Dezvoltarea economică, educaţională şi sprijinirea proiectelor localităţilor | Informația Harghitei - jurnal independent
duminică , 5 decembrie 2021
Home » Societate » Dezvoltarea economică, educaţională şi sprijinirea proiectelor localităţilor
Dezvoltarea economică, educaţională şi sprijinirea proiectelor localităţilor

Dezvoltarea economică, educaţională şi sprijinirea proiectelor localităţilor

  • Acestea au fost principalele domenii vizate de proiectele de hotărâri propuse spre aprobare în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean, convocată luni dimineaţă

Forul decizional al Consiliului Judeţean Harghita a aprobat depunerea cererilor de finanţare de către UAT judeţul Harghita împreună cu UAT municipiul Gheorgheni, UAT oraşul Cristuru Secuiesc şi UAT oraşul Bălan, precum şi efectuarea demersurilor şi activităţilor necesare implementării acestora, pentru depunerea proiectelor de înfiinţare de Incubatoare de afaceri sectoriale în cele trei localităţi în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 2 – „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiţie „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi şi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

UAT judeţul Harghita, prin Consiliul Judeţean (CJ), şi asumat acoperirea celei mai mari părţi (65%) din valoarea totală a fiecărui proiect, oraşele Gheorgheni, Cristuru Secuiesc şi Bălan urmând să contribuie fiecare cu restul de 35%. Valorile totale ale acestor proiecte sunt: Incubator Gheorgheni – 6.726.800 lei cu TVA, din care 6.572.100 sunt cheltuielile eligibile; Incubator Cristuru Secuiesc – 6.837.503,66 lei cu TVA, din care 6.632.378,56 lei cheltuieli eligibile; Incubator Bălan – 5.696.751,93 lei cu TVA, din care 5.525.849,37 lei cheltuieli eligibile.

Consiliul Judeţean Harghita va participa, în calitate de partener, la proiectul „Seven SMART Steps to Adapt Digitally Supported Differentiated Learning Methodology to Increase Problem-Solving and Text Comprehension Competencies” (Şapte paşi SMART pentru adaptarea metodologiei de învăţare diferenţiată, susţinută digital, pentru a creşte competenţele de rezolvare a problemelor şi de înţelegere a textului – n.a.), în cadrul Programului Erasmus+. În cadrul acestui proiect, printr-un proces de cooperare transfrontalieră, vor fi dezvoltate noi module de învăţare şi un proces modular care va permite cadrelor didactice să se adapteze cu uşurinţă la procesul de predare diferenţiată susţinută digital şi la dezvoltarea de conţinut.

Bugetul total al proiectului este de 171.004 de euro, din care cel aferent CJ Harghita este de 17.202 euro, sumă destinată, între altele, cheltuielilor pentru managementul de proiect, întâlnirilor transnaţionale şi evenimente multiplicatoare.

În cadrul şedinţei extraordinare a consiliului judeţean au fost aprobate şi noile preţuri ce vor fi aplicate de societatea Întreţinere Drumuri Harghita SRL, în calitate de operator în relaţia cu judeţul Harghita, pentru serviciile de întreţinere şi reparaţii curente ale drumurilor judeţene.

Doar trei săptămâni mai sunt până la „Ziua celor o mie de fete secuience” şi consiliul judeţean s-a grăbit să aprobe derularea Programului de sprijinire a dansului şi obiceiurilor populare din Harghita pe anul în curs. Scopul declarat al acestuia este să păstreze şi să valorifice tezaurul folcloric propriu, obiceiurile şi tradiţiile religioase, să promoveze spiritul de toleranţă şi de respect faţă de alternativele valorice, potrivit iniţiatorilor.

„Evenimentul «Ziua celor o mie de fete secuience» tinde să devină şi o manifestare culturală multiregională şi naţională”, susţin iniţiatorii programului dedicat sărbătoririi anuale a portului popular şi obiceiurilor secuieşti, precum şi a tradiţiilor religioase ale locuitorilor, fiind „o posibilitate unică pentru prezentarea, păstrarea şi perpetuarea tradiţiilor populare specifice acestor ţinuturi”, garantând „puritatea în timp şi spaţiu a manifestaţiilor vestimentare, coreografice şi muzicale tradiţionale”, arată promotorii.

La tradiţionala manifestare organizată anual în prima sâmbătă a lunii iulie organizatorii se aşteaptă la participarea comunităţilor locale din circa 70 de localităţi, în jur de 30 de ansambluri profesioniste de dans popular şi de amatori, aproximativ 110 meşteşugari populari la târgul organizat cu acest prilej şi vreo 2.000 de localnici şi turişti.

Bugetul total al programului este de 125.000 lei, contribuţia judeţului Harghita, prin consiliul judeţean, la organizarea programului fiind de 40.000 lei.

În fine, din Fondul la dispoziţia Consiliului Judeţean Harghita constituit din cota de 6% din impozitul pe venit pe anul 2021,localităţilor Dăneşti, Cârţa şi Tomeşti le-au fost aprobate solicitările privind repartizarea unor sume pentru acoperirea parţială a contribuţiilor proprii în cadrul proiectelor de modernizare a drumurilor comunale, derulate prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală. Fiecare dintre cele trei comune va fi sprijinită în acest scop cu câte 200.000 de lei.

Incubator de afaceri şi la Topliţa… dar primul pas trebuie făcut de primar

La finalul şedinţei extraordinare, consilierul judeţean liberal Teodor Dobrean a solicitat cuvântul, pentru a propune consiliului judeţean să încerce realizarea unui parteneriat şi cu municipiul Topliţa, în vederea înfiinţării unui Incubator de afaceri şi în zona de nord a judeţului.

„Cred că ar fi util ca şi în zona de nord să se realizeze o dezvoltare pe această temă, pentru ca tineretul să încerce, să fie inovativ, să fie întreprinzător în vederea desfăşurării de viitoare activităţi economice pe plan local în această zonă”, a apreciat Teodor Dobrean.

Preşedintele Consiliului Judeţean Harghita a răspuns propunerii, afirmând că „primul pas trebuie să vină din partea oraşului, a primarului, să existe o solicitare scrisă, o locaţie stabilită”, proiectul urmând să fie pregătit împreună cu specialiştii consiliului judeţean.

În context, şeful administraţiei publice judeţene harghitene a arătat că vor urma mai multe programe europene, unde există şanse de aplicare în vederea obţinerii finanţării.

„Tot aşa am mai discutat despre incubatorul de la Miercurea Ciuc, unde suntem în perioada de pregătiri, pentru că va fi (un proiect – n.a.) foarte mare, va avea o valoare de 12 milioane de euro sau mai mult, care va fi şi un centru de incubare cu activitate de cercetare aplicată”, a continuat preşedintele CJ Harghita, adăugând că nu s-a aplicat pentru obţinerea finanţării în acest caz, dat fiind faptul că ar fi acaparat toate sumele disponibile, punând în dificultate realizarea celorlalte incubatoare din judeţ.

Preşedintele Borboly a mai spus că au fost demarate discuţiile pentru realizarea unui incubator de afaceri şi în comuna Ciumani.

„Ne pregătim ca reţeaua noastră de centre de incubare să fie cât mai eficientă, inclusiv în mediul rural; nu există condiţii ca acestea să existe doar în mediul urban. Dar primul pas trebuie să fie făcut de primar”, a concluzionat Borboly Csaba.

DANIELA MEZEY

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.