De la încetare spre anulare | Informația Harghitei - jurnal independent
miercuri , 7 decembrie 2022
Home » Agricultură/Ecologie » De la încetare spre anulare
De la încetare spre anulare

De la încetare spre anulare

Caracatiţei verzi i se scurtează tentaculele (8)

Nu demult, Curtea de Apel Bucureşti a dispus anularea contractului de administrare nr. 6/18.03.2010 între SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA şi Ministerul Mediului, precum şi a actului adiţional la acest contract nr. 321/LB/31.01.2012 şi nr. 465/31.01.2012, confirmându-se că cele sesizate de noi în presă, de către proprietarii cu terenuri în cadrul  Parcului Natural Defileul Mureşului Superior, în numeroase petiţii, de parlamentarii mureşeni în diferite întrebări şi interpelări sunt adevărate.

În urma sentinţei respective, dacă va rămâne definitivă, cei de la Gheorgheni având posibilitatea unui recurs la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României, se pare că toate actele care au avut la bază respectivul contract de administrare, modificat prin act adiţional,  vor fi nule de drept. Dacă sentinţa rămâne definitivă în categoria actelor nule de drept intră şi celebrul Plan de Management realizat cu bani europeni, aproximativ 2 milioane de euro.

În baza acestui contract, proprietarii din localităţile Deda, Răstoliţa, Lunca Bradului şi Stânceni, deşi nu şi-au putut administra proprietăţile, timp de 6 ani nu au primit nici o compensaţie, aşa cum prevede legislaţia în vigoare, în schimb au fost taxaţi de către SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA pentru orice mişcare pe terenurile proprietate.

Mai mult, prin restricţiile impuse de administrator, zona a fost înfrânată destui ani pentru a se dezvolta. Nu s-au creat nici locuri de muncă în afară de rangerii care amendau populaţia.

Din surse demne de luat în seamă, am aflat că administratorul PNDMS, dr. ing. Melles Előd, şi-a cumpărat avion, probabil pentru a putea supraveghea foarte bine dezvoltarea zonei.

Şi chiar are un avion frumos, cu care decolează şi aterizează la Joseni.

Odată cu constatarea de către instanţă a nulităţii contractului, cei de la Ministerul Mediului ar trebui să demareze nişte acţiuni clare şi concrete pentru recuperarea sumelor de bani şi anularea tuturor actelor administrative pe care le-a emis SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA.

Pentru faptul că SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA nu a respectat principalele clauze contractuale, în loc să rezilieze contractul, ministrul Mediului de atunci, László Borbély, le-a mărit suprafaţa, în urma unui act adiţional la contract, cu aproximativ 72.000 de hectare, care s-au adăugat celor 136.000 hectare, iniţiale.

Din 2010 până în 2016, când a încetat contractul, SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA şi Administraţia Parcului, inexistentă juridic, au fost controlaţi de către structuri subordonate Ministerului Mediului (Garda de Mediu, Corpul de Control al aceluiaşi minister) şi au fost lăsaţi să administreze Parcul în continuare, deşi în notele de constatare se precizează că APNDMS nu are personalitate juridică.

Cu toate acestea, SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA a beneficiat de girul Ministerului Mediului pentru a-şi putea continua activitatea şi a încasa fonduri europene. Acelaşi minister redescoperă în 2016, adică după 6 ani, că administratorul nu mai îndeplineşte condiţiile legale şi dispune încetarea contractului.

Cine răspunde pentru ascunderea şi protejarea ilegalităţilor?

Cum se explică faptul că cei care au urmărit şi controlat activitatea administratorului, adică Ministerul Mediului, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, APM Mureş, Garda de Mediu şi alte instituţii de control ale statului român au tăcut şi nu au făcut nimic pentru respectarea legilor, în schimb au amendat pe proprietarii de drept care promovau tradiţia românească?

