Casa de Asigurări de Sănătate Harghita: Noul contract-cadru cu furnizorii de servicii medicale care va intra în vigoare de la 1 iulie aduce câteva noutăţi importante | Informația Harghitei - jurnal independent
duminică , 7 august 2022
Home » Sănătate »
Casa de Asigurări de Sănătate Harghita:
Noul contract-cadru cu furnizorii de servicii medicale care va intra în vigoare de la 1 iulie aduce câteva noutăţi importante
<h5><i>Casa de Asigurări de Sănătate Harghita:</i></h5> Noul contract-cadru cu furnizorii de servicii medicale care va intra în vigoare de la 1 iulie aduce câteva noutăţi importante

Casa de Asigurări de Sănătate Harghita:
Noul contract-cadru cu furnizorii de servicii medicale care va intra în vigoare de la 1 iulie aduce câteva noutăţi importante

La sfârşitul săptămânii trecute a fost adoptată hotărârea pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, care va intra în vigoare începând cu data de 1 iulie.

Potrivit unui comunicat de presă emis de Casa de Asigurări Harghita, în acest contract-cadru apar şi câteva noutăţi importante pentru pacienţi.

Astfel, se asigură un pachet de prevenţie comprehensiv pentru adultul asimptomatic cu vârsta de peste 40 de ani, care prevede până la trei consultaţii pentru evaluarea riscului, intervenţia asupra factorilor şi obiceiurilor de viaţă care determină riscurile, precum şi monitorizarea pacienţilor. Iar pentru a se putea asigura accesul la investigaţiile recomandate de medicul de familie în cadrul consultaţiilor de prevenţie, acestea pot fi efectuate de furnizori aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi peste valoarea de contract.

În noul contract-cadru a crescut numărul consultaţiilor la domiciliu acordate de medicul de familie pentru un asigurat înscris pe lista proprie. Astfel, dacă până acum se decontau cel mult patru consultaţii/an pentru bolile cronice, de la 1 iulie se poate deconta o consultaţie pe lună pentru fiecare asigurat, pentru toate tipurile de afecţiuni cronice.

Medicii de familie pot acorda noi servicii pentru pacienţii de pe listele proprii: spirometrie, măsurarea ambulatorie a tensiunii arteriale timp de 24 de ore, măsurarea indicelui de presiune gleznă-braţ, efectuare şi interpretare EKG pentru monitorizarea bolilor cardiovasculare confirmate.

De asemenea, în plus faţă de consultaţia la domiciliu de care aceasta beneficiază la externarea din maternitate, a fost introdusă şi o consultaţie la domiciliu pentru urmărirea lăuzei la 4 săptămâni de la naştere.

Spitalele private aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate pot percepe o contribuţie personală de la pacienţii care optează să acceseze servicii de spitalizare în aceste unităţi. În acest sens, au fost introduse reglementări clare, care vor proteja drepturile pacienţilor şi le vor oferi predictibilitate asupra costurilor: consimţământul exprimat în scris al asiguratului sau reprezentantului legal al acestuia cu privire la serviciile spitaliceşti medicale şi nemedicale pe care urmează să le primească; devizul estimativ înaintat pacientului; decontul eliberat la externare.

În cadrul comunicatului se mai precizează faptul că, având în vedere efectele pe termen lung constatate la pacienţi după infecţia cu virusul SARS-CoV-2, în special la nivel pulmonar şi cardiac, medicii specialişti cardiologi şi pneumologi vor putea recomanda acestora servicii conexe actului medical furnizate de fizioterapeuţi, precum şi de psihologi în specialitatea psihologie clinică, consiliere psihologică şi psihoterapie. De asemenea, pacienţii cu afecţiuni cronice pot beneficia în continuare de consultaţii la distanţă acordate de medicii de familie şi de medicii de alte specialităţi din ambulatoriul clinic. Tot de la distanţă pot fi făcute sau acordate terapiile psihiatrice şi serviciile conexe actului medical furnizate de psiholog.

„Măsurile cuprinse în acest act normativ au ca scop asigurarea unui acces mai bun la serviciile medicale de prevenţie, precum şi la serviciile medicale necesare pentru diagnosticarea, tratamentul şi monitorizarea afecţiunilor. De asemenea, noul Contract-cadru urmăreşte să susţină inversarea piramidei serviciilor de asistenţă medicală, prin creşterea ponderii serviciilor acordate în medicina primară şi în ambulatoriul de specialitate, şi reducerea internărilor nejustificate pentru pacienţi care ar putea fi trataţi în condiţii de siguranţă în ambulatoriu sau de către medicii de familie”, se precizează în comunicatul emis de instituţia harghiteană.

LIVIU C.

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.