Din raportul Camerei de Conturi Harghita:Prejudiciu de peste 1,43 milioane de lei prin acordarea eronată a unor drepturi ce au condus la majorări salariale nejustificate | Informația Harghitei - jurnal independent
sâmbătă , 25 iunie 2022
Home » Societate »
Din raportul Camerei de Conturi Harghita:
Prejudiciu de peste 1,43 milioane de lei prin acordarea eronată a unor drepturi ce au condus la majorări salariale nejustificate
<h5><i>Din raportul Camerei de Conturi Harghita:</i></h5>Prejudiciu de peste 1,43 milioane de lei prin acordarea eronată a unor drepturi ce au condus la majorări salariale nejustificate

Din raportul Camerei de Conturi Harghita:
Prejudiciu de peste 1,43 milioane de lei prin acordarea eronată a unor drepturi ce au condus la majorări salariale nejustificate

În Raportul privind finanţele publice locale pe anul 2020 la nivelul judeţului, întocmit de Camera de Conturi Harghita în urma controalelor efectuate în 2021 şi făcut public recent, sunt evidenţiate şi câteva exemple cu cele mai semnificative abateri de la legalitate.

Conform documentului, la un număr de 12 unităţi administrativ-teritoriale(Atid, Brădeşti, Căpâlniţa, Ciceu, Lueta, Lupeni, Păuleni-Ciuc, Plăieşii de Jos, Tuşnad, Vârşag, Voşlăbeni şi Zetea) respectiv la DGASPC Harghita s-a constatat acordarea eronată a unor drepturi ce au condus la majorări salariale nejustificate.

„Astfel, au fost acordate demnitarilor, funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul entităţilor verificate drepturi salariale fără respectarea prevederilor legale în domeniul salarizării personalului din fonduri publice reprezentând spor FEN, spor CFP, spor activitate de operare în registrul electoral, spor activitate manager transport şi spor pentru ocuparea unor posturi care nu au fost temporar vacante şi/sau vacante. În condiţiile abaterilor de la legalitate şi regularitate mai sus prezentate, entităţile auditate au fost prejudiciate patrimonial cu suma de 1.434 mii lei, din care în timpul misiunilor de audit a fost recuperată suma de 135 mii lei. Pentru evaluarea exactă şi recuperarea integrală a prejudiciului, în cazul a nouă unităţi administrativ-teritoriale, au fost dispuse măsuri prin decizie emisă conform”, se precizează în document.

În ceea ce priveşte veniturile suplimentare cuvenite administraţiei publice locale şi nestabilite sau neîncasate, au fost de asemenea enumerate câteva exemple.

„Cele mai semnificative abateri de la legalitate şi regularitate cu privire la stabilirea, evidenţierea şi urmărirea încasării veniturilor cuvenite bugetelor locale sunt următoarele:

r La UATC Păuleni-Ciuc, s-a constatat nerespectarea prevederilor legale privind acordarea scutirilor şi facilităţilor la plata impozitelor şi taxelor locale. Valoarea veniturilor suplimentare stabilite este de 104 mii lei. În timpul misiunii de audit financiar, suma de 104 mii lei a fost încasată urmare a măsurilor luate de către entitatea auditată.

r La un număr de două unităţi administrativ-teritoriale: UATJ Harghita şi UATM Miercurea-Ciuc, în urma auditării modului de stabilire, evidenţiere şi încasare a veniturilor proprii ale bugetului local, s-a constatat că aceste venituri nu au fost stabilite şi încasate în cuantumul legal şi/sau în cuantumul stabilit prin contracte de concesiune şi închiriere. Valoarea veniturilor suplimentare stabilite este de 1.495 mii lei. În timpul misiunii de audit financiar, urmare a măsurilor luate de către entităţile auditate, a fost încasată suma de 485 mii lei.

La UATM Topliţa, s-a constatat nestabilirea, neurmărirea şi neîncasarea în conformitate cu prevederile legale a taxei speciale de salubrizare aferentă persoanelor fizice care nu au contract încheiat cu operatorul de salubrizare. Valoarea abaterii constatate este de 360 mii lei. Abaterea constatată se află în stadiu de valorificare”, se arată în raportul Camerei de Conturi Harghita.

***

În urma acţiunilor de audit sau de control desfăşurate de auditorii Camerei de Conturi Harghita au fost constatate nereguli şi abateri de la legalitate şi regularitate în valoare totală de 278.940.000 lei. Din acestea, abaterile generatoare de venituri suplimentare cuvenite bugetelor localeau fost în cuantum de 2.134.000 lei, din care s-au încasat operativ 740.000 lei.

Abaterile de la legalitate şi regularitate care au condus la prejudicierea bugetelor locale s-au ridicat la suma de 2.217.000 lei, din care s-a recuperat operativ suma de 289.000 lei.

De asemenea, au fost constatate şi erori sau abateri financiar-contabile care au fost cuantificate la 274.589.000 lei, aceste nereguli fiind remediate în timpul auditului.

Acţiunile de control sau audit în urma cărora s-au constatat abateri au fost efectuate de auditorii publici externi anul trecut, fiind verificate situaţiile financiar-contabile ale entităţilor publice din anul 2020. (Şt.P.)

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.