Despre planurile şi proiectele administraţiei locale din Subcetate pentru acest an | Informația Harghitei - jurnal independent
miercuri , 17 august 2022
Home » Societate » Despre planurile şi proiectele administraţiei locale din Subcetate pentru acest an
Despre planurile şi proiectele administraţiei locale din Subcetate pentru acest an

Despre planurile şi proiectele administraţiei locale din Subcetate pentru acest an

Activitatea primăriei Subcetate pentru anul în curs urmăreşte o treptată întoarcere către normalitate pentru locuitorii comunei şi continuarea misiunii asumate, adică asigurarea creşterii calităţii vieţii, finalizarea proiectelor în curs şi demararea procedurilor pentru noi proiecte şi achiziţii ce au ca scop modernizarea localităţii. Despre toate acestea a vorbit primarul Vasile Rusu, aflat la primul mandat, în cadrul unui interviu pentru Informaţia Harghitei.

– Ce-şi propune Primăria Subcetate să realizeze în 2021 pentru locuitorii comunei?

– V.R.: Primăria Subcetate are ca prioritate pentru a doua jumătate a anului 2021 revenirea la o viaţă normală. Pentru aceasta este nevoie de o gestionare atentă şi eficientă a efectelor negative ale pandemiei. De asemenea, se urmăreşte creşterea calităţii vieţii cetăţenilor, lucru posibil doar prin demararea sau prin finalizarea lucrărilor aflate în derulare în diversele domenii ale vieţii sociale. Sprijinirea actualilor şi a posibililor viitori antreprenori se poate realiza doar prin crearea condiţiilor şi a infrastructurii necesare.

– Vă rog să ne vorbiţi despre principalele proiecte, planuri şi investiţii ale administraţiei locale, cu accent pe domeniile de bază – infrastructură, educaţie, sănătate şi cultură/timp liber.

– V.R.: Din cauza întârzierilor privind aprobarea bugetului de stat, bugetul comunei Subcetate pentru anul 2021 a fost aprobat în cadrul şedinţei ordinare a consiliului local din luna aprilie, fiind axat pe investiţii. Astfel în cursul acestei luni au fost reluate unele investiţii începute în anul precedent, altele urmând să fie reîncepute, iar în cazul investiţiilor noi urmează să se realizeze procedurile de achiziţie şi de contractare. Principalele investiţii vizează domeniul infrastructurii, educaţiei, sănătăţii şi al timpului liber.

În ceea ce priveşte infrastructura, este vorba de înfiinţarea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare menajeră şi staţie de epurare în comuna Subcetate, investiţie finanţată din fonduri europene prin submăsura 7.2 având o valoare de peste 3,2 milioane de euro, din care 2,45 milioane euro reprezintă finanţarea europeană prin AFIR. În urma procedurii de achiziţie a lucrării a fost declarată oferta câştigătoare, s-a încheiat contractul de lucrări la începutul lunii aprilie, urmând să fie emis ordinul de începere a lucrărilor.

Apoi mai vorbim despre modernizarea infrastructurii rutiere în Subcetate, proiect actualizat, asfaltarea străzilor comunale – strada Protopop Vasile Urzică, strada Profesor Andrei Cotfas, strada Mihai Eminescu, strada Podirei, proiect elaborat în anul 2015 şiservicii de proiectare şi întocmire DALI pentru modernizarea drumului comunal 69 Duda, modernizare străzi în comuna Subcetate – strada Bisericii, strada Doamnei, strada Pietrari şi strada Izvoarelor.

O investiţie importantă pentru Subcetate este construirea unui pod nou peste râul Mureş, la intrarea în localitate, pe drumul judeţean 153D. Podul actual se află într-o stare avansată de degradare, punând în pericol siguranţa rutieră şi pietonală. Investiţia va fi realizată de Consiliul Judeţean Harghita, proprietarul şi administratorul podului respectiv şi a DJ 153D. Sper ca în cel mai scurt să fie finalizat proiectul tehnic pentru construirea podului şi să se obţină sursa de finanţare pentru realizarea investiţiei.

În domeniul educaţiei prioritară e reabilitarea clădirii Liceului ,,Miron Cristea” Subcetate, investiţie finanţată din fonduri guvernamentale prin programul  PNDL 2 şi bugetul local, valoarea acesteia fiind de circa 8,1 milioane de lei. Termenul de execuţie este de 18 luni. Lucrările au început în luna aprilie 2020, fiind sistate pe perioada sezonului rece. Procentul de execuţie este de 50%, urmând ca în perioada următoare să aibă loc o recepţie parţială la corpul nou al clădirii pentru a permite desfăşurarea procesului de învăţământ în aceste spaţii reabilitate şi demararea lucrărilor de reabilitare la corpul vechi.

