonarea la plată se poate acorda pentru toate obligaţiile fiscale cuprinse în vectorul fiscal, inclusiv pentru obligaţii fiscale asimilate, cum ar fi amenzile sau creanţe bugetare stabilite de instanţă;
 • se modifică condiţiile amnistiei fiscale date prin Ordonanţa nr. 69/2020. Se extinde anularea dobânzilor şi penalităţilor şi pentru decizii de impunere emise după data de intrare în vigoare a OUG nr. 69/2020, cu modificări ulterioare, dacă obligaţiile fiscale principale sunt achitate în termen de maxim 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe şi cererea de anulare a accesoriilor este depusă până la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv.

OG nr. 8 din 2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Actul normativ aduce modificări importante Codului fiscal şi modifică punctual prevederi aplicabile în cazul: impozitului pe profit, impozitului pe venitul persoanei fizice, asigurările sociale, impozitului datorat de nerezidenţi în România,TVA, taxelor locale.

Expert contabil Buzilă Sebastian,
expert contabil Bodor Levente

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.