Din Raportul Camerei de Conturi Harghita:Sute de mii de lei, din prejudiciul total adus bugetelor locale, au reprezentat acordarea eronată a unor drepturi ce au condus la majorări salariale nejustificate | Informația Harghitei - jurnal independent
joi , 2 decembrie 2021
Home » Societate »
Din Raportul Camerei de Conturi Harghita:

Sute de mii de lei, din prejudiciul total adus bugetelor locale, au reprezentat acordarea eronată a unor drepturi ce au condus la majorări salariale nejustificate
<h5><i>Din Raportul Camerei de Conturi Harghita:</i></h5><br />Sute de mii de lei, din prejudiciul total adus bugetelor locale, au reprezentat acordarea eronată a unor drepturi ce au condus la majorări salariale nejustificate

Din Raportul Camerei de Conturi Harghita:

Sute de mii de lei, din prejudiciul total adus bugetelor locale, au reprezentat acordarea eronată a unor drepturi ce au condus la majorări salariale nejustificate

Aceste sume de bani intră sub incidenţa Legii nr. 78/2018, astfel au fost emise decizii de recuperare

Din totalul prejudiciilor de 2,2 milioane lei constatate în urma examinării de către auditorii publici harghiteni a conturilor de execuţie a bugetelor locale pentru anul 2018, aproape 1,7 milioane lei au fost ca urmare a abaterilor de la legalitate şi regularitate care au influenţat calitatea gestiunii economico-financiare.

Cele mai semnificative abateri care au influenţat calitatea gestiunii economico-financiare, prejudiciind bugetele locale

La nouă unităţi administrativ-teritoriale – Cârţa, Dăneşti, Frumoasa, Lunca de Sus, Mărtiniş, Sâncrăieni, Sânsimion, Siculeni şi Tomeşti – „s-a constatat, pentru perioada ianuarie 2016 – iulie 2017, acordarea eronată a unor drepturi ce au condus la majorări salariale nejustificate”. „Astfel, au fost acordate demnitarilor, funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul entităţilor verificate drepturi salariale cu nerespectarea prevederilor legale în domeniul salarizării personalului din fonduri publice reprezentând spor de dispozitiv, spor de operare în Registrul Electoral, precum şi spor pentru condiţii vătămătoare de muncă. În condiţiile abaterilor de la legalitate şi regularitate, mai sus prezentate, entităţile auditate au fost prejudiciate patrimonial cu suma de 820 mii lei”, se arată în Raportul finanţelor publice locale pe anul 2018, întocmit de Camera de Conturi Harghita şi făcut public recent.

Conform sursei citate, abaterile constatate au intrat sub incidenţa Legii nr. 78/2018 privind exonerarea personalului plătit din fonduri publice de la plata unor sume reprezentând venituri de natură salarială, astfel că nu au fost dispuse măsuri de recuperare prin decizii.

La municipiul Miercurea Ciuc, în urma verificării legalităţii şi regularităţii cheltuielilor efectuate către operatorul regional de alimentare cu apă şi canalizare, auditorii publici au constatat plata nelegală a sumei de 366.000 lei „pentru alimentarea fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare (Fond IID)”.

„Potrivit prevederilor legale incidente, respectiv art. 4 alin. (2) din Normele pentru constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului, prevăzute în anexa care face parte integrantă din OUG nr. 198/2005, unitatea administrativ-teritorială contribuie la Fondul IID cu sume încasate în bugetele locale cel puţin egale cu: dividendele de la societatea comercială cu capital integral sau majoritar de stat care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene; redevenţa aferentă bunurilor concesionate societăţii comerciale care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene; impozitul pe profit plătit de operator unităţii administrativ-teritoriale etc. De asemenea, la art. 8 din norme se precizează că, după rambursarea împrumutului, a plăţii dobânzilor şi comisioanelor, eventualul sold rămas va fi reportat şi utilizat până la lichidarea contului pentru întreţinerea, înlocuirea şi dezvoltarea activelor date în administrare sau în concesiune, inclusiv a celor dezvoltate cu finanţare nerambursabilă din partea Uniunii Europene şi în conformitate cu programul aprobat de autoritatea administraţiei publice locale sau cu programul specific de operare şi întreţinere, convenit cu Comisia Europeană sau cu banca cofinanţatoare.

Contrar acestor prevederi legale, contul Fondului IID a fost alimentat de către UATM Miercurea Ciuc, cu sume reprezentând dividende pe anul 2018 şi impozit pe profit pe anul 2018, deşi împrumutul contractat pentru cofinanţarea proiectului Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Harghita a fost restituit integral în anul 2017”, se explică în raport.

În aceste condiţii, auditorii Camerei de Conturi Harghita au stabilit că bugetul municipiului reşedinţă de judeţ a fost prejudiciat cu suma de 366.000 lei, la care au fost calculate dobânzi şi penalităţi de întârziere în valoare de 33.000 lei.

Această abatere a fost remediată în timpul misiunii de audit financiar, iar prejudiciul a fost recuperat în totalitate.

Abateri au mai fost constatate la cinci unităţi administrativ-teritoriale: judeţul Harghita, comunele Feliceni, Lunca de Sus, Remetea şi Secuieni, în urma verificării modului de fundamentare, alocare şi decontare a finanţărilor nerambursabile acordate pentru susţinerea cultelor şi a unor activităţi nonprofit (cultură, sport etc.). În aceste cazuri s-a constatat decontarea, de către beneficiarii acestor finanţări, a unor cheltuieli neeligibile în valoare de 102.000 lei.

Aceste abateri au fost remediate în timpul misiunilor de audit financiar şi prejudiciul a fost recuperat.

∗∗∗

Pe lângă aceste abateri, care au influenţat calitatea gestiunii economico-financiare, auditorii publici au mai constatat: lichidarea, ordonanţarea şi plata unor cheltuieli din fonduri publice fără contraprestaţii, ca urmare a acceptării la plată a unor lucrări neexecutate sau servicii neprestate sau că au fost efectuate plăţi fără existenţa documentelor justificative, legal întocmite, care să ateste exactitatea şi realitatea sumelor datorate.

∗∗∗

Auditorii publici ai Camerei de Conturi Harghita au constatat, în timpul controalelor efectuate anul trecut la 25 unităţi administrativ-teritoriale, o asociaţie de dezvoltare intercomunitară şi la o societate comercială de interes local, că bugetele locale au fost prejudiciate, în anul 2018, cu suma de 2.208.000 lei, din care în timpul controalelor au fost recuperaţi 597.000 lei. De asemenea, în rapoartele de audit financiar/control încheiate în urma examinării conturilor de execuţie a bugetelor locale pentru anul 2018 au fost constatate abateri de la legalitate şi regularitate generatoare de venituri suplimentare, cuvenite bugetelor publice, în valoare de 2.333.000 lei, din care s-a încasat operativ suma de 1.120.000 lei. (Şt. P.)

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.