Un nou proiect pe care îl avem în plan este contractul de servicii pentru întocmirea documentaţiilor tehnice de reabilitare a şcolilor primare din satele Călnaci şi Filpea – proiect de arhitectură, rezistenţă, instalaţii, management, audit energetic, expertiză tehnică – faza DALI – SF şi depunerea spre finanţare pe fonduri guvernamentale sau europene.

Reabilitarea sălii de sport a liceului este un proiect finanţat prin Compania Naţională de Investiţii şi de la bugetul local, pentru care au fost depuse toate documentele solicitate pentru completare şi actualmente investiţia se află pe lista sinteză, urmând să intre în procedura de evaluare şi contractare a lucrărilor.

În domeniul sănătăţii s-a reabilitat partea exterioară a clădirii Dispensarului şi  se urmăreşte dotarea acestuia cu aparatură medicală, instrumentar şi mobilier medical, proiect finanţat de Guvernul României prin programul PNDL (Programul Naţional de Dezvoltare Locală) 2 şi fonduri de la bugetul local, a cărui valoare totală este de 930.000 lei. Lucrările de reabilitare exterioară s-au demarat în intervalul august-decembrie 2020, urmând să se facă recepţia la terminarea lucrărilor şi depunerea decontului final. În privinţa contractului de dotări cu aparatură medicală, instrumentar şi mobilier medical, procedura de achiziţie a stagnat din cauza lipsei bugetului, în momentul de faţă aflându-se în etapa de evaluare a ofertelor, urmând să se contracteze în cel mai scurt timp.

– S-a produs vreo schimbare în ce priveşte atragerea personalului medical – medic de familie, asistent, medic stomatolog?

– V.R.: Din păcate, în ce priveşte personalul medical, situaţia e încă aceeaşi. Medicul de familie de la Sărmaş vine şi în Subcetate două zile pe săptămână. Avem o asistentă medicală cu program normal, zilnic. La fel şi în cazul cabinetului stomatologic, vine un medic din Joseni, două zile pe săptămână. Ne dorim, dar nu am reuşit să atragem cadre medicale. Sunt foarte puţini cei care termină medicină de familie, mai ales în zonă. Există o criză de medici de familie la nivel naţional.

În ce priveşte petrecerea timpului liber, lucrăm la amenajarea terenului de joacă şi recreere destinat atât copiilor, cât şi adulţilor, proiect finanţat din fonduri europene (prin GAL Prietenia  Mureş – Harghita) şi de la bugetul local. Lucrările au început în toamna anului precedent, urmând să fie finalizate în cursul acestui an. De asemenea, în plan cultural, vom încerca să organizăm, dacă situaţia epidemiologică ne va permite, Zilele comunei, Festivalul de teatru şcolar,  Festivalul de colinde şi Serbarea pomului de Crăciun.

– Care sunt acum proiectele prioritare ale primăriei?

– V.R.: Unul din cele mai importante programe care se derulează în momentul de faţă în comuna Subcetate şi care urmează să se finalizeze este Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară, finanţat prin Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

În luna februarie 2018 a fost încheiat între ANCPI şi o firmă de specialitate  contractul subsecvent pentru execuţia lucrării de cadastru şi înscriere în Cartea Funciară, măsurătorile şi completarea dosarelor şi a fişelor de date a tuturor celor peste 9.000 de imobile din intravilanul şi extravilanul localităţii fiind finalizate în cursul anului 2020. În momentul de faţă lucrarea este recepţionată de OCPI Harghita, urmând să fie afişată şi să înceapă perioada de contestaţii (60 de zile de cereri de rectificări – rezolvarea eventualelor litigii şi identificarea posesorilor neidentificaţi ai unor imobile).

În domeniul siguranţei cetăţeanului şi al ordinii publice, având în vedere creşterea fenomenului infracţional (furturi, tâlhării), precum şi prezenţa frecventă a animalelor sălbatice, în special a ursului în intravilanul localităţii, s-au alocat în buget fonduri pentru actualizarea planului de pază şi a analizei la risc, s-au continuat lucrările de modernizare şi extindere a sistemului de iluminat public, în momentul de faţă peste 95% din lămpi fiind de tip LED. Se are în vedere extinderea reţelei de iluminat public în zone care nu beneficiază de acest serviciu şi, de asemenea, va fi extins sistemul public de supraveghere stradală. 

Pe lângă aceste investiţii mai pot aminti întocmirea Amenajamentului Silvic aparţinând fondului forestier al păşunilor împădurite ale comunei Subcetate pentru perioada 2021-2030, documentaţia fiind finalizată şi depusă spre avizare. Strategia de Dezvoltare a localităţii pentru perioada 2021-2027 este un alt document care a fost elaborat şi se află în stadiul de draft, urmând să fie supus consultării publice şi aprobării Consiliului Local. Aceasta constituie o proiecţie în viitor a comunităţii, clarificând pe termen mediu şi lung direcţiile şi domeniile în care trebuie să se intervină pentru o dezvoltare durabilă.

Cosmina M. OLTEAN

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.