Ilie Şandru: la 86 de ani – a 26-a carte | Informația Harghitei - jurnal independent
sâmbătă , 25 iunie 2022
Home » Cultură » Ilie Şandru: la 86 de ani – a 26-a carte
Ilie Şandru: la 86 de ani – a 26-a carte

Ilie Şandru: la 86 de ani – a 26-a carte

Chiar dacă Ilie Şandru şi-a început viaţa la Săcalu de Pădure, judeţul Mureş, în 20 martie şi naşterea i-a fost înregistrată la Primărie în 22 martie, în penultima săptămână a lui martie 2021 şi-a aniversat 86 de ani de viaţă.

Chiar în Pandemie, cât au permis restricţiile, la Topliţa, Ilie Şandru a fost înconjurat de prieteni dragi, din localitate şi din Bilbor, dar şi din Iaşi, Târgu Mureş şi Sfântu Gheorghe, care au dorit să fie alături de el, să-i vorbească şi să-i cânte „La mulţi ani!”.

Ce s-ar putea scrie de la aniversarea acestei frumoase vârste de 86 de ani a lui Ilie Şandru, care, aşa cum ne-a obişnuit, din anul 2012 încoace, îşi aniversează ziua de naştere cu o nouă carte.

Aşa s-a întâmplat şi acum, la aniversarea din anul 2021. A tipărit la Editura „Vatra veche” din Târgu Mureş, sub îngrijirea lui Nicolae Băciuţ, cartea „Fire din caieul amintirilor”.

De la această aniversare şi lansare de carte s-ar putea scrie multe din cuvintele tuturor prietenilor, care au vorbit despre viaţa şi activitatea multilaterală a lui Ilie Şandru şi despre cartea oferită, cu dedicaţii, celor prezenţi, cu toţii urându-i ani mulţi şi fericiţi alături de toţi cei apropiaţi şi dragi sufletului său.

N-am să mă opresc la aceste minunate, bogate, elegante şi pertinente cuvântări, ci am să redau câteva crâmpeie din viaţa şi activitatea complexă a lui Ilie Şandru.

r A adus în actualitate personalitatea lui Octavian Codru Tăslăuanu, scriitor, publicist, om politic, conducător de revistă şi patriot, fiu al Bilborului, prin volumul monografic „Pe urmele lui Octavian Codru Tăslăuanu”, apărut în două ediţii 1997 şi 2012 l A iniţiat Colocviile Naţionale „Octavian Codru Tăslăuanu pe coordonatele timpului” care se desfăşoară anual, în luna februarie, în comuna Bilbor l A publicat monografia „Patriarhul Miron Cristea” în două ediţii 1998 şi 2008, după ce timp de peste 70 de ani nu s-a mai scris nimic despre viaţa şi activitatea întâiului Patriarh al României Mari şi al Bisericii Ortodoxe Române l A iniţiat şi coordonat manifestarea internaţională „Zilele Miron Cristea”, care se desfăşoară între 17- 20 iulie, la Topliţa, fără întrerupere, ajungând la cea de-a XXIV-a ediţie, ocazie cu care se tipăreşte volumul „Sangidava”, ce cuprinde sute de comunicări prezentate la Sesiunea Internaţională de Comunicări Ştiinţifice „Istorie naţională, cultură românească şi credinţă străbună” l Activitatea publicistică a lui Ilie Şandru este vastă. În acest sens, cineva scria că ziaristica lui Ilie Şandru ,,este una de tranşeu”, pentru că „s-a luat de piept” cu toţi cei care într-un fel sau altul au atentat şi atentează la unitatea şi integritatea României. A publicat mii de articole, studii de istorie, literatură, istorie bisericească, etnografie şi sociologie în multe publicaţii, cele mai multe în „Informaţia Harghitei” şi „Adevărul Harghitei” l Bogată şi valoroasă este activitatea lui Ilie Şandru ca scriitor, publicând, în perioada 1997-2021, 26 de volume, printre care 10 romane, din care 7 sunt romane istorice; „Binecuvântată a fost clipa” – 2002, „Peste hotarele timpului” – 2013, „Aşa a fost să fie” – 2015, „Ani de zbucium” – 2016, „Destine după… destine” – 2017, „Eroica îndârjire” – 2018 şi „În vâltoarea vremurilor” – 2020 şi recentul volum autobiografic, lansat la cea de-a 86-a aniversare, „Fire din caierul amintirilor” – 2021 l Activităţile culturale, scriitoriceşti, publicistice şi ştiinţifice au fost şi sunt puse în valoare şi de apartenenţa sa, în calitate de lider sau fost lider şi membru activ al diferitelor organizaţii culturale, civice sau profesionale, cum ar fi: preşedinte al Fundaţiei culturale „Miron Cristea” Topliţa; membru al Despărţământului ASTRA Covasna-Harghita; membru al Fundaţiei Culturale „Vasile Netea” din Târgu Mureş; membru al Filialei „Virtus Romana Rediviva” din Monor, judeţul Bistriţa-Năsăud; membru fondator al Ligii Scriitorilor – Filiala Târgu Mureş; membru al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România; fost preşedinte executiv al Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş l De-a lungul timpului, pentru prodigioasa sa activitate, profesorul, publicistul, scriitorul, omul de cultură, patriotul şi, nu în ultimul rând, omul de aleasă omenie, Ilie Şandru a fost distins cu numeroase diplome, titluri şi ordine.

Nu pot încheia aceste modeste rânduri despre personalitatea multilaterală a lui Ilie Şandru la 86 de ani, fără să amintesc o adevărată provocare pentru tânăra generaţie, pentru intelectualitatea topliţeană lansată de Nicolae Băciuţ în luna martie a anului 2012, la Topliţa, la lansarea cărţii lui Ilie Şandru „Pe urmele lui Octavian Codru Tăslăuanu”, reluată şi în acest an: „Desigur, misiunea de a valorifica filonul moştenirii strămoşeşti urmele lăsate de oamenii acestor pământuri, pe care cărturarul Ilie Şandru a realizat-o cu har şi talent în scrierile sale. Dar în viitor? Cine va fi pe urmele lui Ilie Şandru, peste câţiva ani? (…) Până acum Ilie Şandru a creat un traseu biografic de pregnanţă şi de substanţă care merită demersul. Cutezătorul, care va porni pe urmele lui Ilie Şandru, poate să descâlcească multe din tainele care ar fi greu de descâlcit când autorul nu va mai fi. Şi atunci va fi greu de inventat un Ilie Şandru, fiindcă dascăli, cărturari, publicişti, prozatori ca Ilie Şandru, în acest spaţiu cu greu vor mai apare…!?”.

Din cuvintele prietenilor prezenţi la Topliţa cu ocazia aniversării a 86 de ani de viaţă a lui Ilie Şandru, în 2021 s-a desprins provocarea lui Nicolae Băciuţ şi a lui Vasile Stancu: „Cine-şi va pune numele şi semnătura deasupra titlului de carte intitulat Pe urmele lui Ilie Şandru?”.

Vasile GOTEA

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.