Iată câteva fapte sesizate de proprietari pe care procurorii ar trebui să le cerceteze:

 1. Dacă documentaţiile de înfiinţare a Parcului Natural Defileul Mureşului Superior, întocmite de APM Mureş, prin dr. ing. Ábrán Péter, şef biodiversitate şi membru al ONG Rhododendron, conţin acordul proprietarilor, al autorităţilor locale şi composesoratelor, aşa cum precizează ei în comunicatul de presă din anul 2007, deşi nu a semnat nimeni în anii 2006-2007 asemenea acorduri şi nu s-a participat la nici un fel de consultare publică;
 2. Dacă dr. ing. Ábrán Péter era în conflict de interese, fiind angajat la APM Mureş şi, în acelaşi timp, membru în ONG-ul de mediu care a participat la elaborarea documentaţiei ştiinţifice şi la consultările publice;
 3. Includerea intravilanelor în Parc cu largul concurs al APM Mureş, Direcţiei Silvice Mureş, al CJ Mureş etc.;
 4. Emiterea Ordinului de Ministru nr. 55 din 2010, de către László Borbély, ce reglementează faptul că Parcul va avea structură proprie de administrare care va prelua tot Situl Natura 2000 Călimani-Gurghiu;
 5. Emiterea de către László Borbély a Ordinului 1853/01.11.2010 privind aprobarea componenţei Consiliului Consultativ al PNDMS, nepublicat în Monitorul Oficial al României, la solicitarea APNDMS, inexistentă juridic;
 6. Desfăşurarea ilegală a licitaţiei pentru administrarea Parcului, din 2010, câştigată de SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA, deşi acesta nu întrunea condiţiile din OUG 57/2007, în sensul că nu avea o structură de administraţie special constituită cu personalitate juridică pentru administrarea ariilor protejate. Nu era subordonată autorităţii centrale, ci era şi este o societate comercială pe acţiuni, avându-l administrator pe Melles Előd, fost şef al Ocolului Silvic de Stat Gheorgheni, desfiinţat în anul 2004, din cauza defrişărilor ilegale;
 7. Constituirea fictivă a structurii de administraţie (adică doar cu o simplă ştampilă, fără a avea personalitate juridică), numită Administraţia Parcului Natural Defileul Mureşului Superior, şi acceptarea acestei structuri de către Ministerul Mediului din 2010 până în 2014;
 8. Accesarea de bani europeni de către SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni folosind Administraţia Parcului Defileul Mureşului Superior (inexistentă juridic), cu sprijinul Ministerului Mediului (2,5 milioane de euro, pentru Planul de Management al PNDMS şi a Siturilor Natura 2000);
 9. Constituirea cu acte false în 2014, de către SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA, a unei asociaţii numite Asociaţia Administraţia Parcului Natural Defileul Mureşului Superior, cu scopul de a obţine o încheiere civilă, adică o personalitate juridică şi a o folosi pentru Administraţia Parcului constituită fictiv în 2010. Au falsificat contractul de închiriere a spaţiului de la 2 la 8 ani;
 10. Dezinformările APM Mureş, ministerelor şi a APIA, cum că proprietarii ar fi primit compensaţii pentru restricţiile din Parc, peste 300 euro/hectar/an;
 11. Acceptarea de către Ministerul Mediului a încheierii civile 1047/CC/10.06.2014, care să ţină loc de personalitate juridică a APNDMS;
 12. Emiterea de aviz pentru taxe de către Ministerul Mediului, prin secretar de stat Anne Juganaru, către administraţia Parcului, deşi aceasta nu avea personalitate juridică;
 13. Controalele efectuate de către Garda de Mediu şi găsirea „în regulă” a Administraţiei Parcului Natural Defileul Mureşului Superior şi a SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA, deşi structura de administrare nu exista juridic;
 14. Încheierea contractului de finanţare în anul 2012 de către MMP cu SC Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni SA pentru realizarea Planului de Management în valoare de 2,5 milioane euro, deşi APNDMS nu exista juridic, fiind expiraţi şi cei 2 ani cum prevede OUG nr. 57/2007 pentru realizarea Planului de Management;
 15. Aprobarea Planului de Management prin emiterea OM 1556 în data de 29 iulie 2016, deşi contractul era încetat din 10 iunie 2016.

Cine va răspunde pentru toate ilegalităţile?

Aşteptăm ca instituţiile statului să-şi facă datoria.

Vă vom ţine la curent cu deznodământul.

VASILE GOTEA

Comentarii:

comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.