Încep înscrierile pentru clasa pregătitoare 2022-2023 | Informația Harghitei - jurnal independent
joi , 30 iunie 2022
Home » Învățământ » Încep înscrierile pentru clasa pregătitoare 2022-2023
Încep înscrierile pentru clasa pregătitoare 2022-2023

Încep înscrierile pentru clasa pregătitoare 2022-2023

  • Prima etapă de înscriere în învăţământul primar începe în 11 aprilie. Copiii vor fi repartizaţi aleatoriu, iar în 27 mai se vor afişa în unităţile de învăţământ şi pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean listele candidaţilor înmatriculaţi şi numărul locurilor rămase libere

Până atunci, însă, se desfăşoară etapele pregătitoare. Astfel, luni, 28 martie, la fiecare unitate de învăţământ, inclusiv pe site-ul acesteia dacă există, şi pe site-ul Inspectoratului Şcolar au fost afişate circumscripţiile şcolare şi planul de şcolarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate.

Marţi, 29 martie, pe site-ul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională (CJRAE) a fost postat modelul de cerere-tip (Anexa nr. 2 la Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar, aprobată prin Ordinul ministrului Educaţiei nr. 3.445/2022) pentru evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2022 inclusiv şi care fie nu au frecventat grădiniţa, fie abia s-au întors din străinătate.

Evaluarea dezvoltări copiilor care împlinesc şase ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2022 şi eliberarea recomandării pentru înscrierea în învăţământul primar se realizează în perioada 30 martie – 8 aprilie.

Prima etapă de înscriere în învăţământul primar

Începând din 11 aprilie şi până în data de 10 mai, părinţii, tutorii sau reprezentanţii legali ai copiilor vor completa cererea-tip de înscriere. Cererea se poate completa online, se poate transmite prin e-mail sau prin poştă, dar se poate completa şi depune direct la secretariatul unităţii de învăţământ la care se solicită înscrierea copilului.

În cazul cererii de înscriere completată online, transmisă prin e-mail sau prin poştă, părintele, tutorele sau reprezentantul legal al copilului, după caz, va transmite unităţii de învăţământ şi declaraţia pe propria răspundere (prevăzută în Anexa nr. 3) cu privire la veridicitatea informaţiilor completate în cerere, respectiv recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare pentru copiii care împlinesc şase ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021.

Validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie şi se face la unitatea de învăţământ la care părintele solicită înscrierea sau prin intermediul mijloacelor electronice şi constă în compararea datelor introduse în aplicaţia informatică cu documentele transmise de către părinte”, se precizează în Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 3.445/17 martie 2022 privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2022-2023.

Potrivit sursei citate, „în situaţia în care cererea-tip de înscriere se completează la sediul unităţii de învăţământ la care se doreşte înmatricularea copilului, completarea datelor în aplicaţia informatică se face în prezenţa părintelui, de către un membru al comisiei de înscriere din şcoală”.

Dosarul de înscriere în clasa pregătitoare 2022-2023 trebuie să conţină următoarele documente:

1. cererea de înscriere în clasa pregătitoare;

2. recomandarea de la grădiniţă sau rezultatul evaluării copilului de la Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Harghita;

3. copiile actelor de identitate ale părinţilor;

4. copia certificatului de naştere al copilului, certificată „conform cu originalul” de către secretariatul unităţii de învăţământ, pe baza documentelor originale;

5. alte documente, în funcţie de starea civilă a părinţilor;

6. declaraţia pe propria răspundere pentru înscrierea la clasa pregătitoare 2021;

7. avizul medicului de familie/medicului şcolar, care atestă că elevul este „apt de şcoală” şi

8. vaccinările de la medicul de familie/o copie după carnetul de vaccinare.

În zilele de 11 şi 12 mai, Comisia naţională de înscriere a copiilor în învăţământul primar va procesa cererile-tip de înscriere şi repartizarea copiilor la şcoala de circumscripţie, urmând ca în 12 şi 13 mai să aibă loc procesarea la nivelul unităţilor de învăţământ, pe baza informaţiilor din cererile-tip de înscriere şi din documentele depuse şi transmise de părinţii, tutorii sau reprezentanţii legali, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învăţământ decât şcoala de circumscripţie, pe locurile rămase libere.

În data de 27 mai, în unităţile de învăţământ şi pe site-ul Inspectoratului Şcolar se vor afişa numele candidaţilor înmatriculaţi şi numărul de locuri rămase libere la finalul primei etape de înscriere.

A doua etapă de înscriere în învăţământul primar

Părinţii, tutorii şi reprezentanţii legali care nu vor reuşi să îşi înscrie copiii în prima etapă mai au o şansă în etapa a doua, pentru care înscrierile se vor face între 31 mai şi 7 iunie 2022.

Ei vor completa o nouă cerere, pentru şcolile care mai au locuri disponibile, putând bifa maximum trei opţiuni, iar validarea se va face în funcţie de ordinea preferinţelor.

Afişarea listelor finale ale copiilor înscrişi în clasa pregătitoare urmează să se facă în data de 10 iunie.

În perioada 1 septembrie – 8 septembrie 2022, Inspectoratul Şcolar va centraliza şi soluţiona cererile părinţilor, tutorilor şi reprezentanţilor legali ai copiilor care nu au fost înscrişi până atunci la vreo unitate de învăţământ.

Potrivit datelor furnizate de inspectorul şcolar general Demeter Levente, pentru anul şcolar 2022-2023 sunt prevăzute în planul de şcolarizare 181 de clase pregătitoare la nivelul judeţului Harghita, care asigură 3.183 de locuri.

„Conform modificărilor aduse în urmă cu doi ani Legii Educaţiei, numărul elevilor claselor pregătitoare nu poate depăşi 22 pe clasă. Sperăm că toate se vor umple cu copii”, a precizat şeful Inspectoratului Şcolar Judeţean Harghita.

DANIELA MEZEY

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.